Facebook

Vyhledávání

1. Název

Obec Hrádek

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Hrádek (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., v platném znění. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Hrádek

Hrádek 16

671 27 Hrádek u Znojma

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Hrádek

Hrádek 16

671 27 Hrádek u Znojma

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00 úřední den
Úterý 7:00 - 11:30 12:30 - 15:30  
Středa 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00 úřední den
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:30 - 15:30  
Pátek 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00  

 

 

4.4 Telefonní čísla

kancelář: +420 515 275 186

 

Starosta:

kancelář: +420 515 275 231

mobil: +420 606 704 210

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Místostarosta:

mobil: +420 723 200 599

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4.5 Čísla faxu

fax: +420 515 275 186

 

4.6 Internetová adresa stránky

www.obec-hradek.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4.8 Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9923741, kód banky: 0100

Komerční banka Znojmo

 

6. IČ

00292869

 

7. DIČ

CZ00292869

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Závěrečný účet

 

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

10. Příjem žádostí o dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • Písemně
  • Osobně
  • E-mailem
  • Elektronickým podáním
  • Telefonicky

 

11. Opravné prostředky

 

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

  • 50,- Kč – poskytnutí údajů z informačního systému,
  • 50,- Kč - sdělení vlastníku objektu (na zákl. písemné žádosti) o jménu, příjmení a datu narození občana, k němuž vede ohlašovna údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy - nepoužívají se

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté na základě žádosti

 

18. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

 

  • Základní škola a Mateřská škola, Hrádek, okres Znojmo, příspěvková organizace

 

 

Odkazy

taboriskte

vinarstvi 

banner krizport 

sodyje logo

banner klesti 

voda 

logo 

edpp long

BLOND1

Erb patička