Facebook

Vyhledávání

Upozorňujeme občany, že v sobotu 19. června přijede do naší obce MVDr. Hájek a proběhne očkování psů proti vzteklině a to od 9 do 10:30 hodin u KD.  Cena je 150,- Kč, prosíme očkovací průkazy s sebou.

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Hrádek oznamuje občanům, že od 3. května 2021 je možnost stravování ve školní jídelně. Zájemci o obědy se mohou hlásit do 28. dubna 2021 u vedoucí školní jídelny v budově základní školy, Hrádek čp. 53, a to denně od 7:00 do 11:00 hod. nebo na tel. čísle 723 522 590. Cena obědu je 79,- Kč.

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,
běžně se s Vámi a s vašimi dětmi v tuto dobu společně setkáváme u zápisů k základnímu vzdělávání. Protože víme, že je to významná událost, o kterou bychom Vás a Vaše děti nechtěli ochudit, připravili jsme zápis tak, abychom se mohli setkat osobně, a aby si děti svůj velký den užily.

Termín zápisu do naší školy je 14.4. 2021 od 14.30 do 18.00 hod.

Pomocí rezervačního formuláře si můžete vybrat termín Vaší návštěvy a přihlásit se.
Žádost do školy prosím doručte do 16.4.2021.

Žádost o přijetí
Rezervační formulář

Ti, kteří nemohou využít osobního zápisu, mohou podat žádost o přijetí následujícími způsoby:
• do datové schránky školy
• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

• poštou

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek, okres Znojmo (zs-hradek.cz)

Odkazy

taboriskte

vinarstvi 

banner krizport 

sodyje logo

banner klesti 

voda 

logo 

edpp long

BLOND1

Erb patička