Facebook profil obce Hrádek

Vyhledávání

1. Název

Obec Hrádek

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Hrádek byla založena byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Hrádek

Hrádek 16

671 27 Hrádek u Znojma

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Hrádek

Hrádek 16

671 27 Hrádek u Znojma

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00 úřední den
Úterý 7:00 - 11:30 12:30 - 15:30  
Středa 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00 úřední den
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:30 - 15:30  
Pátek 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00  

 

 

4.4 Telefonní čísla

kancelář: +420 515 275 186, 724 183 489

 

Starosta:

kancelář: +420 515 275 231

mobil: +420 606 704 210

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Místostarosta:

mobil: +420 723 200 599

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4.6 Internetová adresa stránky

www.obec-hradek.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 

4.8 Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9923741, kód banky: 0100

Komerční banka Znojmo

 

6. IČO

00292869

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

ANO DIČ  CZ00292869

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Závěrečný účet

 

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

10. Příjem žádostí o dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním
 • Telefonicky

11. Předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce >>

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

 • 50,- Kč – poskytnutí údajů z informačního systému,
 • 50,- Kč - sdělení vlastníku objektu (na zákl. písemné žádosti) o jménu, příjmení a datu narození občana, k němuž vede ohlašovna údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu.

 

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy - nepoužívají se

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

14.1 Informace poskytnuté na základě žádosti

14.2 https://sbirkapp.gov.cz/

 

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 

Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

 • Základní škola a Mateřská škola, Hrádek, okres Znojmo, příspěvková organizace

 

 

Odkazy

Vinařské stezky

Vodáci

MAS Znojemské vinařství 

Krizport 

Svazek obcí Dyje

Pálení klestí 

Vodárenská společnost 

Czechpoint 

Povodňový plán

Krizport - chytré blondýnky

Znak obce Hrádek