Facebook profil obce Hrádek

Vyhledávání

2022

ikona Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2021

ikona Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

2020

ikona Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrádek

2019

ikona Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
ikona Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
ikona Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ikona Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného
ikona Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ikona OZV č. 1/2019

2017

ikona Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ikona Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrádek

2015

ikona Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrádek
ikona Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2014

ikona OZV č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2013

ikona Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2010

ikona Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích
ikona Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technikcé herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

2009

ikona Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

2008

ikona Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2004

ikona Obecně závazná vyhláška č. 01/2004
ikona Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2004, o místních poplatcích

2002

ikona OZV č. 1/2002

1999

ikona Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o koeficientu růstu nájemného vyjadřující průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen stavebních prací
ikona Obecně závazná vyhláška č.3/1999 o stanovení výše příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školky a školní družiny v Hrádku

1998

ikona Obecně závazná vyhláška č. 1/98 o místním poplatku za provozovaný výherní přístroj
ikona Obecně závazná vyhláška č.3/98 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
ikona Obecně závazná vyhláška č.6/98 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/98 o místním poplatku za provozovaný herní hrací přístroj

Odkazy

Vinařské stezky

Vodáci

MAS Znojemské vinařství 

Krizport 

Svazek obcí Dyje

Pálení klestí 

Vodárenská společnost 

Czechpoint 

Povodňový plán

Krizport - chytré blondýnky

Znak obce Hrádek