Facebook profil obce Hrádek

Vyhledávání

Současnost obce Hrádek představuje zejména její samostatné období  v nových, svobodných podmínkách po roce 1989. 

Ve změněných podmínkách se obec Hrádek začala rozvíjet v duchu nových možností. V roce 1990 bylo vybudováno nákupní středisko, v roce 1996 plynovod. V současné době je vybudována v polovině obce splašková kanalizace a ČOV za účasti obcí Jaroslavice, Hrádek a Dyjákovice.
Obec Hrádek se v současné době snaží vytvořit příležitost bydlení pro občany, z tohoto důvodu vystavila obec v loňském roce za pomoci SFRB výstavbu 12-ti bytových jednotek pro příjmově vymezené osoby. Byty byly ihned po kolaudaci obsazeny nájemníky. Postupně se začíná s úpravami v okolí nových bytů. V současné době se také připravují pozemky na výstavbu dalších bytů, teď již do osobního vlastnictví. Změnou územního plánu č. 1, kterou odsouhlasilo v roce 2005 ZO,  se začaly připravovat pozemky na výstavbu rodinných domků, tzv. lokalita za mlýnem. V současné době jsou nachystané 4 stavební pozemky, na kterých se již začíná stavět. 
Každý rok je provedena vyměněna části vodovodního řadu za pomoci VaK Znojemsko. Obec se také snaží postupně  opravovat  komunikace poničené kanalizací. V roce 2005 byla dokončena výstavba nového chodníku od křižovatky k telefonní budce, který navazuje na chodník ke škole. V roce 2006 se provádí výstavba chodníku od školy k Sokolovému, který má zajistit větší bezpečnost dětí při chození ze školy. Obec Hrádek se také připravuje na II. etapu kanalizace.  
Obec se zaměřuje i na zvelebování obce,v roce 2005 byl upraven park u obchodu, v roce 2006 jsme se zaměřili na park u pošty, který byl opraven za pomoci dotace od Jihomoravského kraje. Aby obec vypadala hezky, je potřeba hodně práce, takže obec využívá nabídky úřadu práce a sezóně zaměstnává veřejně prospěšné pracovníky, kteří mají velký podíl při udržování obce. Samozřejmě k líbivosti obce přispívají i sami občané, kteří si udržují okolí domů a na některé zahrádky a domky je radost pohledět. Jsme rádi, že takových domů je v Hrádku čím dál víc.

Odkazy

Vinařské stezky

Vodáci

MAS Znojemské vinařství 

Krizport 

Svazek obcí Dyje

Pálení klestí 

Vodárenská společnost 

Czechpoint 

Povodňový plán

Krizport - chytré blondýnky

Znak obce Hrádek