Facebook profil obce Hrádek

Vyhledávání

 Ozvučení, opony v KD - rok 2022

Předmětem projektu je pořízení nového ozvučení kulturního domu, dále byly pořízeny nové opony a závěsy na podium v kulturním domě.

Výsledkem této modernizace bude kvalitní ozvučení na kulturních akcích a zlepšení celkového vzhledu pódia.

Scan20230109084555 001

Oprava kulturního domu - podlahy a parkety

Realizace akce : 2022

Celkové náklady akce: 540.218,42 Kč

Z toho spolufinancováno Jihomoravským krajem ve výši: 250.000,- Kč

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

Ošetření 27 ks stromů v obci Hrádek

Realizace akce : 2022

Celkové náklady akce: 103.818,- Kč

Z toho spolufinancováno Jihomoravským krajem ve výši: 50.000,- Kč

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

Zapravení špalet a šambrán - ZŠ Hrádek

Realizace akce : 2020

Celkové náklady akce: 434.371,89 Kč

Z toho spolufinancováno Jihomoravským krajem ve výši: 217.185,- Kč

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

  Oprava kapličky

 

Realizace akce: 2020

Celkové náklady akce: 111.600,95 Kč

Z toho spolufinancováno Jihomoravským krajem ve výši 35.000,-Kč

 Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

Oprava fasády, výměna oken a dveří na Kulturním domě v Hrádku

Realizace akce: 2011-2012

Celkové náklady akce: 995.432,60 Kč

Z toho dotace od JMK: 150.000,- Kč

Zateplení obecní bytovky č.p. 312

Realizace akce: 2009-2012

Celkové náklady akce: 1.565.822,10 Kč

Z toho dotace od Státního fondu ŽP (projekt "Zelená úsporám"): 1.110.300,- Kč

Přestavba šatny na lékařskou ordinaci v budově ZŠ

Realizace akce: 2011

Celkové náklady akce: 671.025,- Kč

Dětské hřiště Hrádek

Realizace akce: 2010-2011

Cekové náklady akce: 939.144,- Kč

Z toho dotace od Ministerstva pro místní rozvoj: 300.000,- Kč

Revitalizace veřejného prostranství v blízkosti hřbitova

Realizace akce: 2009-2011

Celkové náklady akce: 1.481.082,- Kč

Z toho dotace od SZIF: 830.628,- Kč

Nová fasáda, výměna oken a dveří na obecních budovách č.p. 14

Realizace akce: 2009-2011

 

Pohostinství, Kadeřnictví, Prodejna potravin Flop.

 

Opravy chodníků

- u kostela,

- za novým dětským hřištěm,

- u hasičské zbrojnice,

- od p. Štolpy po p. J. Sokola st.,

- od p. Stavinohy po p. Hoce.

Česká pošta Hrádek

Realizace akce: 2008-2010

Celkové náklady akce: 2.796.114,80 Kč

Dodavatel akce: Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

 

Obec provedla rekonstrukci obecní budovy, za účelem zřízení pobočky České pošty.

Nájemní smlouva byla uzavřena s Českou poštou, s.p. na dobu určitou, a to do roku 2034.

Výše nájemného je na tuto dobu stanovena tak, aby pokryla necelou 1/2 nákladů akce.

Rekonstrukce obecního domu č.p. 116 (naproti faře)

Realizace akce: 2008

Celkové náklady akce: 161.989,50 Kč

Panelová cesta u ZŠ

Realizace akce: 2008

Celkové náklady akce: 110.949,- Kč

Vybudování závlahového systému na hřišti TJ Sokol Hrádek

Realizace akce: 2008

Celkové náklady: 116.620,- Kč (hrazeno TJ Sokol Hrádek)

Příspěvek od Obce Hrádek: 60.000,- Kč

Oprava vstupní brány do kostela sv. Petra a Pavla v Hrádku

Realizace akce: 2008

Celkové náklady: 425.000,- Kč

Přidělená dotace: 325.000,- Kč

Příspěvek od Obce Hrádek: 50.000,- Kč

Obecní úřad v Hrádku - proměny
Turistické informační centrum

V tomto názvu je obsažena celková vnější přestavba Obecního úřadu včetně přilehlých parkovacích míst. Budova Obecního úřadu byla již zastaralá a všichni víme, v jakém žalostném stavu se nacházela včetně přilehlého prostranství. Proto jsme zažádali o finanční dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Naše žádost byla, díky dobře zpracovanému projektu, schválena a na tuto akci jsme dostali dotaci ve výši 1.556 000,-Kč, vlastní zdroje činí 785 000,-Kč. Celkové náklady na rekonstrukci OÚ tedy dosáhnou částky 2.341 000,-Kč.

Infocentrum je vybaveno informačním kioskem, který je zpřístupněn široké veřejnosti, turistům, cyklistům a slouží k informování o službách, ubytování, restauracích, vinných sklípcích, památkách aj.

Pro připomenutí nedávné historie a průběhu výstavby jsou následující fotografie. (Foto obec Hrádek)

Nové vodovodní potrubí k vodojemu

Realizace akce: 2007

Celkové náklady akce: 841.000,- Kč

Podíl obce: 350.000,- Kč

Chodník u Jednoty (s osvětleným přechodem pro chodce)

Realizace akce: 2007-2008

Celkové náklady akce: 231.484,- Kč

Koncept projektu výstavby fotovoltaické elektrárny, ENERGY 21 a.s.

Projekt Hrádek podobně jako další fotovoltaické projekty Energy 21 realizuje na území jižní Moravy. Díky vstřícnosti zastupitelstva, které umožnilo projekt realizovat na území o velikosti 4,2 ha, bude tato solární elektrárna nejvýkonnější solární elektrárnou v České republice a jednou z nejvýkonnějších ve střední Evropě. Vzhledem k velikosti pozemku výkon odpovídá zhruba 1 MW.

Odkazy

Vinařské stezky

Vodáci

MAS Znojemské vinařství 

Krizport 

Svazek obcí Dyje

Pálení klestí 

Vodárenská společnost 

Czechpoint 

Povodňový plán

Krizport - chytré blondýnky

Znak obce Hrádek