Obec Hrádek

Obec Hrádek

Uřední deska

Veřejnoprávní smlouvy - Obec Hrádek (obec-hradek.cz)

 
 
com_urednideska
Volby
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Zápis volby 2022 Vyvěšeno:27.9.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Dokumenty svazku obcí
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: MAS Znojemské vinařství - pozvánka na valnou hromadu Vyvěšeno:14.6.2024 Sejmuto: 28.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: SO Dyje - pozvánka 19.6.2024 Vyvěšeno:11.6.2024 Sejmuto: 20.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: VAK - Návrh Závěrečného účtu za rok 2023 vč. příloh Vyvěšeno:10.6.2024 Sejmuto: 28.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: VAK - pozvánka na jednání valné hromady Vyvěšeno:10.6.2024 Sejmuto: 27.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: SO Dyje - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 Vyvěšeno:27.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: VaK Znojemsko oznámení o zveřejněných dokumentech Vyvěšeno:24.4.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice za rok 2023 Vyvěšeno:20.3.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: DANÍŽ - oznámení o rozpočtovém hospodaření Vyvěšeno:13.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: SO Dyje - oznámení o zveřejnění dokumentů Vyvěšeno:16.11.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - DSO J,H,D Vyvěšeno:5.4.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Nařízení obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Povinně zveřejňované údaje informace Vyvěšeno:15.7.2006 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Ostatní dokumenty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Záměr obce - uzavření nové pachtovní smlouvy se současným nájemcem parc. č. 6939 Vyvěšeno:11.6.2024 Sejmuto: 26.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Záměr obce - uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor na adrese Hrádek 29 Vyvěšeno:11.6.2024 Sejmuto: 26.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Záměr obce - pacht části parc. č. 5701/223 Vyvěšeno:11.6.2024 Sejmuto: 26.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouvy Vyvěšeno:1.1.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zveřejnění okruhu údajů, ke kterým má Obecní úřad Hrádek (správce poplatku) zřízen automatizovaný přístup Vyvěšeno:18.2.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Pozemkový úřad nabídka

Nabídka

Vyvěšeno:4.5.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Rozpočty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Obec Hrádek - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb. Vyvěšeno:4.9.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obec Hrádek - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.za rok 2017 Vyvěšeno:12.1.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Usnesení a pozvánky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Pozvánka na valnou hromadu Dobrovolného svazku Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice Vyvěšeno:5.6.2024 Sejmuto: 20.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Usnesení DSO ze dne 2.5.2023 Vyvěšeno:5.5.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: DSO J,H,D - výpis usnesení č.4/2019 Vyvěšeno:20.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Výpis usnesení č.1/2018 - DSO J,H,D Vyvěšeno:3.4.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Veřejné vyhlášky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: KÚ JMK - Veřejná vyhláška - A4 ZÚR JMK Vyvěšeno:14.6.2024 Sejmuto: 31.7.2024 Dokument:
Název dokumentu: KÚ JMK - VV - aktualizace č. 3a Zásad územního rozvoje JMK Vyvěšeno:6.6.2024 Sejmuto: 21.6.2024 Dokument:
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
Název dokumentu:
KÚ JMK - Návrh opatření obecné povahy - pajasan žláznatý
Vyvěšeno:17.5.2024 Sejmuto: 14.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o volbách do Evropského parlamentu 2024
Vyvěšeno:23.4.2024 Sejmuto: 9.6.2024 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Hrádek za rok 2023
Vyvěšeno:9.4.2024 Sejmuto: 4.6.2024 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška - dražba nemovité věci
Vyvěšeno:16.5.2024 Sejmuto: 31.5.2024 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 17. zasedání ZOH
Vyvěšeno:22.5.2024 Sejmuto: 31.5.2024 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Vyrozumění předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK o termínech školení
Vyvěšeno:16.5.2024 Sejmuto: 31.5.2024 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
FÚ Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Vyvěšeno:30.4.2024 Sejmuto: 30.5.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o svolání 1. zasedání OVK
Vyvěšeno:15.5.2024 Sejmuto: 30.5.2024 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Záměr obce - zvýšení nájemného u pronajatých garáží na č.p. 312
Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: 29.5.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem parc. č. 7361 a 6746/63
Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: 29.5.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemku parc. č. 7333/2
Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: 29.5.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
FÚ - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024
Vyvěšeno:15.4.2024 Sejmuto: 15.5.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
KÚ JMK - Akční plán ovzduší JMK - ZZR
Vyvěšeno:27.3.2024 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VaK Znojemsko oznámení
Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: 24.4.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 16. zasedání ZOH konané dne 18.4.2024
Vyvěšeno:10.4.2024 Sejmuto: 19.4.2024 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - Bezúplatný převod pozemku
Vyvěšeno:20.3.2024 Sejmuto: 18.4.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/182
Vyvěšeno:2.4.2024 Sejmuto: 17.4.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Daníž - Návrh rozpočtu na rok 2024 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 - 2029.
Vyvěšeno:13.3.2024 Sejmuto: 10.4.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu - Daníž
Vyvěšeno:25.3.2024 Sejmuto: 10.4.2024 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu - Daníž
Vyvěšeno:15.3.2024 Sejmuto: 9.4.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
KÚ JMK - Opatření obecné povahy - kormorán velký
Vyvěšeno:12.3.2024 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO J,H,D - 19.3.2024
Vyvěšeno:4.3.2024 Sejmuto: 20.3.2024 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Hrádek
Vyvěšeno:15.1.2024 Sejmuto: 16.3.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KÚ JMK - Akční plán zlepšování kvality ovzduší JMK
Vyvěšeno:23.2.2024 Sejmuto: 11.3.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Hrádek na rok 2024
Vyvěšeno:2.2.2024 Sejmuto: 5.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
KÚ JMK - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Pískovna Božice
Vyvěšeno:5.2.2024 Sejmuto: 29.2.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 15. zasedání ZOH konané dne 29.2.2024
Vyvěšeno:21.2.2024 Sejmuto: 29.2.2024 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce na převod majetku do DSO J,H,D
Vyvěšeno:31.1.2024 Sejmuto: 28.2.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - dočasné snížení nájemného v nebytovém prostoru Hrádek č.p. 203
Vyvěšeno:13.2.2024 Sejmuto: 28.2.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KÚ JMK - Návrh opatření obecné povahy - Kormorán velký
Vyvěšeno:26.1.2024 Sejmuto: 10.2.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 14. zasedání ZOH konané dne 18.1.2024
Vyvěšeno:10.1.2024 Sejmuto: 18.1.2024 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
KÚ JMK - Návrh opatření obecné povahy - Bobr evropský
Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí, nacházejících se v k.ú. Hrádek u Znojma bez dostatečně určitě označených vlastníků nebo jiných oprávněných - se stavem k 1.8.2023
Vyvěšeno:28.2.2023 Sejmuto: 1.1.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právních předpisů - OZV o místních poplatcích
Vyvěšeno:15.12.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Výzva vlastníci pozemku st. 433/4 Hrádek u Znojma
Vyvěšeno:24.7.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh SVR obce Hrádek na rok 2024-2026

Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Vyvěšeno:4.11.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO J,H,D
Vyvěšeno:5.12.2023 Sejmuto: 23.12.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh SVR + Návrh rozpočtu VaK Znojemsko
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 15.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VAK - kalkulace vodného a stočného
Vyvěšeno:30.11.2023 Sejmuto: 15.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 13. zasedání ZOH 14.12.2023
Vyvěšeno:6.12.2023 Sejmuto: 15.12.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů VaK
Vyvěšeno:16.10.2023 Sejmuto: 14.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh SVR 2024-2026 SO Dyje
Vyvěšeno:16.11.2023 Sejmuto: 14.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu 2024 SO Dyje
Vyvěšeno:16.11.2023 Sejmuto: 14.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
DANÍŽ - Oznámení o rozpočtovém hospodaření
Vyvěšeno:13.12.2017 Sejmuto: 13.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VAK - pozvánka na jednání valné hromady
Vyvěšeno:30.11.2023 Sejmuto: 13.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr obce - sleva nájemného v nebytových prostorech v roce 2024
Vyvěšeno:28.11.2023 Sejmuto: 13.12.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/182
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 12.12.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem části parc. č. 2139/1
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 12.12.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje 6.12.2023
Vyvěšeno:28.11.2023 Sejmuto: 7.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
KÚ JMK - Návrh opatření obecné povahy - Bobr evropský
Vyvěšeno:6.11.2023 Sejmuto: 30.11.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání ZOH 23.11.2023
Vyvěšeno:15.11.2023 Sejmuto: 24.11.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - pacht části parc. č. 2118
Vyvěšeno:7.11.2023 Sejmuto: 22.11.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej podílů u pozemků parc. č. 2446, 1207/1, 2375, 2378/3
Vyvěšeno:7.11.2023 Sejmuto: 22.11.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - dočasné snížení nájemného v nebytovém prostoru na hřišti
Vyvěšeno:7.11.2023 Sejmuto: 22.11.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
MěÚ Znojmo - OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Vyvěšeno:24.10.2023 Sejmuto: 8.11.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
KÚ JMK - Veřejné projednání záměru Rekultivace pískovny Božice
Vyvěšeno:10.10.2023 Sejmuto: 25.10.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 11. zasedání ZOH konané dne 19.10.2023
Vyvěšeno:11.10.2023 Sejmuto: 19.10.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 16.10.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Vyvěšené dokumenty VaK Znojemsko
Vyvěšeno:24.7.2023 Sejmuto: 16.10.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání v budově Hrádek 203
Vyvěšeno:2.10.2023 Sejmuto: 16.10.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - uzavřít dodatek ke smlouvě upravující užívání části parc. č. 1899
Vyvěšeno:2.10.2023 Sejmuto: 16.10.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KÚ JMK - OÚPSŘ - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:28.8.2023 Sejmuto: 11.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
MěÚ Znojmo - veřejná vyhláška
Vyvěšeno:4.9.2023 Sejmuto: 4.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Rekultivace pískovny Božice - opakované zveřejnění přepracované dokumentace
Vyvěšeno:31.8.2023 Sejmuto: 2.10.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vyvěšeno:5.9.2023 Sejmuto: 20.9.2023 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Odvolání zvýšeného nebezpečí požárů
Vyvěšeno:14.8.2023 Sejmuto: 29.8.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování kormorána
Vyvěšeno:11.8.2023 Sejmuto: 26.8.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 10. zasedání ZOH konané dne 24.8.2023
Vyvěšeno:16.8.2023 Sejmuto: 25.8.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Rozhodnutí JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Vyvěšeno:12.7.2023 Sejmuto: 14.8.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
"Rekultivace pískovny Božice" přepracovaný návrh
Vyvěšeno:10.7.2023 Sejmuto: 9.8.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - směna pozemků 2378/3 X 2374
Vyvěšeno:19.7.2023 Sejmuto: 7.8.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka 9. zasedání 31.7.2023

Pozvánka

Vyvěšeno:21.7.2023 Sejmuto: 1.8.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
DSO JHD - pozvánka na valnou hromadu 25.7.2023
Vyvěšeno:14.7.2023 Sejmuto: 26.7.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu SO Dyje
Vyvěšeno:29.5.2023 Sejmuto: 20.7.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Hrádek za rok 2022
Vyvěšeno:25.5.2023 Sejmuto: 4.7.2023 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu VaK
Vyvěšeno:31.5.2023 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka
Vyvěšeno:21.6.2023 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka VAK
Vyvěšeno:15.6.2023 Sejmuto: 29.6.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zrušení výborové schůze SO Dyje
Vyvěšeno:16.6.2023 Sejmuto: 28.6.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje
Vyvěšeno:16.6.2023 Sejmuto: 28.6.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr obce - dočasné snížení nájemného v nebytovém prostoru Hrádek č.p. 14
Vyvěšeno:12.6.2023 Sejmuto: 28.6.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/240, 5701/309, 5701/236
Vyvěšeno:12.6.2023 Sejmuto: 28.6.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/233
Vyvěšeno:12.6.2023 Sejmuto: 28.6.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje
Vyvěšeno:7.6.2023 Sejmuto: 16.6.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 7. zasedání ZOH konané dne 25.5.2023
Vyvěšeno:17.5.2023 Sejmuto: 26.5.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška FÚ
Vyvěšeno:25.4.2023 Sejmuto: 25.5.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Společné rozhodnutí Hrádek III. etapa
Vyvěšeno:2.5.2023 Sejmuto: 19.5.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Povolení Bantická křižovatka
Vyvěšeno:2.5.2023 Sejmuto: 19.5.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Daníž - pozvánka na valnou hromadu
Vyvěšeno:2.5.2023 Sejmuto: 17.5.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2023 Daníž
Vyvěšeno:3.4.2023 Sejmuto: 16.5.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Daníž
Vyvěšeno:3.4.2023 Sejmuto: 16.5.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu - DSO J,H,D
Vyvěšeno:7.3.2022 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Oznámení

Vyvěšeno:1.4.2017 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:31.3.2023 Sejmuto: 9.5.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:24.4.2023 Sejmuto: 9.5.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Vyvěšeno:24.9.2022 Sejmuto: 4.5.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Vyvěšeno:17.4.2023 Sejmuto: 2.5.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vyvěšeno:14.4.2023 Sejmuto: 29.4.2023 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/182
Vyvěšeno:11.4.2023 Sejmuto: 26.4.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 2118
Vyvěšeno:11.4.2023 Sejmuto: 26.4.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/304
Vyvěšeno:11.4.2023 Sejmuto: 26.4.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
MěÚ Znojmo - Oznámení o zahájení společného řízení stavby "Místní komunikace III. Etapa, Hrádek"
Vyvěšeno:22.3.2023 Sejmuto: 11.4.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu DSO J,H,D
Vyvěšeno:10.3.2023 Sejmuto: 8.4.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu - DSO J,H,D
Vyvěšeno:10.3.2023 Sejmuto: 29.3.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 6. zasedání ZOH konané dne 23.3.2023
Vyvěšeno:15.3.2023 Sejmuto: 23.3.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - uzavřít dodatek ke smlouvě č. 2/2004 o nájmu pozemku
Vyvěšeno:7.3.2023 Sejmuto: 22.3.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemku parc. č. 5701/528
Vyvěšeno:7.3.2023 Sejmuto: 22.3.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání na místním hřišti
Vyvěšeno:28.2.2023 Sejmuto: 20.3.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rekultivace pískovny Božice - vrácení záměru k přepracování
Vyvěšeno:2.3.2023 Sejmuto: 19.3.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/182
Vyvěšeno:14.2.2023 Sejmuto: 1.3.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání na místním hřišti
Vyvěšeno:8.2.2023 Sejmuto: 28.2.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu - 1 řádek vinohradu č. 3
Vyvěšeno:7.2.2023 Sejmuto: 27.2.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu - 1 řádek vinohradu č. 14
Vyvěšeno:7.2.2023 Sejmuto: 27.2.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 5. zasedání ZOH konané dne 23.2.2023
Vyvěšeno:15.2.2023 Sejmuto: 24.2.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - neuplatňovat inflaci v roce 2023 u nájemních smluv na nebytové prostory
Vyvěšeno:7.2.2023 Sejmuto: 22.2.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce kuchyně a kavárny v KD - stavební část
Vyvěšeno:1.2.2023 Sejmuto: 21.2.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 4. zasedání ZO
Vyvěšeno:30.1.2023 Sejmuto: 7.2.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Hrádek - Křídlůvky
Vyvěšeno:4.1.2023 Sejmuto: 5.2.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Rekultivace pískovny Božice záměr
Vyvěšeno:3.1.2023 Sejmuto: 3.2.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Hrádek na rok 2023
Vyvěšeno:11.1.2023 Sejmuto: 30.1.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Informace k volbám prezidenta
Vyvěšeno:29.11.2022 Sejmuto: 28.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Volby a Covid19 - Informace o umístění volebního stanoviště a tel. k nahlášení zájmu o zvláštní přenosnou volební schránku
Vyvěšeno:29.12.2022 Sejmuto: 28.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na 3. zasedání ZO
Vyvěšeno:18.1.2023 Sejmuto: 27.1.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka nebytových prostorů v budově Hrádek č.p. 213
Vyvěšeno:10.1.2023 Sejmuto: 25.1.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka nebytových prostorů v budově Hrádek č.p. 203
Vyvěšeno:10.1.2023 Sejmuto: 25.1.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/295
Vyvěšeno:10.1.2023 Sejmuto: 25.1.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pacht části parc. č. 2185/1
Vyvěšeno:10.1.2023 Sejmuto: 25.1.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VAK - oznámení o schválených dokumentech 2022
Vyvěšeno:18.1.2022 Sejmuto: 16.1.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Termín prvního zasedání okrskové volební komise
Vyvěšeno:19.12.2022 Sejmuto: 14.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Vyrozumění volební komise o termínu školení
Vyvěšeno:21.12.2022 Sejmuto: 4.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Ministerstvo Zemědělství - Opatření obecné povahy
Vyvěšeno:12.12.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
OOP MZe
Vyvěšeno:15.9.2021 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška MZe ČR - Opatření obecné povahy - ochrana před kůrovci

Vyvěšeno: 04.04.2019

Sejmuto: 31.12.2022

Vyvěšeno:4.4.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 03.09.2019

Sejmuto: 31.12.2022

Vyvěšeno:3.9.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212
Vyvěšeno:28.7.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
KÚ JMK - rozhodnutí povolení prodloužení uzavírky, opatření obecné povahy
Vyvěšeno:8.12.2022 Sejmuto: 23.12.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VAK - Návrh střednědobého výhledu 2024-2026, návrh rozpočtu 2023
Vyvěšeno:5.12.2022 Sejmuto: 20.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VAK - pozvánka na jednání valné hromady
Vyvěšeno:5.12.2022 Sejmuto: 20.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
ZŠ a MŠ: Návrh rozpočtu + SVR
Vyvěšeno:25.11.2022 Sejmuto: 19.12.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu SO Dyje 2023
Vyvěšeno:16.11.2022 Sejmuto: 16.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh SVR SO Dyje 2023
Vyvěšeno:16.11.2022 Sejmuto: 16.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za komunální odpad uprchlíkům
Vyvěšeno:29.11.2022 Sejmuto: 14.12.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 2. zasedání ZOH konané dne 14.12.2022
Vyvěšeno:6.12.2022 Sejmuto: 14.12.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
SZVO Daníž - pozvánka na VH
Vyvěšeno:5.12.2022 Sejmuto: 13.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr obce - uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce
Vyvěšeno:28.11.2022 Sejmuto: 13.12.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje
Vyvěšeno:30.11.2022 Sejmuto: 9.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání DSO J,H,D
Vyvěšeno:23.11.2022 Sejmuto: 30.11.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh SVR obce Hrádek na rok 2023-2025
Vyvěšeno:9.11.2022 Sejmuto: 25.11.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na 1. zasedání ZOH konané dne 24.11.2022
Vyvěšeno:16.11.2022 Sejmuto: 24.11.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka parc. č. 5701/468
Vyvěšeno:3.11.2022 Sejmuto: 18.11.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Antonín Vlach, r. 1965
Vyvěšeno:2.11.2022 Sejmuto: 17.11.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Ivan Melichar, r. 1978
Vyvěšeno:25.10.2022 Sejmuto: 9.11.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Ustavující zasedání pozvánka
Vyvěšeno:12.10.2022 Sejmuto: 21.10.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Alexander Német, nar. 2002
Vyvěšeno:30.9.2022 Sejmuto: 16.10.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu - DSO J,H,D
Vyvěšeno:13.4.2022 Sejmuto: 11.10.2022 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Informace k volbám do Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:9.8.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Termín prvního zasedání okrskové volební komise
Vyvěšeno:30.8.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Termín školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele VK
Vyvěšeno:5.9.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Alexander Német, nar. 2002
Vyvěšeno:7.9.2022 Sejmuto: 22.9.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 46. zasedání ZO
Vyvěšeno:7.9.2022 Sejmuto: 16.9.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/229
Vyvěšeno:31.8.2022 Sejmuto: 14.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem/pacht části parc. č. 5701/36, 5701/249 a 5701/232
Vyvěšeno:31.8.2022 Sejmuto: 14.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem/pacht parc. č. 7090/6, 7090/4 a 7090/19
Vyvěšeno:31.8.2022 Sejmuto: 14.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem/pacht části parc. č. 2185/1
Vyvěšeno:31.8.2022 Sejmuto: 14.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání v budově Hrádek 213
Vyvěšeno:27.7.2022 Sejmuto: 31.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronájem části pozemků parc. č. 5701/36, 5701/249, 5701/232
Vyvěšeno:13.7.2022 Sejmuto: 29.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronájem pozemků parc. č.7090/6, 7090/4, 7090/19
Vyvěšeno:13.7.2022 Sejmuto: 29.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronájem části pozemku parc. č. 2185/1
Vyvěšeno:13.7.2022 Sejmuto: 29.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/288 - 1
Vyvěšeno:12.8.2022 Sejmuto: 29.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/288 - 2
Vyvěšeno:12.8.2022 Sejmuto: 29.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Alexander Német, nar. 2002
Vyvěšeno:9.8.2022 Sejmuto: 25.8.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/203
Vyvěšeno:27.7.2022 Sejmuto: 12.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/182
Vyvěšeno:27.7.2022 Sejmuto: 12.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce výpůjčka části pozemku parc.č. 5701/8
Vyvěšeno:13.7.2022 Sejmuto: 29.7.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volby do zastupitelstev obcí - výsledky Hrádek u Znojma

Volby do ZOH

Vyvěšeno:8.10.2018 Sejmuto: 27.7.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zápis o výsledku voleb Hrádek

Zápis volby

Vyvěšeno:9.10.2018 Sejmuto: 27.7.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 45. zasedání ZOH dne 21.7.2022
Vyvěšeno:13.7.2022 Sejmuto: 21.7.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pronájem budovy čp. 203
Vyvěšeno:4.7.2022 Sejmuto: 20.7.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pronájem budovy čp. 312
Vyvěšeno:4.7.2022 Sejmuto: 20.7.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
MěÚ Znojmo - Informace k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí
Vyvěšeno:13.5.2022 Sejmuto: 19.7.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Informace k podávání kandidátních listin pro volby do ZO - počet zastupitelů
Vyvěšeno:27.5.2022 Sejmuto: 19.7.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno:13.4.2022 Sejmuto: 14.7.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem části parc.č. 5701/36, část 5701/249, část 5701/232
Vyvěšeno:7.6.2022 Sejmuto: 11.7.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem parc. č. 7090/6, 7090/4, 7090/19
Vyvěšeno:7.6.2022 Sejmuto: 11.7.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem části parc. č. 2185/1
Vyvěšeno:7.6.2022 Sejmuto: 11.7.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o stanovení počtu členů ZOH

Oznámení

Vyvěšeno:29.6.2018 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 44. zasedání ZOH dne 30.6.2022
Vyvěšeno:22.6.2022 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - směna pozemků 2411, 2384, 6943/1 x 2382, 2379, 2378/2; 6943/6, 6943/4 x 2398, 2391
Vyvěšeno:8.6.2022 Sejmuto: 27.6.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/200
Vyvěšeno:6.6.2022 Sejmuto: 22.6.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem části parc.č. 2139/1, dodatek k nájemní smlouvě
Vyvěšeno:7.6.2022 Sejmuto: 22.6.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VAK - Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 vč. příloh
Vyvěšeno:3.6.2022 Sejmuto: 21.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VAK - pozvánka na jednání valné hromady
Vyvěšeno:9.6.2022 Sejmuto: 21.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu SO DYJE 2021
Vyvěšeno:20.4.2022 Sejmuto: 13.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka DSO J,H,D
Vyvěšeno:27.5.2022 Sejmuto: 13.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje
Vyvěšeno:23.5.2022 Sejmuto: 2.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 43. zasedání ZOH dne 26.5.2022
Vyvěšeno:18.5.2022 Sejmuto: 26.5.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemku parc. č. 5701/265
Vyvěšeno:9.5.2022 Sejmuto: 25.5.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemku parc. č. 5701/439
Vyvěšeno:9.5.2022 Sejmuto: 25.5.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části pozemku parc. č. 5701/231
Vyvěšeno:9.5.2022 Sejmuto: 25.5.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška FÚ Znojmo
Vyvěšeno:26.4.2022 Sejmuto: 25.5.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Hrádek za rok 2021
Vyvěšeno:7.4.2022 Sejmuto: 13.5.2022 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
SZVO Daníž - návrh rozpočtu na rok 2022
Vyvěšeno:20.4.2022 Sejmuto: 11.5.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
SZVO Daníž - návrh závěrečného účtu za rok 2021
Vyvěšeno:20.4.2022 Sejmuto: 11.5.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu SZVO Daníž 10.5.2022
Vyvěšeno:28.4.2022 Sejmuto: 10.5.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě- S AKTUALIZACÍ K 01.08.2019.

Vyvěšeno: 20.10.2014

Sejmuto: 31.12.2024

Vyvěšeno:20.10.2014 Sejmuto: 9.5.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.11.2015

Nemovité věci s nedostatečně identif. vlastníky

Vyvěšeno:1.11.2015 Sejmuto: 9.5.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SPÚ - Seznam nemovitých věcí, nacházejících se v k.ú. Hrádek u Znojma bez dostatečně určitě označených vlastníků nebo jiných oprávněných - se stavem k 1.2.2018

Vyvěšeno 13.02.2018

Vyvěšeno:8.9.2016 Sejmuto: 9.5.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 42. zasedání ZOH dne 28.4.2022
Vyvěšeno:20.4.2022 Sejmuto: 28.4.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem parc. č. 5701/248 a část 5701/304
Vyvěšeno:12.4.2022 Sejmuto: 27.4.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 2139/1
Vyvěšeno:12.4.2022 Sejmuto: 27.4.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem části parc.č. 2139/1
Vyvěšeno:12.4.2022 Sejmuto: 27.4.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:15.3.2022 Sejmuto: 31.3.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 41. zasedání ZOH dne 31.3.2022
Vyvěšeno:23.3.2022 Sejmuto: 31.3.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - dodatek k nájemní smlouvě
Vyvěšeno:7.3.2022 Sejmuto: 23.3.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - rekonstrukce komunikace Znojmo Pohořelice
Vyvěšeno:8.3.2022 Sejmuto: 23.3.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem část parc. č. 5701/287
Vyvěšeno:4.3.2022 Sejmuto: 21.3.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu část parc. č. 5701/36, 5701/249, 5701/232
Vyvěšeno:4.3.2022 Sejmuto: 21.3.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu parc. č. 7090/6, 7090/4, 7090/19
Vyvěšeno:4.3.2022 Sejmuto: 21.3.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu parc. č. 2185/1
Vyvěšeno:4.3.2022 Sejmuto: 21.3.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje parc. č. 7395
Vyvěšeno:4.3.2022 Sejmuto: 21.3.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky část parc.č. 5701/298
Vyvěšeno:4.3.2022 Sejmuto: 21.3.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí společné povolení II. etapa
Vyvěšeno:22.2.2022 Sejmuto: 10.3.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Změna č.2 územního plánu Hrádek
Vyvěšeno:23.2.2022 Sejmuto: 10.3.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Drozdová, nar. 2003
Vyvěšeno:23.2.2022 Sejmuto: 10.3.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o zrušení 40. zasedání ZOH
Vyvěšeno:2.2.2022 Sejmuto: 17.2.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na 40. zasedání ZOH 10.2.2022
Vyvěšeno:2.2.2022 Sejmuto: 17.2.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
MZE - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Vyvěšeno:31.1.2022 Sejmuto: 15.2.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Hrádek 2022
Vyvěšeno:12.1.2022 Sejmuto: 15.2.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Drozdová, nar. 2003
Vyvěšeno:19.1.2022 Sejmuto: 4.2.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 40. zasedání ZOH
Vyvěšeno:26.1.2022 Sejmuto: 4.2.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení o zamýšleném převodu parc. č. st. 1089
Vyvěšeno:2.11.2021 Sejmuto: 2.2.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno:6.12.2021 Sejmuto: 31.1.2022 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Zahájení řízení
Vyvěšeno:5.1.2022 Sejmuto: 31.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě
Vyvěšeno:11.1.2022 Sejmuto: 26.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemku parc. č. 5701/265
Vyvěšeno:11.1.2022 Sejmuto: 26.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc.č. 6867/1
Vyvěšeno:11.1.2022 Sejmuto: 26.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/204
Vyvěšeno:11.1.2022 Sejmuto: 26.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem pozemku parc. č. 2185/1
Vyvěšeno:11.1.2022 Sejmuto: 26.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem pozemku parc. č. 7090/6
Vyvěšeno:11.1.2022 Sejmuto: 26.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem pozemku parc. č. 2062
Vyvěšeno:11.1.2022 Sejmuto: 26.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o pachtu a provozování na rok 2022 – kalkulace ceny
Vyvěšeno:16.12.2021 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VAK - Návrh střednědobého výhledu 2023-2025, návrh rozpočtu 2022
Vyvěšeno:6.12.2021 Sejmuto: 21.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
ZŠ a MŠ Hrádek - Návrh rozpočtu 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024
Vyvěšeno:12.11.2021 Sejmuto: 17.12.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
SO Dyje - Návrh rozpočtu 2022
Vyvěšeno:16.11.2021 Sejmuto: 16.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
SO Dyje - Návrh SVR 2022-2024
Vyvěšeno:16.11.2021 Sejmuto: 16.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 39. zasedání ZOH dne 16.12.2021
Vyvěšeno:8.12.2021 Sejmuto: 16.12.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem/pacht pozemku parc.č. 2384
Vyvěšeno:29.11.2021 Sejmuto: 15.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - uzavřít nové nájemní smlouvy s nájemníky nebytových prostorů
Vyvěšeno:29.11.2021 Sejmuto: 15.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - uzavřít dodatky k pronajatým pozemkům v extravilánu
Vyvěšeno:30.11.2021 Sejmuto: 15.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO J,H,D dne 14.12.2021
Vyvěšeno:7.12.2021 Sejmuto: 14.12.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - uzavřít dodatek k nájemní smlouvě
Vyvěšeno:24.11.2021 Sejmuto: 10.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje
Vyvěšeno:23.11.2021 Sejmuto: 2.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Okresní soud ve Znojmě - volby přísedících pro období 2022-2026
Vyvěšeno:1.11.2021 Sejmuto: 30.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pacht vinohradu - řádek č. 10
Vyvěšeno:10.11.2021 Sejmuto: 29.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2024
Vyvěšeno:1.11.2021 Sejmuto: 27.11.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na 38. zasedání ZO
Vyvěšeno:16.11.2021 Sejmuto: 26.11.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce výpůjčky pozemku parc. č. 2385
Vyvěšeno:9.11.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pacht/pronájem parc. č. 2384
Vyvěšeno:9.11.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/223
Vyvěšeno:9.11.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - nájmu parc. č. 5701/175
Vyvěšeno:9.11.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - nájmu části parc. č. 5701/1
Vyvěšeno:9.11.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemků parc. č. 7098/1 a 7098/5
Vyvěšeno:10.11.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/229
Vyvěšeno:10.11.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejňování SO Dyje

OZN

Vyvěšeno:31.12.2018 Sejmuto: 16.11.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu za rok 2020-DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:20.5.2021 Sejmuto: 16.11.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 37. zasedání ZOH dne 27.10.2021
Vyvěšeno:19.10.2021 Sejmuto: 27.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/283 a část 2172
Vyvěšeno:11.10.2021 Sejmuto: 26.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pacht části parc. č. 5701/40
Vyvěšeno:11.10.2021 Sejmuto: 26.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem parc. č. 5701/41, část 5701/231, 5701/123
Vyvěšeno:11.10.2021 Sejmuto: 26.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky voleb do PS PČR 8.a 9.10.2021 Obec Hrádek
Vyvěšeno:9.10.2021 Sejmuto: 24.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zveřejnění dokumentů VaK Znojmo

VaK Znojmo

Vyvěšeno:8.1.2021 Sejmuto: 19.10.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Volby 2021 - stanovení min. počtu členů volební komise
Vyvěšeno:9.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volby 2021 - volební okrsek
Vyvěšeno:24.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volby 2021 - Oznámení o době a místě konání voleb
Vyvěšeno:23.9.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volby 2021 - určení zapisovatele
Vyvěšeno:27.8.2021 Sejmuto: 5.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení o vyhlášce - podání zprávy o Josefu Rybenském
Vyvěšeno:8.9.2021 Sejmuto: 5.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volby 2021 - jmenování členů VK
Vyvěšeno:8.9.2021 Sejmuto: 5.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
OOP uzavírka Jaroslavice - Slup
Vyvěšeno:15.9.2021 Sejmuto: 30.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na ZOH 30.9.2021
Vyvěšeno:22.9.2021 Sejmuto: 30.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volby 2021 - vyrozumění VK o termínu školení
Vyvěšeno:16.9.2021 Sejmuto: 29.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volby 2021 - termín prvního zasedání VK
Vyvěšeno:8.9.2021 Sejmuto: 16.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 35. zasedání
Vyvěšeno:6.9.2021 Sejmuto: 16.9.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Sýkora, r. 1993
Vyvěšeno:25.8.2021 Sejmuto: 10.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí povolení uzavírky
Vyvěšeno:18.8.2021 Sejmuto: 2.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 34. zasedání ZO
Vyvěšeno:18.8.2021 Sejmuto: 27.8.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy
Vyvěšeno:4.8.2021 Sejmuto: 19.8.2021 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Dražební vyhláška - pozemek podíl parc. č. 2230
Vyvěšeno:28.7.2021 Sejmuto: 12.8.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka zasedání ZO
Vyvěšeno:20.7.2021 Sejmuto: 4.8.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Místní komunikace IV. etapa povolení
Vyvěšeno:1.7.2021 Sejmuto: 19.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno:14.4.2021 Sejmuto: 14.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška - pozemky
Vyvěšeno:31.5.2021 Sejmuto: 13.7.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení KÚ JMK - posuzování vlivů na životní prostředí - rekultivace pískovny Božice
Vyvěšeno:21.6.2021 Sejmuto: 11.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška - část pozemku k.ú. Hrádek
Vyvěšeno:5.5.2021 Sejmuto: 9.7.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
VAK - návrh závěrečného účtu za rok 2020
Vyvěšeno:2.6.2021 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Schválený rozpočet svazku DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice na rok 2021
Vyvěšeno:1.4.2021 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
VAK - pozvánka na jednání valné hromady
Vyvěšeno:8.6.2021 Sejmuto: 29.6.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Melichar, r. 1974
Vyvěšeno:10.6.2021 Sejmuto: 27.6.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na ZOH 24.06.2021
Vyvěšeno:16.6.2021 Sejmuto: 25.6.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/8
Vyvěšeno:7.6.2021 Sejmuto: 23.6.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemku parc. č. 5701/44, 5701/129
Vyvěšeno:7.6.2021 Sejmuto: 23.6.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemku parc. č. 5701/45
Vyvěšeno:7.6.2021 Sejmuto: 23.6.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemků parc. č. 2139/3, 2139/4, 2139/5, 2139/6
Vyvěšeno:7.6.2021 Sejmuto: 23.6.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemku parc. č. 1512/4
Vyvěšeno:7.6.2021 Sejmuto: 23.6.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
MZE - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Vyvěšeno:31.5.2021 Sejmuto: 20.6.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Rekultivace pískovny Božice - oznámení záměru
Vyvěšeno:18.5.2021 Sejmuto: 18.6.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
MěÚ Znojmo - Rozhodnutí dodatečné povolení stavby
Vyvěšeno:3.6.2021 Sejmuto: 18.6.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
MěÚ Znojmo - Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí ZUCCA a.s.
Vyvěšeno:21.5.2021 Sejmuto: 6.6.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení zahájení společného řízení IV. etapa Hrádek
Vyvěšeno:18.5.2021 Sejmuto: 4.6.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu SO DYJE 2020
Vyvěšeno:14.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu SO DYJE 2020
Vyvěšeno:14.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje
Vyvěšeno:24.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - návrh změny č. 2 územního plánu
Vyvěšeno:23.4.2021 Sejmuto: 1.6.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
ZUCCA - bioplynová stanice seznámení s podklady
Vyvěšeno:23.4.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
FÚ - daň z nemovistosti
Vyvěšeno:23.4.2021 Sejmuto: 30.5.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Dražební vyhláška - bioplynová stanice Dodatek č.2
Vyvěšeno:10.5.2021 Sejmuto: 28.5.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh Závěrečného účtu obce Hrádek
Vyvěšeno:7.5.2021 Sejmuto: 28.5.2021 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
SZVO Daníž - Návrh rozpočtu na rok 2021, Návrh závěrečného účtu za rok 2020, výkaz Fin a audit
Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu SZVO Daníž 27.5.2021
Vyvěšeno:21.5.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na ZOH 27.05.2021
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem pozemku 5701/236
Vyvěšeno:10.5.2021 Sejmuto: 26.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr směny pozemků - 195/5, 195/6, 5701/478, 2384, 2385, 2062
Vyvěšeno:10.5.2021 Sejmuto: 26.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška - bioplynová stanice dodatek
Vyvěšeno:6.5.2021 Sejmuto: 21.5.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Dražební vyhláška - bioplynová stanice
Vyvěšeno:9.3.2021 Sejmuto: 12.5.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno:12.2.2021 Sejmuto: 12.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
MÚ Znojmo - Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí Zucca a.s.
Vyvěšeno:26.4.2021 Sejmuto: 10.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 - DSO J,H,D
Vyvěšeno:1.6.2020 Sejmuto: 7.5.2021 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Pozvánka na ZOH 29.04.2021
Vyvěšeno:21.4.2021 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka pozemků - sportovní areál
Vyvěšeno:12.4.2021 Sejmuto: 28.4.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pacht části parc. č. 5701/291
Vyvěšeno:13.4.2021 Sejmuto: 28.4.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Vyvěšeno:23.3.2021 Sejmuto: 11.4.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:24.3.2021 Sejmuto: 2.4.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pronájem volného hrobového místa
Vyvěšeno:14.12.2020 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 1899
Vyvěšeno:15.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje - část parc.č. 5701/306
Vyvěšeno:15.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/197 a 5701/119
Vyvěšeno:16.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pacht část parc. č. 5701/34
Vyvěšeno:16.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - výpůjčka části parc. č. 5701/288
Vyvěšeno:16.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:5.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná nabídka prodeje nemovité věci - pozemku parc. st. č. 433/2
Vyvěšeno:11.3.2021 Sejmuto: 29.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška - pozemek včetně sklepu
Vyvěšeno:15.2.2021 Sejmuto: 15.3.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná zakázka - oprava místních komunikací IV. etapa
Vyvěšeno:25.2.2021 Sejmuto: 15.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Horečka, r. 1970
Vyvěšeno:22.2.2021 Sejmuto: 9.3.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka zasedání ZO

Pozvánka

Vyvěšeno:17.2.2021 Sejmuto: 26.2.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje - pozemky nad sklepy
Vyvěšeno:8.2.2021 Sejmuto: 24.2.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
Vyvěšeno:8.2.2021 Sejmuto: 24.2.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pacht část parc. č. 1903
Vyvěšeno:8.2.2021 Sejmuto: 24.2.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemku parc. č. 2137/2
Vyvěšeno:10.2.2021 Sejmuto: 24.2.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná nabídka prodeje nemovité věci - pozemku parc. st. č. 433/2
Vyvěšeno:5.2.2021 Sejmuto: 22.2.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
Vyvěšeno:4.2.2021 Sejmuto: 21.2.2021 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná zakázka - rekonstrukce ZŠ III. etapa
Vyvěšeno:28.1.2021 Sejmuto: 16.2.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Hrádek na rok 2021
Vyvěšeno:12.1.2021 Sejmuto: 29.1.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
VAK - oznámení o schválených dokumentech
Vyvěšeno:13.1.2021 Sejmuto: 28.1.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na ZOH 28.01.2021
Vyvěšeno:19.1.2021 Sejmuto: 28.1.2021 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - pacht vinohradu - řádek č. 22
Vyvěšeno:11.1.2021 Sejmuto: 27.1.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana JMK o nařízení pracovní povinnosti
Vyvěšeno:6.1.2021 Sejmuto: 21.1.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem nebytového prostoru a přilehlého parkovacího místa
Vyvěšeno:2.12.2020 Sejmuto: 15.1.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
OOP - lesy

Lesy

Vyvěšeno:7.4.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Hillebrand, r. 1978
Vyvěšeno:11.12.2020 Sejmuto: 28.12.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem nebytového prostoru parc. č. st. 433/2
Vyvěšeno:3.12.2020 Sejmuto: 21.12.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemku část parc. č. 2137
Vyvěšeno:4.12.2020 Sejmuto: 21.12.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka Daníž
Vyvěšeno:30.11.2020 Sejmuto: 17.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VAK - pozvánka na jednání valné hromady
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 17.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VAK - návrh rozpočtu na rok 2021, Střednědobý výhled na r. 2022-24
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 17.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO JHD
Vyvěšeno:8.12.2020 Sejmuto: 15.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
SO Dyje - Návrh SVR 2021-2023

Návrh SO Dyje

Vyvěšeno:2.11.2020 Sejmuto: 10.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
SO Dyje - Návrh rozpočtu 2021
Vyvěšeno:2.11.2020 Sejmuto: 10.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje
Vyvěšeno:30.11.2020 Sejmuto: 10.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 26. zasedání ZOH

Pozvánka

Vyvěšeno:18.11.2020 Sejmuto: 3.12.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem parkovacích míst
Vyvěšeno:9.11.2020 Sejmuto: 25.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Hillebrand, r. 1978
Vyvěšeno:10.11.2020 Sejmuto: 25.11.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
MÚ Znojmo - Opatření obecné povahy
Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: 11.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh SVR 2021-2023 obce Hrádek
Vyvěšeno:8.10.2020 Sejmuto: 6.11.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Zásady rozvoje JmK
Vyvěšeno:19.10.2020 Sejmuto: 5.11.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Odstřel špačků - ochrana vinic
Vyvěšeno:17.9.2020 Sejmuto: 31.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky voleb do ZK+Senát 2020

Výsledky voleb

Vyvěšeno:5.10.2020 Sejmuto: 30.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Úřední hodiny COVID
Vyvěšeno:12.10.2020 Sejmuto: 27.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem parkovacích míst
Vyvěšeno:6.10.2020 Sejmuto: 26.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na ZOH 27.10.2020
Vyvěšeno:19.10.2020 Sejmuto: 26.10.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Výsledky voleb Senát Parlamentu ČR 2020 Hrádek
Vyvěšeno:10.10.2020 Sejmuto: 25.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem/pacht pozemku 2185/1
Vyvěšeno:7.10.2020 Sejmuto: 23.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení VaK
Vyvěšeno:24.7.2020 Sejmuto: 22.10.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr prodeje sklepa č. 108
Vyvěšeno:22.9.2020 Sejmuto: 19.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
MěÚ Znojmo - Oznámení pokračování v řízení a pozvání k ústnímu jednání
Vyvěšeno:29.9.2020 Sejmuto: 15.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volební okrsek a sídlo - volby 2020

Volby

Vyvěšeno:17.8.2020 Sejmuto: 12.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volby 2020 - Jmenování zapisovatele OVK
Vyvěšeno:19.8.2020 Sejmuto: 12.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volby změna volební místnosti - Hrádek u Znojma

Volby

Vyvěšeno:18.9.2020 Sejmuto: 12.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního poštu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise k volbám do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech

2. a 3. října 2020, eventuálně pro druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 9. a 10. října 2020.

Vyvěšeno:3.8.2020 Sejmuto: 10.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - bezúplatný převod pozemků
Vyvěšeno:29.5.2020 Sejmuto: 25.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce 5701/197
Vyvěšeno:8.9.2020 Sejmuto: 25.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce 5701/202
Vyvěšeno:9.9.2020 Sejmuto: 25.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce směna pozemků
Vyvěšeno:9.9.2020 Sejmuto: 25.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyrozumění o termínech školení OVK
Vyvěšeno:9.9.2020 Sejmuto: 23.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - sklep č. 108
Vyvěšeno:4.9.2020 Sejmuto: 22.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
První zasedání OVK
Vyvěšeno:4.9.2020 Sejmuto: 8.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr na změnu nájemních a pachtovních smluv
Vyvěšeno:9.4.2020 Sejmuto: 4.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Konkurz na ředitele/ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Hrádek, okres Znojmo, příspěvková organizace

ZŠ Hrádek

Vyvěšeno:2.8.2020 Sejmuto: 3.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:25.8.2020 Sejmuto: 3.9.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce - 6903/20
Vyvěšeno:10.8.2020 Sejmuto: 1.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce 5701/197
Vyvěšeno:10.8.2020 Sejmuto: 1.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - 5701/201, 5701/197, 5701/200
Vyvěšeno:12.8.2020 Sejmuto: 1.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno:4.8.2020 Sejmuto: 21.8.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
OZV č. 1/2020
Vyvěšeno:30.7.2020 Sejmuto: 15.8.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
VaK oznámení

Oznámení

Vyvěšeno:22.7.2020 Sejmuto: 24.7.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
usnesení - přerušení řízení: Stavební úpravy Bioplynové stanice Velký Karlov
Vyvěšeno:2.7.2020 Sejmuto: 17.7.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2020
Vyvěšeno:29.6.2020 Sejmuto: 13.7.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka DSO Hrádek, Jaroslavice, Dyjákovice

Pozvánka

Vyvěšeno:23.6.2020 Sejmuto: 10.7.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:17.6.2020 Sejmuto: 26.6.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška A1 ZÚR JMK
Vyvěšeno:11.5.2020 Sejmuto: 26.6.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška A2 ZÚR JMK
Vyvěšeno:15.5.2020 Sejmuto: 26.6.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu na roky 2021 až 2025
Vyvěšeno:16.3.2020 Sejmuto: 25.6.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Závěrečný účet za rok 2019 SZVO Daníž
Vyvěšeno:16.3.2020 Sejmuto: 25.6.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh ZÚ VaK Znojemsko

Návrh ZÚ

Vyvěšeno:5.6.2020 Sejmuto: 25.6.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu - VaK Znojemsko
Vyvěšeno:8.6.2020 Sejmuto: 25.6.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr obce - 5701/40
Vyvěšeno:8.6.2020 Sejmuto: 24.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - 5701/41, 5701/231
Vyvěšeno:8.6.2020 Sejmuto: 24.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - 5701/229, 5701/231, 5701/40
Vyvěšeno:8.6.2020 Sejmuto: 24.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - 5701/229
Vyvěšeno:8.6.2020 Sejmuto: 24.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - 7183
Vyvěšeno:8.6.2020 Sejmuto: 24.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - st. 528, 5701/221
Vyvěšeno:8.6.2020 Sejmuto: 24.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - 5701/229, 5701/231
Vyvěšeno:8.6.2020 Sejmuto: 24.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - 5701/200
Vyvěšeno:8.6.2020 Sejmuto: 24.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
DSO JS VAK celkové porovnání cen pro V K
Vyvěšeno:28.5.2020 Sejmuto: 12.6.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
DSO JS VAK celkové porovnání cen pro J H D
Vyvěšeno:28.5.2020 Sejmuto: 12.6.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:20.5.2020 Sejmuto: 4.6.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 - Hrádek
Vyvěšeno:22.4.2020 Sejmuto: 29.5.2020 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu SO Dyje 2020

Návrh

Vyvěšeno:10.3.2020 Sejmuto: 28.5.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh ZÚ SO Dyje 2019

Návrh ZÚ

Vyvěšeno:7.5.2020 Sejmuto: 28.5.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje

Pozv

Vyvěšeno:19.5.2020 Sejmuto: 28.5.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr obce - parc. č. 5701/229
Vyvěšeno:11.5.2020 Sejmuto: 27.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - parc. č. 7183
Vyvěšeno:11.5.2020 Sejmuto: 27.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - parc. č. 7198
Vyvěšeno:11.5.2020 Sejmuto: 27.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - parc. č. 5701/519
Vyvěšeno:11.5.2020 Sejmuto: 27.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška + přílohy FÚ daň z nem.

VV

Vyvěšeno:27.4.2020 Sejmuto: 27.5.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška rozhodnutí
Vyvěšeno:16.4.2020 Sejmuto: 17.5.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
OOP uzavírka Valtrovice

Valtrovice

Vyvěšeno:27.4.2020 Sejmuto: 14.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:9.4.2020 Sejmuto: 12.5.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka DSO Jaroslavice
Vyvěšeno:22.4.2020 Sejmuto: 7.5.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
SPÚ Znojmo - Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:5.2.2020 Sejmuto: 5.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka č. 21
Vyvěšeno:8.4.2020 Sejmuto: 23.4.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
Vyvěšeno:13.2.2020 Sejmuto: 22.4.2020 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2020
Vyvěšeno:16.3.2020 Sejmuto: 17.4.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu 2020
Vyvěšeno:6.3.2020 Sejmuto: 17.4.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku 5701/519
Vyvěšeno:10.3.2020 Sejmuto: 16.4.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
OOP komunikace
Vyvěšeno:30.3.2020 Sejmuto: 16.4.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 21.zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:1.4.2020 Sejmuto: 16.4.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav
Vyvěšeno:12.4.2020 Sejmuto: 13.4.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zrušení 21.zasedání Zastupitelstva
Vyvěšeno:3.4.2020 Sejmuto: 10.4.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Zrušení valné hromady DSO J,H,D
Vyvěšeno:20.3.2020 Sejmuto: 4.4.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
Vyvěšeno:12.2.2020 Sejmuto: 31.3.2020 Dokument: Kategorie: Výroční zprávy
Název dokumentu:
Záměr obce pachtu/nájmu pozemku 7198
Vyvěšeno:10.3.2020 Sejmuto: 26.3.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO J,H,D
Vyvěšeno:9.3.2020 Sejmuto: 25.3.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oprava tiskové chyby v ZD - zpevněné plochy pod kontejnery
Vyvěšeno:5.3.2020 Sejmuto: 24.3.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zadání veřejné zakázky - zpevněné plochy pod kontejnery
Vyvěšeno:2.3.2020 Sejmuto: 24.3.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oprava tiskové chyby u ZD - zapravení špalet a šambrán na ZŠ Hrádek
Vyvěšeno:5.3.2020 Sejmuto: 24.3.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zadání veřejné zakázky - Zapravení šambrán a špalet na ZŠ Hrádek
Vyvěšeno:2.3.2020 Sejmuto: 23.3.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Vyvěšeno:4.3.2020 Sejmuto: 20.3.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr směny pozemků

Vyvěšeno: 24.01.2019

Sejmuto: 27.02.2020

Vyvěšeno:24.1.2019 Sejmuto: 27.2.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje
Vyvěšeno:11.2.2020 Sejmuto: 27.2.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje
Vyvěšeno:11.2.2020 Sejmuto: 27.2.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 20.zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:18.2.2020 Sejmuto: 26.2.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr pronájmu nebytového prostoru (prostoru sloužícího podnikání) v budově s čp. 213
Vyvěšeno:4.2.2020 Sejmuto: 20.2.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:6.11.2019 Sejmuto: 4.2.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu - 1 řádek vinohradu č. 21
Vyvěšeno:15.1.2020 Sejmuto: 31.1.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce o prodeji pozemku
Vyvěšeno:9.1.2020 Sejmuto: 24.1.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:14.1.2020 Sejmuto: 24.1.2020 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
VaK Oznámení o zveřejněných dokumentech

Oznámení

Vyvěšeno:19.12.2019 Sejmuto: 20.1.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno:20.12.2019 Sejmuto: 20.1.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
Vyvěšeno:20.12.2019 Sejmuto: 20.1.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyvěšeno:20.12.2019 Sejmuto: 20.1.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného
Vyvěšeno:20.12.2019 Sejmuto: 20.1.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno:20.12.2019 Sejmuto: 20.1.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky pozemku
Vyvěšeno:4.12.2019 Sejmuto: 20.12.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:11.12.2019 Sejmuto: 20.12.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu a SVR - ZŠ a MŠ Hrádek
Vyvěšeno:10.11.2019 Sejmuto: 30.11.2019 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh SVR obce Hrádek
Vyvěšeno:10.11.2019 Sejmuto: 30.11.2019 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:20.11.2019 Sejmuto: 29.11.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr obce o výpůjčku částí pozemku parc. 5701/8

Výpůjčka

Vyvěšeno:8.11.2019 Sejmuto: 28.11.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na VH Daníž
Vyvěšeno:8.11.2019 Sejmuto: 26.11.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka DSO J,H,D
Vyvěšeno:31.10.2019 Sejmuto: 15.11.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JmK

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:23.9.2019 Sejmuto: 8.11.2019 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
SO Dyje - Návrh SVR 2020-2022

Návrh SVR

Vyvěšeno:18.10.2019 Sejmuto: 7.11.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje

Pozvánka

Vyvěšeno:29.10.2019 Sejmuto: 7.11.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka 16. zasedání ZOH

Pozvánka

Vyvěšeno:23.10.2019 Sejmuto: 1.11.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky na pozemek 5701/227 a 5701/228
Vyvěšeno:11.10.2019 Sejmuto: 30.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky parc.č. 5701/227

Záměr

Vyvěšeno:11.10.2019 Sejmuto: 29.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 7098/1 a 7098/5

Záměr prodeje

Vyvěšeno:11.10.2019 Sejmuto: 29.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky 5701/8

výpůjčka

Vyvěšeno:11.10.2019 Sejmuto: 29.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výpůjčka nebyt Hrádek 213

Hrádek nebyt 213

Vyvěšeno:11.10.2019 Sejmuto: 29.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VZ - NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Vyvěšeno:8.10.2019 Sejmuto: 24.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu - parc. č 7179 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 09.07.2019

Sejmuto: 09.10.2019

Vyvěšeno:9.7.2019 Sejmuto: 9.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčka část pozemku 5701/227

Záměr

Vyvěšeno:19.9.2019 Sejmuto: 7.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem nebytových prostor Hrádek 213

Záměr obce Hrádek 213

Vyvěšeno:17.9.2019 Sejmuto: 3.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:25.9.2019 Sejmuto: 3.10.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná výzva na výkon funkce úředníka ÚSC - referent, pokladní

Pokladní

Vyvěšeno:16.9.2019 Sejmuto: 2.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku st. parc. č. 433/2

Vyvěšeno: 15.08.2019

Sejmuto: 02.09.2019

Vyvěšeno:15.8.2019 Sejmuto: 2.9.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje nákladního vozidla výr. značky AVIA A 30 N

Vyvěšeno: 24.06.2019

Sejmuto: 30.08.2019

Vyvěšeno:24.6.2019 Sejmuto: 30.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 14.zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:13.8.2019 Sejmuto: 23.8.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídek - Oprava chodníků k č.p. 249
Vyvěšeno:19.7.2019 Sejmuto: 19.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č 5701/1

Vyvěšeno: 22.07.2019

Sejmuto: 15.08.2019

Vyvěšeno:22.7.2019 Sejmuto: 15.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č.5701/234

Vyvěšeno: 22.07.2019

Sejmuto: 15.08.2019

Vyvěšeno:22.7.2019 Sejmuto: 15.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva na 3 volná pracovní místa v Hrušovanech nad Jevišovkou
Vyvěšeno:1.7.2019 Sejmuto: 20.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Vyvěšeno:27.6.2019 Sejmuto: 17.7.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka 13. zasedání ZOH

Pozvánka

Vyvěšeno:8.7.2019 Sejmuto: 16.7.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Zadávací dokumentace na VZ malého rozsahu - sklad zahradního nářadí v obci Hrádek
Vyvěšeno:28.6.2019 Sejmuto: 15.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 6867/1

Vyvěšeno: 26.06.2019

Sejmuto: 11.07.2019

Vyvěšeno:26.6.2019 Sejmuto: 11.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prostoru sloužícího podnikání

Vyvěšeno: 26.06.2019

Sejmuto: 11.07.2019

Vyvěšeno:26.6.2019 Sejmuto: 11.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje části pozemku parc. č 5701/65

Vyvěšeno: 24.06.2019

Sejmuto: 09.07.2019

Vyvěšeno:24.6.2019 Sejmuto: 9.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO J,H,D
Vyvěšeno:19.6.2019 Sejmuto: 4.7.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení o VŘ č. BZN/17/2019

Oznámení

Vyvěšeno:4.6.2019 Sejmuto: 3.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr dodatku č.2 ke smlouvě o pachtu a provozování kanalizací
Vyvěšeno:13.6.2019 Sejmuto: 28.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 12.zasedání ZOH
Vyvěšeno:19.6.2019 Sejmuto: 28.6.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/223

Vyvěšeno: 11.06.2019

Sejmuto: 26.06.2019

Vyvěšeno:11.6.2019 Sejmuto: 26.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh ZÚ SO Dyje

Návrh ZÚ

Vyvěšeno:24.5.2019 Sejmuto: 20.6.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Závěrečný účet 2018 - DSO J,H,D
Vyvěšeno:27.5.2019 Sejmuto: 20.6.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
SO Dyje pozvánka

Pozv

Vyvěšeno:10.6.2019 Sejmuto: 20.6.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška MŽP - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno: 31.05.2019

Sejmuto: 20.06.2019

Vyvěšeno:31.5.2019 Sejmuto: 20.6.2019 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
VaK Znojemsko - Návrh ZÚ 2018

Vak

Vyvěšeno:3.6.2019 Sejmuto: 19.6.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 7194/2

Vyvěšeno: 28.05.2019

Sejmuto: 19.06.2019

Vyvěšeno:28.5.2019 Sejmuto: 19.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/31

Vyvěšeno: 28.05.2019

Sejmuto: 19.06.2019

Vyvěšeno:28.5.2019 Sejmuto: 19.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 6746/68, 6746/37, 6746/38 a 5701/255

Vyvěšeno: 29.05.2019

Sejmuto: 19.06.2019

Vyvěšeno:29.5.2019 Sejmuto: 19.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu - parc. č. 1812 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 12.03.2019

Sejmuto: 12.06.2019

Vyvěšeno:12.3.2019 Sejmuto: 12.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky časti pozemku pč. 5701/291

Záměr

Vyvěšeno:24.5.2019 Sejmuto: 8.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky časti pozemku p. č. 5701/229 a časti p. č. 5701/310

Záměr

Vyvěšeno:24.5.2019 Sejmuto: 8.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 - oprava komunikací v Hrádku
Vyvěšeno:22.5.2019 Sejmuto: 6.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 11.zasedání ZOH
Vyvěšeno:22.5.2019 Sejmuto: 1.6.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrádek

Vyvěšeno: 16.04.2019

Sejmuto: 31.05.2019

Vyvěšeno:16.4.2019 Sejmuto: 31.5.2019 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - Stanovní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 15.05.2019

Sejmuto: 31.05.2019

Vyvěšeno:15.5.2019 Sejmuto: 31.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 15.05.2019

Sejmuto: 31.05.2019

Vyvěšeno:15.5.2019 Sejmuto: 31.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje nákladního vozidla výr. značky AVIA A 30 N

Vyvěšeno: 15.05.2019

Sejmuto: 31.05.2019

Vyvěšeno:15.5.2019 Sejmuto: 31.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje cirkulárky (kolébkové pily)

Vyvěšeno: 15.05.2019

Sejmuto: 31.05.2019

Vyvěšeno:15.5.2019 Sejmuto: 31.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oprava komunikací 2019 - doplnění k výzvě
Vyvěšeno:16.5.2019 Sejmuto: 31.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy

Vyvěšeno: 15.05.2019

Sejmuto: 31.05.2019

Vyvěšeno:15.5.2019 Sejmuto: 31.5.2019 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídek - oprava komunikací 2018
Vyvěšeno:6.5.2019 Sejmuto: 30.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/182

Vyvěšeno: 18.04.2019

Sejmuto: 29.05.2019

Vyvěšeno:18.4.2019 Sejmuto: 29.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/283

Vyvěšeno: 02.05.2019

Sejmuto: 29.05.2019

Vyvěšeno:2.5.2019 Sejmuto: 29.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/288

Vyvěšeno: 02.05.2019

Sejmuto: 29.05.2019

Vyvěšeno:2.5.2019 Sejmuto: 29.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/229

Vyvěšeno: 02.05.2019

Sejmuto: 29.05.2019

Vyvěšeno:2.5.2019 Sejmuto: 29.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 5701/288 a parc. č. 5701/262

Vyvěšeno: 02.05.2019

Sejmuto: 29.05.2019

Vyvěšeno:2.5.2019 Sejmuto: 29.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2019 - Daníž
Vyvěšeno:24.4.2019 Sejmuto: 28.5.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Daníž
Vyvěšeno:24.4.2019 Sejmuto: 28.5.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška FÚ

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:26.4.2019 Sejmuto: 27.5.2019 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do EP

Vyvěšeno: 25.03.2019

Sejmuto: 26.05.2019

Vyvěšeno:25.3.2019 Sejmuto: 26.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků volebním stranám - volby do EP

Vyvěšeno: 09.04.2019

Sejmuto: 26.05.2019

Vyvěšeno:9.4.2019 Sejmuto: 26.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Evropského parlamentu

Vyvěšeno: 12.04.2019

Sejmuto: 26.05.2019

Vyvěšeno:12.4.2019 Sejmuto: 26.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Vyvěšeno: 9.5.2019

Sejmuto: 26.5.2019

Vyvěšeno:9.5.2019 Sejmuto: 26.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části parc. č. 6867/1 a časti parc. 2020
Vyvěšeno:26.4.2019 Sejmuto: 17.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/255
Vyvěšeno:26.4.2019 Sejmuto: 17.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení VaK 2019

Ozn

Vyvěšeno:9.1.2019 Sejmuto: 9.5.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení Vak 2018
Vyvěšeno:9.1.2019 Sejmuto: 9.5.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace - rekonstrukce školy
Vyvěšeno:15.4.2019 Sejmuto: 3.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Svolání prvního zasedání OVK

Vyvěšeno: 29.04.2019

Sejmuto: 03.05.2019

Vyvěšeno:26.4.2019 Sejmuto: 3.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 10.zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:24.4.2019 Sejmuto: 3.5.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Hrádek za rok 2018
Vyvěšeno:16.4.2019 Sejmuto: 3.5.2019 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/229 a části pozemku parc. č. 5701/310

Vyvěšeno: 16.04.2019

Sejmuto: 02.05.2019

Vyvěšeno:16.4.2019 Sejmuto: 2.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky/pachtu částí pozemků parc. č. 5701/223

Vyvěšeno: 16.04.2019

Sejmuto: 02.05.2019

Vyvěšeno:16.4.2019 Sejmuto: 2.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2118

Vyvěšeno: 16.04.2019

Sejmuto: 02.05.2019

Vyvěšeno:16.4.2019 Sejmuto: 2.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu nebytového prostoru (prostoru sloužícího podnikání) v budově s čp. 213

Vyvěšeno: 15.04.2019

Sejmuto: 01.05.2019

Vyvěšeno:15.4.2019 Sejmuto: 1.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 6867/1

Vyvěšeno: 09.04.2019

Sejmuto: 30.04.2019

Vyvěšeno:9.4.2019 Sejmuto: 30.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/288

Vyvěšeno: 09.04.2019

Sejmuto: 30.04.2019

Vyvěšeno:9.4.2019 Sejmuto: 30.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/197

Vyvěšeno: 05.04.2019

Sejmuto: 30.04.2019

Vyvěšeno:5.4.2019 Sejmuto: 30.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 1097

Vyvěšeno: 09.04.2019

Sejmuto: 30.04.2019

Vyvěšeno:9.4.2019 Sejmuto: 30.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 20.03.2019

Sejmuto: 29.03.2019

Vyvěšeno:20.3.2019 Sejmuto: 29.4.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/288

Vyvěšeno: 22.03.2019

Sejmuto: 24.04.2019

Vyvěšeno:22.3.2019 Sejmuto: 24.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr nájmu/pachtu pozemku parc. č. 7090/2

Vyvěšeno: 02.04.2019

Sejmuto: 18.04.2019

Vyvěšeno:2.4.2019 Sejmuto: 18.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informování občanů jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Vyvěšeno: 12.04.2019

Sejmuto: 15.04.2019

Vyvěšeno:12.4.2019 Sejmuto: 15.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:3.4.2019 Sejmuto: 12.4.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná výzva na výkon funkce úředníka ÚSC - referent(ka)/pokladní

Vyvěšeno: 20.03.2019

Sejmuto: 06.04.2019

Vyvěšeno:20.3.2019 Sejmuto: 5.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zpráva o stavu veřejného pořádku k územnímu obvodu obce Hrádek za rok 2018

Vyvěšeno: 19.02.2019

Sejmuto: 31.03.2019

Vyvěšeno:19.2.2019 Sejmuto: 31.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Návrh OOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno: 12.03.2019

Sejmuto: 31.03.2019

Vyvěšeno:12.3.2019 Sejmuto: 31.3.2019 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Vyvěšeno: 14.02.2019

Sejmuto: 31.03.2019

Vyvěšeno:14.2.2019 Sejmuto: 31.3.2019 Dokument: Kategorie: Výroční zprávy
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/221

Vyvěšeno: 12.03.2019

Sejmuto: 28.03.2019

Vyvěšeno:12.3.2019 Sejmuto: 28.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově s čp. 213

Vyvěšeno: 14.03.2019

Sejmuto: 28.03.2019

Vyvěšeno:14.3.2019 Sejmuto: 28.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka - DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:8.3.2019 Sejmuto: 28.3.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr nájmu části pozemku parc.č. 7134/1

Vyvěšeno: 27.02.2019

Sejmuto: 27.03.2019

Vyvěšeno:27.2.2019 Sejmuto: 27.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. .č. 6867/1

Vyvěšeno: 05.03.2019

Sejmuto: 27.03.2019

Vyvěšeno:5.3.2019 Sejmuto: 27.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/296

Vyvěšeno: 05.03.2019

Sejmuto: 27.03.2019

Vyvěšeno:5.3.2019 Sejmuto: 27.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu SO Dyje 2019

Návrh rozpočtu SO Dyje 2019

Vyvěšeno:1.3.2019 Sejmuto: 21.3.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje

Pozvánka

Vyvěšeno:11.3.2019 Sejmuto: 21.3.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje

Pozvánka

Vyvěšeno:11.3.2019 Sejmuto: 21.3.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Usnesení o odročení elektronické dražby č.j. 030 EX 831/10-240 a 030 EX 831/10-241

Vyvěšeno: 11.01.2019

Sejmuto: 08.03.2019

Vyvěšeno:11.1.2019 Sejmuto: 8.3.2019 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno: 20.02.2019

Sejmuto: 01.03.2019

Vyvěšeno:20.2.2019 Sejmuto: 1.3.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/255

Vyvěšeno: 25.01.2019

Sejmuto: 27.02.2019

Vyvěšeno:25.1.2019 Sejmuto: 27.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/1

Vyvěšeno: 01.02.2019

Sejmuto: 27.02.2019

Vyvěšeno:1.2.2019 Sejmuto: 27.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 5701/223 a parc. .č. 5701/175

Vyvěšeno: 04.02.2019

Sejmuto: 27.02.2019

Vyvěšeno:4.2.2019 Sejmuto: 27.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu částí pozemků

Vyvěšeno: 05.02.2019

Sejmuto: 27.02.2019

Vyvěšeno:5.2.2019 Sejmuto: 27.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 565/2

Vyvěšeno: 06.02.2019

Sejmuto: 27.02.2019

Vyvěšeno:6.2.2019 Sejmuto: 27.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 5701/223

Vyvěšeno: 06.02.2019

Sejmuto: 27.02.2019

Vyvěšeno:6.2.2019 Sejmuto: 27.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůčky pozemku parc. č. 5701/311

Vyvěšeno: 07.02.2019

Sejmuto: 27.02.2019

Vyvěšeno:7.2.2019 Sejmuto: 27.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr nájmu prostor sloužících podnikání (nebytových prostor)

Vyvěšeno: 01.02.2019

Sejmuto: 26.02.2019

Vyvěšeno:1.2.2019 Sejmuto: 26.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 11.02.2019

Sejmuto: 20.02.2019

Vyvěšeno:11.2.2019 Sejmuto: 20.2.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018

Vyvěšeno: 16.01.2019

Sejmuto: 18.02.2019

Vyvěšeno:16.1.2019 Sejmuto: 18.2.2019 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb.

Vyvěšeno: 13.11.2018

Sejmuto: 13.02.2019

Vyvěšeno:13.11.2018 Sejmuto: 13.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/203

Vyvěšeno: 17.01.2019

Sejmuto: 08.02.2019

Vyvěšeno:17.1.2019 Sejmuto: 8.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/70 a části pozemku parc. č. 5701/293

Vyvěšeno: 17.01.2019

Sejmuto: 08.02.2019

 

Vyvěšeno:17.1.2019 Sejmuto: 8.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:23.1.2019 Sejmuto: 7.2.2019 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Nabídka pozemku ve vlastnictví SPÚ - p.č. 2233 v k.ú. Hrádek u Znojma, k pronájmu

Vyvěšeno: 03.10.2018

Sejmuto: 05.02.2019

Vyvěšeno:3.10.2018 Sejmuto: 5.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Hrádek na rok 2019
Vyvěšeno:15.1.2019 Sejmuto: 2.2.2019 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Záměr nájmu prostoru sloužícího podnikání (nebytových prostor)

Vyvěšeno: 03.01.2019

Sejmuto: 30.01.2019

Vyvěšeno:3.1.2019 Sejmuto: 30.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu pozemku parc. č. 5701/166

Vyvěšeno: 04.01.2019

Sejmuto: 30.01.2019

Vyvěšeno:4.1.2019 Sejmuto: 30.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/197

Vyvěšeno: 04.01.2019

Sejmuto: 30.01.2019

Vyvěšeno:4.1.2019 Sejmuto: 30.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/231

Vyvěšeno: 04.01.2019

Sejmuto: 30.01.2019

Vyvěšeno:4.1.2019 Sejmuto: 30.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/203

Vyvěšeno: 04.01.2019

Sejmuto: 30.01.2019

Vyvěšeno:4.1.2019 Sejmuto: 30.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/237

Vyvěšeno: 07.01.2019

Sejmuto: 30.01.2019

Vyvěšeno:7.1.2019 Sejmuto: 30.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 4632

Vyvěšeno: 08.01.2019

Sejmuto: 30.01.2019

Vyvěšeno:8.1.2019 Sejmuto: 30.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 5701/261

Vyvěšeno: 08.01.2019

Sejmuto: 30.01.2019

Vyvěšeno:8.1.2019 Sejmuto: 30.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/182

Vyvěšeno: 11.01.2019

Sejmuto: 30.01.2019

Vyvěšeno:11.1.2019 Sejmuto: 30.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SO Dyje - zveřejňované dokumenty oznámení

zveřejnění

Vyvěšeno:21.12.2017 Sejmuto: 18.1.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh SVR 2019-2020 - DSO Jaroslavice,Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:12.3.2018 Sejmuto: 18.1.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Rozpočet na rok 2018 - DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:3.4.2018 Sejmuto: 18.1.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK

Oznámení

Vyvěšeno:8.10.2018 Sejmuto: 18.1.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech

VaK

Vyvěšeno:10.12.2018 Sejmuto: 18.1.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VAK - návrh rozpočtu 2019, návrh SVR
Vyvěšeno:26.11.2018 Sejmuto: 31.12.2018 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na 4. zasedání ZOH
Vyvěšeno:10.12.2018 Sejmuto: 19.12.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh SVR obce Hrádek na roky 2019-2021
Vyvěšeno:12.11.2018 Sejmuto: 15.12.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje

Pozvánka SO Dyje

Vyvěšeno:3.12.2018 Sejmuto: 13.12.2018 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka - VAK
Vyvěšeno:3.12.2018 Sejmuto: 13.12.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu - DSO Dyjákovice, Hrádek, Jaroslavice
Vyvěšeno:4.12.2018 Sejmuto: 12.12.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Změr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/222

Vyvěšeno: 19.11.2018

Sejmuto: 05.12.2018

Vyvěšeno:19.11.2018 Sejmuto: 5.12.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí stavebního úřadu Jaroslavice

Vyvěšeno: 07.11.2018

Sejmuto: 29.11.2018

 

Vyvěšeno:7.11.2018 Sejmuto: 29.11.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
ZŠ a MŠ Hrádek:Návrh rozpočtu, Návrh SVR
Vyvěšeno:1.11.2018 Sejmuto: 29.11.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:21.11.2018 Sejmuto: 29.11.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 12.11.2018

Sejmuto: 21.11.2018

Vyvěšeno:12.11.2018 Sejmuto: 21.11.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na 1.zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:29.10.2018 Sejmuto: 9.11.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného v r. 2018

Vyvěšeno: 07.09.2018

Sejmuto: 31.10.2018

Vyvěšeno:7.9.2018 Sejmuto: 31.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/1

Vyvěšeno: 08.10.2018

Sejmuto: 31.10.2018

Vyvěšeno:8.10.2018 Sejmuto: 31.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/205

Vyvěšeno: 08.10.2018

Sejmuto: 31.10.2018

Vyvěšeno:8.10.2018 Sejmuto: 31.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/205 - 18 m2

Vyvěšeno: 08.10.2018

Sejmuto: 31.10.2018

Vyvěšeno:8.10.2018 Sejmuto: 31.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/204

Vyvěšeno: 10.10.2018

Sejmuto: 31.10.2018

Vyvěšeno:10.10.2018 Sejmuto: 31.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/233 a výpůjčky/nájmu/pachtu pozemku parc. č. 5701/247

Vyvěšeno: 11.10.2018

Sejmuto: 31.10.2018

Vyvěšeno:11.10.2018 Sejmuto: 31.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 6867/1

Vyvěšeno: 12.10.2018

Sejmuto: 31.10.2018

Vyvěšeno:12.10.2018 Sejmuto: 31.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 6867/1 - před RD s čp. 91

Vyvěšeno: 12.10.2018

Sejmuto: 31.10.2018

Vyvěšeno:12.10.2018 Sejmuto: 31.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 6867/1 - před RD s čp. 87

Vyvěšeno: 12.10.2018

Sejmuto: 31.10.2018

Vyvěšeno:12.10.2018 Sejmuto: 31.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 5701/291 a 5701/295 a pachtu pozemku parc. č. 7168

Vyvěšeno: 15.10.2018

Sejmuto: 31.10.2018

Vyvěšeno:15.10.2018 Sejmuto: 31.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na ustavující Zastupitelstvo obce Hrádek
Vyvěšeno:19.10.2018 Sejmuto: 28.10.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr uzavření dodatku ke smlouvě o pachtu a provozování kanalizací ze dne 29.09.2015

Vyvěšeno: 03.10.2018

Sejmuto: 25.10.2018

Vyvěšeno:3.10.2018 Sejmuto: 25.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení VaK

oznámení

Vyvěšeno:7.9.2018 Sejmuto: 8.10.2018 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 24.08.2018

Sejmuto: 07.10.2018

Vyvěšeno:24.8.2018 Sejmuto: 7.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do ZO konané ve dnech 5. a 6.10.2018

Vyvěšeno: 06.08.2018

Sejmuto: 07.10.2018

Vyvěšeno:6.8.2018 Sejmuto: 7.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů ZO volených v jednotlivých obvodech a potřebného počtu podpisu na peticích

Vyvěšeno: 13.07.2018

Sejmuto: 07.10.2018

Vyvěšeno:13.7.2018 Sejmuto: 7.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 20.09.2018

Sejmuto: 07.10.2018

Vyvěšeno:20.9.2018 Sejmuto: 7.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám zveřejněním na úřední desce OÚ - volby do ZO konané dne 05.a 06.10.2018

Vyvěšeno: 21.08.2018

Sejmuto: 06.10.2018

Vyvěšeno:21.8.2018 Sejmuto: 6.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SPÚ - Nabídka pozemku k pronájmu

Vyvěšeno: 01.08.2018

Sejmuto: 30.09.2018

Vyvěšeno:1.8.2018 Sejmuto: 30.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 45. zasedání zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:19.9.2018 Sejmuto: 28.9.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 5701/295 a 5701/299

Vyvěšeno: 12.09.2018

Sejmuto: 27.09.2018

Vyvěšeno:12.9.2018 Sejmuto: 27.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5701/200

Vyvěšeno: 05.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:5.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemku parc. č. 5701/223

Vyvěšeno: 05.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:5.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky/pachtu částí pozemků parc. č. 5701/288 a 5701/239

Vyvěšeno: 05.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:5.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky pozemků p.č. 2414, 2399, 2392, 2380, 2372, 2388

Vyvěšeno: 05.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:5.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5701/291

Vyvěšeno: 05.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:5.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 5701/204 a 5701/205

Vyvěšeno: 05.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:5.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky/nájmu částí pozemků p.č. 5701/197

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 5701/288 a 5701/197

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5701/288 - 44 m2

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5701/288 - 98 m2

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5701/288 - 55 m2

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5701/299

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5701/205

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5701/295

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5701/229

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 5701/229 a 5701/300

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky/nájmu částí pozemků p.č. 5701/228 a 5701/1

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 5701/298 a 5701/202

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr nájmu prostor sloužích podnikání - nebytové prostory na čp. 203

Vyvěšeno: 07.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:7.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 5701/204 a 5701/202

Vyvěšeno: 07.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:7.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5701/223

Vyvěšeno: 10.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:10.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5701/229

Vyvěšeno: 10.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:10.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 5701/288 a 5701/277

Vyvěšeno: 10.09.2018

Sejmuto: 26.09.2018

Vyvěšeno:10.9.2018 Sejmuto: 26.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6.10.2018

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: 21.09.2018

Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: 21.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SO Dyje Návrh SVR 2019-2021

Návrh

Vyvěšeno:24.8.2018 Sejmuto: 13.9.2018 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje

Pozvánka

Vyvěšeno:4.9.2018 Sejmuto: 13.9.2018 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu

Vyvěšeno: 12.06.2018

Sejmuto: 12.09.2018

Vyvěšeno:12.6.2018 Sejmuto: 12.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr uzavření dohody o provozně souvisejících vodovodech a vkladu majetku do hospodaření VaK Znojemsko

Vyvěšeno: 22.08.2018

Sejmuto: 10.09.2018

Vyvěšeno:22.8.2018 Sejmuto: 10.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 44. zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno: 22.08.2018

Sejmuto: 31.08.2018

Vyvěšeno:22.8.2018 Sejmuto: 31.8.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 205/8

Vyvěšeno: 06.08.2018

Sejmuto: 29.08.2018

Vyvěšeno:6.8.2018 Sejmuto: 29.8.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 719

Vyvěšeno: 09.08.2018

Sejmuto: 29.08.2018

Vyvěšeno:9.8.2018 Sejmuto: 29.8.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 07.08.2018

Sejmuto: 23.08.2018

Vyvěšeno:7.8.2018 Sejmuto: 23.8.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Řád veřejného pohřebiště obce Hrádek (účinný od 01.08.2018)

Vyvěšeno: 11.07.2018

Sejmuto: 17.08.2018

Vyvěšeno:11.7.2018 Sejmuto: 17.8.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr nájmu nebytových prostor v budově s čp. 203

Vyvěšeno: 24.07.2018

Sejmuto: 08.08.2018

Vyvěšeno:24.7.2018 Sejmuto: 8.8.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanov. přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MUZN 60824/2018

Vyvěšeno: 19.07.2018

Sejmuto: 06.08.2018

Vyvěšeno:19.7.2018 Sejmuto: 6.8.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušuje OZV č. 1/2002, Řád veřejného pohřebiště

Vyvěšeno: 11.07.2018

Sejmuto: 01.08.2018

Vyvěšeno:11.7.2018 Sejmuto: 1.8.2018 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Zveřejnění dražby Hrádek
Vyvěšeno:2.7.2018 Sejmuto: 31.7.2018 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
SPÚ - nabídka pozemku k pronájmu

Vyvěšeno: 02.05.2018

Sejmuto: 31.07.2018

Vyvěšeno:2.5.2018 Sejmuto: 31.7.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí MěÚ Znojmo č.j. MUZN 61850/2018 - povolení k nakládání s vodami

Vyvěšeno: 13.07.2018

Sejmuto: 30.07.2018

Vyvěšeno:13.7.2018 Sejmuto: 30.7.2018 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu

Vyvěšeno: 18.04.2018

Sejmuto: 18.07.2018

Vyvěšeno:18.4.2018 Sejmuto: 18.7.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SZVO DANÍŽ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017, schváleného závěrečného účtu za rok 2016, rozpočtového provizoria a střednědobého výhledu rozpočtu

SZVO Daníž

Vyvěšeno:27.6.2017 Sejmuto: 17.7.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
ZŠ Hrádek - Návrh rozpočtu, Návrh střednědobého výhledu
Vyvěšeno:30.10.2017 Sejmuto: 17.7.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
ZŠ a MŠ Hrádek - rozpočet, střednědobý výhled
Vyvěšeno:5.12.2017 Sejmuto: 17.7.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Hrádek na rok 2018
Vyvěšeno:9.1.2018 Sejmuto: 17.7.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení VaK ZNOJEMSKO o schválení Rozpočtového opatření č. 1/2018

Vyvěšeno: 24.04.2018

Vyvěšeno:19.4.2018 Sejmuto: 12.7.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh ZÚ SO Dyje 2017

ZÚ SO Dyje

Vyvěšeno:28.5.2018 Sejmuto: 10.7.2018 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
NAŘÍZENÍ MĚSTA ZNOJMA č. 3/2018, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na období let 2020 - 2030

Vyvěšeno: 20.06.2018

Sejmuto: 09.07.2018

Vyvěšeno:20.6.2018 Sejmuto: 9.7.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení o odročení elektronické dražby

Vyvěšeno: 16.05.2018

Sejmuto: 30.06.2018

Vyvěšeno:16.5.2018 Sejmuto: 30.6.2018 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 43. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:20.6.2018 Sejmuto: 29.6.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje

Pozvánka

Vyvěšeno:11.6.2018 Sejmuto: 21.6.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr nájmu nebytových prostor v budově s čp. 213

Vyvěšeno: 24.05.2018

Sejmuto: 14.06.2018

Vyvěšeno:24.5.2018 Sejmuto: 14.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu - DSO - J,H,D
Vyvěšeno:30.5.2018 Sejmuto: 13.6.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - Daníž
Vyvěšeno:16.5.2018 Sejmuto: 8.6.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2018 - Daníž
Vyvěšeno:16.5.2018 Sejmuto: 8.6.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Daníž
Vyvěšeno:16.5.2018 Sejmuto: 8.6.2018 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž - 5.6.2018

Vyvěšeno: 23.05.2018

Sejmuto: 06.06.2018

Vyvěšeno:23.5.2018 Sejmuto: 6.6.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na 42. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:23.5.2018 Sejmuto: 1.6.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Obec Hrádek
Vyvěšeno:10.4.2018 Sejmuto: 1.6.2018 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Vyvěšeno: 16.05.2018

Sejmuto: 31.05.2018

Vyvěšeno:16.5.2018 Sejmuto: 31.5.2018 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/39

Vyvěšeno: 10.05.2018

Sejmuto: 30.05.2018

Vyvěšeno:10.5.2018 Sejmuto: 30.5.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška FÚ pro JmK - Hromadný předpisný seznam č.j. 2091815/18/3000-11460-705400

Vyvěšeno: 27.04.2018

Sejmuto: 29.05.2018

Vyvěšeno:27.4.2018 Sejmuto: 29.5.2018 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2018 - DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:12.3.2018 Sejmuto: 27.5.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Záměr nájmu části pozemku p.č. 1807

Vyvěšeno: 09.05.2018

Sejmuto: 24.05.2018

Vyvěšeno:9.5.2018 Sejmuto: 24.5.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr nájmu/pachtu pozemku p.č. 7198

Vyvěšeno: 09.05.2018

Sejmuto: 24.05.2018

Vyvěšeno:9.5.2018 Sejmuto: 24.5.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa

Vyvěšeno: 21.03.2018

Sejmuto: 22.05.2018

Vyvěšeno:21.3.2018 Sejmuto: 22.5.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - přechodná úprava provozu na silnici II. třídy

Vyvěšeno: 24.04.2018

Sejmuto: 11.05.20108

Vyvěšeno:24.4.2018 Sejmuto: 11.5.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SPÚ - Nabídka pozemku p.č. 2233 v k.ú. Hrádek u Znojma k pronájmu

Vyvěšeno: 07.02.2018

Sejmuto: 01.05.2018

Vyvěšeno:7.2.2018 Sejmuto: 1.5.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu pozemku parc. č. 5701/166

Vyvěšeno: 12.04.2018

Sejmuto: 30.04.2018

Vyvěšeno:12.4.2018 Sejmuto: 30.4.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná zakázka - Oprava sousoší Kalvárie
Vyvěšeno:28.3.2018 Sejmuto: 25.4.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VaK - Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK

Oznámení

Vyvěšeno:16.1.2018 Sejmuto: 19.4.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva
Vyvěšeno:11.4.2018 Sejmuto: 19.4.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Doručení změny č. 1 Územního plánu Hrádek a úplného znění územního plánu Hrádek

Změna ÚP

Vyvěšeno:23.3.2018 Sejmuto: 9.4.2018 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje

Pozvánka

Vyvěšeno:26.3.2018 Sejmuto: 5.4.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici II/408 a na místních komunikacích v obci Hrádek

Vyvěšeno: 15.03.2018

Sejmuto: 03.04.2018

Vyvěšeno:15.3.2018 Sejmuto: 3.4.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Vyvěšeno: 07.02.2018

Sejmuto: 31.03.2018

Vyvěšeno:7.2.2018 Sejmuto: 31.3.2018 Dokument: Kategorie: Výroční zprávy
Název dokumentu:
Pozvánka na 40. zasedání zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:14.3.2018 Sejmuto: 29.3.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na Valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:12.3.2018 Sejmuto: 28.3.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1512

Vyvěšeno: 05.03.2018

Sejmuto: 21.03.2018

Vyvěšeno:5.3.2018 Sejmuto: 21.3.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu části pozemku p.č. 2185/1

Vyvěšeno: 06.02.2018

Sejmuto: 22.02.2018

Vyvěšeno:6.2.2018 Sejmuto: 22.2.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/478

Vyvěšeno: 30.01.2018

Sejmuto: 21.02.2018

Vyvěšeno:30.1.2018 Sejmuto: 21.2.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Hrádek

Vyvěšeno: 05.02.2018

Sejmuto: 15.03.2018

Vyvěšeno:5.2.2018 Sejmuto: 15.2.2018 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Krhovice - průtah)

Vyvěšeno: 24.01.2018

Sejmuto: 09.02.2018

Vyvěšeno:24.1.2018 Sejmuto: 9.2.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 39. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:17.1.2018 Sejmuto: 2.2.2018 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 30.11.2017

Sejmuto: 30.01,2018

Vyvěšeno:30.11.2017 Sejmuto: 30.1.2018 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR

Vyvěšeno: 13.11.2017

Sejmuto: 28.01.2018

Vyvěšeno:13.11.2017 Sejmuto: 28.1.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volba prezidenta ČR

Vyvěšeno: 28.11.2017

Sejmuto: 28.01.2018

Vyvěšeno:28.11.2017 Sejmuto: 28.1.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro Volbu prezidenta ČR

Vyvěšeno: 01.12.2017

Sejmuto: 28.01.2018

Vyvěšeno:1.12.2017 Sejmuto: 28.1.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR

Vyvěšeno: 27.12.2017

Sejmuto: 28.01.2018

Vyvěšeno:27.12.2017 Sejmuto: 28.1.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky

Vyvěšeno: 16.01.2018

Sejmuto: 28.01.2018

Vyvěšeno:16.1.2018 Sejmuto: 28.1.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu pozemku parc. č. 1116

Vyvěšeno: 09.01.2018

Sejmuto: 24.01.2018

Vyvěšeno:9.1.2018 Sejmuto: 24.1.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu pozemku p. č. 1117

Vyvěšeno: 09.01.2018

Sejmuto: 24.01.2018

Vyvěšeno:9.1.2018 Sejmuto: 24.1.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VAK ZNOJEMSKO - Návrh rozpočtu na rok 2018
Vyvěšeno:4.12.2017 Sejmuto: 16.1.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
VAK ZNOJEMSKO - Návrh střednědobého výhledu 2019-2021
Vyvěšeno:4.12.2017 Sejmuto: 16.1.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/510

Vyvěšeno: 18.12.2017

Sejmuto: 05.01.2018

Vyvěšeno:18.12.2017 Sejmuto: 5.1.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SO Dyje - Návrh rozpočtu 2018

Návrh

Vyvěšeno:16.11.2017 Sejmuto: 2.1.2018 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 15.12.2017

Sejmuto: 31.12.2017

Vyvěšeno:15.12.2017 Sejmuto: 31.12.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice na rok 2017

Vyvěšeno: 16.02.2017

Sejmuto: 31.03.2017

Vyvěšeno:16.2.2017 Sejmuto: 31.12.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského

Vyvěšeno: 13.12.2017

Sejmuto: 29.12.2017

Vyvěšeno:13.12.2017 Sejmuto: 29.12.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výpis usnesení č. 3/2017 ze zasedání Valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 13.12.2017

Sejmuto: 29.12.2017

Vyvěšeno:13.12.2017 Sejmuto: 29.12.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení starosty o prvním zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta

Vyvěšeno: 14.12.2017

Sejmuto: 21.12.2017

Vyvěšeno:14.12.2017 Sejmuto: 21.12.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyvěšení Schváleného rozpočtu SO Dyje 2017

Oznámení

Vyvěšeno:13.4.2017 Sejmuto: 21.12.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o Rozpočtovém opatření SO Dyje

Oznámení

Vyvěšeno:15.5.2017 Sejmuto: 21.12.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
SO Dyje - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2/2017 a Závěrečného účtu SO Dyje za r. 2016

Oznámení

Vyvěšeno:13.7.2017 Sejmuto: 21.12.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení SO Dyje o schválení SVR 2018-2020

Oznámení o schválení SVR

Vyvěšeno:23.10.2017 Sejmuto: 21.12.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení SO Dyje - RO3/2017

Ozn

Vyvěšeno:15.11.2017 Sejmuto: 21.12.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na 38. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:6.12.2017 Sejmuto: 21.12.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na Valnou hromadu VAK ZNOJEMSKO - 19.12.2017

Vyvěšeno: 06.12.2017

Sejmuto: 20.12.2017

Vyvěšeno:6.12.2017 Sejmuto: 20.12.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka va Valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - 12.12.2017

Vyvěšeno: 04.12.2017

Sejmuto: 13.12.2017

Vyvěšeno:4.12.2017 Sejmuto: 13.12.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu

Vyvěšeno: 11.09.2017

Sejmuto: 11.12.2017

Vyvěšeno:11.9.2017 Sejmuto: 11.12.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje

Pozvánka

Vyvěšeno:28.11.2017 Sejmuto: 7.12.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu "II/408 Hrádek, průtah" SO 102 Chodníky a parkovací místa

Vyvěšeno: 09.11.2017

Sejmuto: 27.11.2017

Vyvěšeno:9.11.2017 Sejmuto: 27.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 37. zasedání zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:14.11.2017 Sejmuto: 24.11.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Nařízení vlstníkům lesů na území ČR

Vyvěšeno: 08.11.2017

Sejmuto: 24.11.2017

Vyvěšeno:8.11.2017 Sejmuto: 24.11.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr nájmu nebytových prostor v budově s čp. 213 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 07.11.2017

Sejmuto: 22.11.2017

Vyvěšeno:7.11.2017 Sejmuto: 22.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.9.2012

Vyvěšeno: 07.11.2017

Sejmuto: 22.11.2017

Vyvěšeno:7.11.2017 Sejmuto: 22.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby "Hrádek, přeložky NN a VN průtah obcí"

Vyvěšeno: 03.11.2017

Sejmuto: 20.11.2017

Vyvěšeno:3.11.2017 Sejmuto: 20.11.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 01.11.2017

Sejmuto: 16.11.2017

Vyvěšeno:1.11.2017 Sejmuto: 16.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přiroz. vývoje zvláště chráněných druhů živočichů

Vyvěšeno: 27.10.2017

Sejmuto: 13.11.2017

Vyvěšeno:27.10.2017 Sejmuto: 13.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VV - Stavební povolení k provedení stavby vodního díla "Obec Hrádek rekonstrukce vodovodu - průtah II/408"

Vyvěšeno: 16.10.2017

Sejmuto: 01.11.2017

Vyvěšeno:16.10.2017 Sejmuto: 1.11.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
OZV č. 1/2017, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Hrádek

Vyvěšeno: 20.09.2017

Sejmuto: 31.10.2017

Vyvěšeno:20.9.2017 Sejmuto: 31.10.2017 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
OZV č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrádek

Vyvěšeno: 20.09.2017

Sejmuto: 31.10.2017

Vyvěšeno:20.9.2017 Sejmuto: 31.10.2017 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
SPÚ - Nabídka pozemku k pronájmu

Vyvěšeno: 02.08.2017

Sejmuto: 31.10.2017

Vyvěšeno:2.8.2017 Sejmuto: 31.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb. v roce 2017

Vyvěšeno: 04.10.2017

Sejmuto: 31.10.2017

Vyvěšeno:4.10.2017 Sejmuto: 31.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do PSPČR

Vyvěšeno: 21.09.2017

Sejmuto: 28.10.2017

Vyvěšeno:21.9.2017 Sejmuto: 28.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2018-2020
Vyvěšeno:5.10.2017 Sejmuto: 27.10.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 10.10.2017

Sejmuto: 26.10.2017

Vyvěšeno:10.10.2017 Sejmuto: 26.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:18.10.2017 Sejmuto: 26.10.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků parc. č. st. 32, část 5701/262, 7154/1 a 5701/181

Vyvěšeno: 06.10.2017

Sejmuto: 25.10.2017

Vyvěšeno:6.10.2017 Sejmuto: 25.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení stavebního řízení "II/408 Hrádek, průtah" SO 102 Chodníky a parkovací místa

Vyvěšeno: 05.10.2017

Sejmuto: 23.10.2017

Vyvěšeno:5.10.2017 Sejmuto: 23.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SVR 2017-2019 SO Dyje

SVR

Vyvěšeno:6.3.2017 Sejmuto: 23.10.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh SVR 2018-2020 SO DYJE

SVR návrh

Vyvěšeno:15.9.2017 Sejmuto: 23.10.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů OKVK pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 20. a 21.10.2017

Vyvěšeno: 21.08.2017

Sejmuto: 22.10.2017

Vyvěšeno:21.8.2017 Sejmuto: 22.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PSPČR

Vyvěšeno: 05.09.2017

Sejmuto: 22.10.2017

Vyvěšeno:5.9.2017 Sejmuto: 22.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do PSPČR

Vyvěšeno: 08.09.2017

Sejmuto: 22.10.2017

Vyvěšeno:8.9.2017 Sejmuto: 22.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů - Volby do PSPČR

Vyvěšeno: 04.10.2017

Sejmuto: 22.10.2017

Vyvěšeno:4.10.2017 Sejmuto: 22.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě voleb do PSPČR

Vyvěšeno: 05.10.2017

Sejmuto: 22.10.2017

Vyvěšeno:5.10.2017 Sejmuto: 22.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení stavebního řízení "II/408 Hrádek, průtah" SO 102 Chodníky a parkovací místa

Vyvěšeno: 03.10.2017

Sejmuto: 19.10.2017

Vyvěšeno:3.10.2017 Sejmuto: 19.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr nájmu nebytových prostor na čp. 203

Vyvěšeno: 26.09.2017

Sejmuto: 12.10.2017

Vyvěšeno:26.9.2017 Sejmuto: 12.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy

Návrh

Vyvěšeno:21.9.2017 Sejmuto: 10.10.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
VV - Oznámení o zahájení územního řízení "Hrádek, přeložky NN a VN průtah obcí"

Vyvěšeno: 21.09.2017

Sejmuto: 10.10.2017

Vyvěšeno:21.9.2017 Sejmuto: 10.10.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 35. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:27.9.2017 Sejmuto: 6.10.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 18.09.2017

Sejmuto: 06.10.2017

Vyvěšeno:18.9.2017 Sejmuto: 6.10.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje

Pozvánka

Vyvěšeno:25.9.2017 Sejmuto: 5.10.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Hrádek

Vyvěšeno: 14.08.2017

Sejmuto: 29.09.2017

Vyvěšeno:14.8.2017 Sejmuto: 29.9.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:13.9.2017 Sejmuto: 28.9.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 06.09.017

Sejmuto: 22.09.2017

Vyvěšeno:6.9.2017 Sejmuto: 22.9.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 30.08.2017

Sejmuto: 08.09.2017

Vyvěšeno:30.8.2017 Sejmuto: 8.9.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 5701/1

Vyvěšeno: 17.08.2017

Sejmuto: 06.09.2017

Vyvěšeno:17.8.2017 Sejmuto: 6.9.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 5701/287

Vyvěšeno: 17.08.2017

Sejmuto: 06.09.2017

Vyvěšeno:17.8.2017 Sejmuto: 6.9.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana JmK o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Vyvěšeno: 22.08.2017

Sejmuto: 06.09.2017

Vyvěšeno:22.8.2017 Sejmuto: 6.9.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Vyvěšeno: 21.08.2017

Sejmuto: 06.09.2017

Vyvěšeno:21.8.2017 Sejmuto: 6.9.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
VZ - Výměna oken + související stavební práce v bytovém domě č.p. 312
Vyvěšeno:24.7.2017 Sejmuto: 5.9.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Adresný záměr obce směnit pozemky s Vinicemi LAHOFER s.r.o.

Vyvěšeno: 17.07.2017

Sejmuto: 31.08.2017

Vyvěšeno:17.7.2017 Sejmuto: 31.8.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr převodu vodovodního řadu do hospodaření DSO VAK ZNOJEMSKO

Vyvěšeno: 20.07.2017

Sejmuto: 18.08.2017

Vyvěšeno:20.7.2017 Sejmuto: 18.8.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SPÚ - nabídka pozemku k pronájmu

Vyvěšeno: 3.5.2017

Sejmmuto: 01.08.2017

Vyvěšeno:3.5.2017 Sejmuto: 1.8.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:12.7.2017 Sejmuto: 21.7.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídek na VZ - Zpracování projektové dokumentace na přestavbu objektu č.p. 203 a č.p. 213

Vyvěšeno: 30.06.2017

Sejmuto: 19.07.2017

Vyvěšeno:30.6.2017 Sejmuto: 19.7.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení k provedení stavby vodního díla II/408 Hrádek, průtah, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 305 Přeložka vodovodů

Vyvěšeno: 29.06.2017

Sejmuto: 17.07.2017

Vyvěšeno:29.6.2017 Sejmuto: 17.7.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Zrušení zadávacího řízení k VZ na zpracování projektové dokumentace na přestavbu objektu č.p. 203 a č.p. 213
Vyvěšeno:30.6.2017 Sejmuto: 15.7.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh Závěrečného účtu SO Dyje za rok 2016

Návrh ZÚ

Vyvěšeno:2.6.2017 Sejmuto: 13.7.2017 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Oznámení SO Dyje ZÚ 2015

ozn

Vyvěšeno:23.3.2017 Sejmuto: 13.7.2017 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, na silnici II/397 a II/408

Vyvěšeno: 23.06.2017

Sejmuto: 10.07.2017

Vyvěšeno:23.6.2017 Sejmuto: 10.7.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VZ - oprava sousoší Kalvárie v Hrádku - Doplňující informace č.1
Vyvěšeno:21.6.2017 Sejmuto: 6.7.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výpis usnesení z valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice č. 2/2017

Vyvěšeno: 14.06.2017

Sejmuto: 30.06.2017

Vyvěšeno:14.6.2017 Sejmuto: 30.6.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:21.6.2017 Sejmuto: 30.6.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Hrádek za rok 2016

Vyvěšeno: 02.06.2017

Vyvěšeno:2.6.2017 Sejmuto: 30.6.2017 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu VaK ZNOJEMSKO za rok 2016

Vyvěšeno: 15.06.2017

Sejmuto: 30.06.2017

Vyvěšeno:15.6.2017 Sejmuto: 30.6.2017 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků p.č. 81/6, 5701/508, 5701/509, 81/3 a 81/7, kterým se doplňuje záměr obce ze dne 08.06.2017

Vyvěšeno: 13.06.2017

Sejmuto: 29.06.2017

Vyvěšeno:13.6.2017 Sejmuto: 29.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků p.č. 5701/116, 7140 a 5701/115

Vyvěšeno: 13.06.2017

Sejmuto: 29.06.2017

Vyvěšeno:13.6.2017 Sejmuto: 29.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu

Vyvěšeno: 28.03.2017

Sejmuto: 28.06.2017

Vyvěšeno:28.3.2017 Sejmuto: 28.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků p.č. 81/6, 5701/508, 5701/509, 81/3 a 81/7

Vyvěšeno: 08.06.2017

Sejmuto: 28.06.2017

Vyvěšeno:8.6.2017 Sejmuto: 28.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VZ - Výstavba, rekonstrukce a oprava požární zbrojnice

Vyvěšeno: 05.06.2017

Sejmuto: 27.06.2017

Vyvěšeno:5.6.2017 Sejmuto: 27.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VZ - Oprava sousoší Kalvárie v Hrádku

Vyvěšeno: 05.06.2017

Sejmuto: 27.06.2017

Vyvěšeno:5.6.2017 Sejmuto: 27.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VZ - Zpracování projektové dokumentace na přestavbu objektů č.p 203 a č.p. 213

Vyvěšeno: 05.06.2017

Sejmuto: 27.06.2017

Vyvěšeno:5.6.2017 Sejmuto: 27.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhodnocení kalkulace stočného a vodného za rok 2016

Vyvěšeno: 12.06.2017

Sejmuto: 27.06.2017

Vyvěšeno:12.6.2017 Sejmuto: 27.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž

Vyvěšeno: 07.06.2017

Sejmuto: 22.06.2017

Vyvěšeno:7.6.2017 Sejmuto: 22.6.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje - 21.06.2017

Vyvěšeno: 13.06.2017

Sejmuto: 22.06.2017

Vyvěšeno:13.6.2017 Sejmuto: 22.6.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - Daníž

Vyvěšeno:07.06.2017

Sejmuto: 22.06.2017

Vyvěšeno:7.6.2017 Sejmuto: 22.6.2017 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - omezení provozu

Omezení provozu

Vyvěšeno:1.6.2017 Sejmuto: 16.6.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky - Zpracování projektové dokumentace na přestavbu objektů č.p. 203 a č.p. 213

Vyvěšeno: 31.05.2017

Sejmuto: 15.06.2017

Vyvěšeno:31.5.2017 Sejmuto: 15.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - 13.06.2017

Vyvěšeno: 05.06.2017

Sejmuto: 14.06.2017

Vyvěšeno:5.6.2017 Sejmuto: 14.6.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů

Vyvěšeno: 23.05.2017

Sejmuto: 8.6.2017

Vyvěšeno:23.5.2017 Sejmuto: 8.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Vyvěšeno: 17.05.2017

Sejmuto: 08.06.2017

Vyvěšeno:17.5.2017 Sejmuto: 8.6.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Hrádek, průtah II_408

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:23.5.2017 Sejmuto: 7.6.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 23.05.2017

Vyvěšeno:23.5.2017 Sejmuto: 1.6.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/345 a 5701/506

Vyvěšeno: 10.05.2017

Sejmuto: 31.05.2017

Vyvěšeno:10.5.2017 Sejmuto: 31.5.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 218/6

Vyvěšeno: 10.05.2017

Sejmuto: 31.05.2017

Vyvěšeno:10.5.2017 Sejmuto: 31.5.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VZ - Zpracování projektové dokumentace na přestavbu objektu č.p. 203 a č.p. 213

Vyvěšeno: 10.05.2017

Sejmuto: 31.05.2017

Vyvěšeno:10.5.2017 Sejmuto: 31.5.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VV - Rozhodnutí - stavební povolení - "II/408 Hrádek, průtah"

Vyvěšeno: 12.05.2017

Sejmuto: 31.05.2017

Vyvěšeno:12.5.2017 Sejmuto: 31.5.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška FÚ pro JmK - Hromadný předpisný seznam čj. 2098217/17/3000-11460-705400 - Daň z nemovitých věcí na rok 2017

Vyvěšeno: 27.04.2017

Sejmuto: 30.05.2017

Vyvěšeno:27.4.2017 Sejmuto: 30.5.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
VV - Výzva k podání připomínek nebo námitek "II/408 Hrádek, průtah"

Vyvěšeno: 05.05.2017

Sejmuto: 22.05.2017

Vyvěšeno:5.5.2017 Sejmuto: 22.5.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
VV - Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 05.05.2017

Sejmuto: 22.05.2017

Vyvěšeno:5.5.2017 Sejmuto: 22.5.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/505

Vyvěšeno: 21.04.2017

Sejmuto: 10.05.2017

Vyvěšeno:21.4.2017 Sejmuto: 10.5.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 29.zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 19.04.2017

Vyvěšeno:19.4.2017 Sejmuto: 28.4.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 81/3, 81/6, 81/7 a 5701/119

Vyvěšeno: 12.04.2017

Sejmuto: 27.04.2017

Vyvěšeno:12.4.2017 Sejmuto: 27.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 7168

Vyvěšeno: 12.04.2017

Sejmuto: 27.04.2017

Vyvěšeno:12.4.2017 Sejmuto: 27.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 545/2

Vyvěšeno: 12.04.2017

Sejmuto: 27.04.2017

Vyvěšeno:12.4.2017 Sejmuto: 27.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 2019/2

Vyvěšeno: 12.04.2017

Sejmuto: 27.04.2017

Vyvěšeno:12.4.2017 Sejmuto: 27.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/504

Vyvěšeno: 12.04.2017

Sejmuto: 27.04.2017

Vyvěšeno:12.4.2017 Sejmuto: 27.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr směny pozemků parc. č. 1874/1, 2318, 2627 a 2312 za pozemky parc. č. 1875, 1876 a 1877/2

Vyvěšeno: 12.04.2017

Sejmuto: 27.04.2017

Vyvěšeno:12.4.2017 Sejmuto: 27.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava střechy budovy ZŠ Hrádek - nová budova

Vyvěšeno: 03.04.2017

Sejmuto: 26.04.2017

Vyvěšeno:3.4.2017 Sejmuto: 26.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "1610-037342 VPIC Hrádek, průtah II_408, Obec"

Vyvěšeno: 21.03.2017

Sejmuto: 19.04.2017

Vyvěšeno:21.3.2017 Sejmuto: 19.4.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Výpis usnesení č. 1/2017 ze zasedání Valné hromady DSO - Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 29.03.2017

Sejmuto: 17.04.2017

Vyvěšeno:29.3.2017 Sejmuto: 17.4.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - II/408 Hrádek, průtah

Vyvěšeno: 31.03.2017

Sejmuto: 17.04.2017

Vyvěšeno:31.3.2017 Sejmuto: 17.4.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Rozpočtové provizorium SO DYJE

Provizorium

Vyvěšeno:6.3.2017 Sejmuto: 13.4.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu SO Dyje 2017

Vyvěšeno: 13.3.2017

Sejmuto:

Vyvěšeno:13.3.2017 Sejmuto: 13.4.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje

Pozvánka SO Dyje

Vyvěšeno:28.3.2017 Sejmuto: 6.4.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Zpráva o stavu veřejného pořádku k územnímu obvodu obce Hrádek za rok 2016

Vyvěšeno: 28.02.2017

Sejmuto: 31.03.2017

Vyvěšeno:28.2.2017 Sejmuto: 31.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh pravidel rozpočtového provizoria DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice na rok 2017 (listinná podoba k nahlédnutí v kanceláři DSO v Jaroslavicích)

Vyvěšeno: 16.02.2017

Sejmuto: 31.03.2017

Vyvěšeno:16.2.2017 Sejmuto: 31.3.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Hrádek na rok 2017

Vyvěšeno: 09.03.2017

Vyvěšeno:9.3.2017 Sejmuto: 31.3.2017 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 22.03.2017

Sejmuto: 31.3.2017

Vyvěšeno:22.3.2017 Sejmuto: 31.3.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 15.02.2017

Sejmuto: 31.03.2017

Vyvěšeno:15.2.2017 Sejmuto: 31.3.2017 Dokument: Kategorie: Výroční zprávy
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - 28.03.2017 od 18:00 hod. na OÚ Jaroslavice

Vyvěšeno: 13.03.2017

Sejmuto: 28.03.2017

Vyvěšeno:13.3.2017 Sejmuto: 28.3.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr pachtu 1 řádku vinohradu

Vyvěšeno: 07.03.2017

Sejmuto: 24.03.2017

Vyvěšeno:7.3.2017 Sejmuto: 24.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu části pozemku parc. č. 5701/34

Vyvěšeno: 08.03.2017

Sejmuto: 24.03.2017

Vyvěšeno:8.3.2017 Sejmuto: 24.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/274

Vyvěšeno: 08.03.2017

Sejmuto: 24.03.2017

Vyvěšeno:8.3.2017 Sejmuto: 24.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 5701/231

Vyvěšeno: 08.03.2017

Sejmuto: 24.03.2017

Vyvěšeno:8.3.2017 Sejmuto: 24.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - VÝZVA k podanému odvolání proti rozhodnutí o změně úz. rozhodnutí o umístění stavby "II/408 Hrádek, průtah"

Vyvěšeno: 09.02.2017

Sejmuto: 07.03.2017

Vyvěšeno:9.2.2017 Sejmuto: 7.3.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr nájmu prostor sloužících podnikání - v budově s čp. 203

Vyvěšeno: 13.02.2017

Sejmuto: 03.03.2017

Vyvěšeno:13.2.2017 Sejmuto: 3.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/125

Vyvěšeno: 13.02.2017 Sejmuto: 03.03.2017

Vyvěšeno:13.2.2017 Sejmuto: 3.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 22.02.2017

Sejmuto: 03.03.2017

 

Vyvěšeno:22.2.2017 Sejmuto: 3.3.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 248

Vyvěšeno: 15.02.2017

Sejmuto: 02.03.2017

Vyvěšeno:15.2.2017 Sejmuto: 2.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr směny pozemku parc. č. 1874/1 za pozemek parc. č. 1875, 1876 a 1877/2

Vyvěšeno: 07.02.2017

Sejmuto: 23.02.2017

Vyvěšeno:7.2.2017 Sejmuto: 23.2.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 30.09.2012

Vyvěšeno: 31.01.2017

Sejmuto: 20.02.2017

Vyvěšeno:31.1.2017 Sejmuto: 20.2.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 198/1 a st. 795

Vyvěšeno: 31.01.2017

Sejmuto: 20.02.2017

Vyvěšeno:31.1.2017 Sejmuto: 20.2.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/359

Vyvěšeno: 31.01.2017

Sejmuto: 20.02.2017

Vyvěšeno:31.1.2017 Sejmuto: 20.2.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/345

Vyvěšeno: 31.01.2017

Sejmuto: 20.02.2017

Vyvěšeno:31.1.2017 Sejmuto: 20.2.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY "II/408 Hrádek, průtah"

Vyvěšeno: 03.02.2017

Sejmuto: 19.02.2017

Vyvěšeno:3.2.2017 Sejmuto: 19.2.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení

Oznámení o zahájení

Vyvěšeno:23.1.2017 Sejmuto: 16.2.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného úz. a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Novostavba RD Hrádek" na pozemku parc. č. 1502 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 10.01.2017

Sejmuto: 07.02.2017

Vyvěšeno:10.1.2017 Sejmuto: 7.2.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 26. zasedání ZOH

Vyvěšeno: 18.01.2017

Sejmuto: 27.01.2017

Vyvěšeno:18.1.2017 Sejmuto: 27.1.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 433/6

Vyvěšeno: 02.01.2017

Sejmuto: 25.01.2017

Vyvěšeno:2.1.2017 Sejmuto: 25.1.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/501 a 5701/503

Vyvěšeno: 09.01.2017

Sejmuto: 25.01.2017

Vyvěšeno:9.1.2017 Sejmuto: 25.1.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/496 a 5701/498

Vyvěšeno: 09.01.2017

Sejmuto: 25.01.2017

Vyvěšeno:9.1.2017 Sejmuto: 25.1.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny úz. rozhodnutí a pozvání k ústnímu jednání - stavba "II/408 Hrádek, průtah".

Vyvěšeno: 12.12.2016

Sejmuto: 18.01.2017

Vyvěšeno:12.12.2016 Sejmuto: 18.1.2017 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Výpis usnesení ze zasedání Valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice č. 4/2016

Vyvěšeno: 21.12.2016

Sejmuto. 06.01.2017

Vyvěšeno:21.12.2016 Sejmuto: 6.1.2017 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby "II/408 Hrádek, průtah"

Vyvěšeno: 15.12.2016

Sejmuto: 31.12.2016

Vyvěšeno:15.12.2016 Sejmuto: 31.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná výzva vlastníkům nemovitostí dosud nepřipojených na splaškovou kanalizaci obce Hrádek

Veřejná výzva

Vyvěšeno:10.2.2015 Sejmuto: 30.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/499, 5701/500, 5701/215 a kopané studny

Vyvěšeno: 08.12.2016

Sejmuto: 27.12.2016

Vyvěšeno:8.12.2016 Sejmuto: 27.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 02.12.2016

Sejmuto: 23.12.2016

Vyvěšeno:2.12.2016 Sejmuto: 23.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VaK Pozvánka a návrh rozpočtu

Pozvánka

Vyvěšeno:6.12.2016 Sejmuto: 22.12.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Rozpočtový výhled DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice na rok 2017-2018

Vyvěšeno: 01.12.2016

Sejmuto: 16.12.2016

Vyvěšeno:1.12.2016 Sejmuto: 16.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 01.12.2016

Sejmuto: 16.12.2016

Vyvěšeno:1.12.2016 Sejmuto: 16.12.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 07.12.2016

Sejmuto: 16.12.2016

Vyvěšeno:7.12.2016 Sejmuto: 16.12.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr směny pozemku parc. č. 2547 za pozemek parc. č. 1902/1

Vyvěšeno: 30.11.2016

Sejmuto: 15.12.2016

Vyvěšeno:30.11.2016 Sejmuto: 15.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/410

Vyvěšeno: 28.11.2016

Sejmuto: 14.12.2016

Vyvěšeno:28.11.2016 Sejmuto: 14.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/115

Vyvěšeno: 28.11.2016

Sejmuto: 14.12.2016

Vyvěšeno:28.11.2016 Sejmuto: 14.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Hrádek, rozšíření NN pro lokalitu sklepů" na pzemcích parc. č. 227/1, 5701/287, 5701/443, 5701/452, 7172 a 7194/1 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 23.11.2016

Sejmuto: 12.12.2016

Vyvěšeno:23.11.2016 Sejmuto: 12.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka SO Dyje

Pozvánka SO Dyje

Vyvěšeno:29.11.2016 Sejmuto: 7.12.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/334

Vyvěšeno: 16.11.2016

Sejmuto: 05.12.2016

Vyvěšeno:16.11.2016 Sejmuto: 5.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - přehodná úprava na silnicích II. a III. třídy a na poz. komunikacích v k.ú. Božice a Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 07.11.2016

Sejmuto: 23.11.2016

Vyvěšeno:7.11.2016 Sejmuto: 23.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 14.11.2016

Sejmuto: 23.11.2016

Vyvěšeno:14.11.2016 Sejmuto: 23.11.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/356

Vyvěšeno: 02.11.2016

Sejmuto: 22.11.2016

Vyvěšeno:2.11.2016 Sejmuto: 22.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 7098/1 a 7098/5

Vyvěšeno: 02.11.2016

Sejmuto: 22.11.2016

Vyvěšeno:2.11.2016 Sejmuto: 22.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/82

Vyvěšeno: 03.11.2016

Sejmuto: 22.11.2016

Vyvěšeno:3.11.2016 Sejmuto: 22.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Vyvěšeno: 21.10.2016

Sejmuto: 10.11.2016

Vyvěšeno:21.10.2016 Sejmuto: 10.11.2016 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Územní rozhodnutí o umístění stavby + stavební povolení "Kompostárna Hrádek" v Hrádku, na pozemku p.č. 1801, 1802, 1803 k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 24.10.2016

Sejmuto: 08.11.2016

Vyvěšeno:24.10.2016 Sejmuto: 8.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků parc. č. 5701/75 a parc. č. 5701/492 se součástmi

Vyvěšeno: 13.10.2016

Sejmuto: 02.11.2016

Vyvěšeno:13.10.2016 Sejmuto: 2.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
územní rozhodnutí o umístění RD a příp. IS na pozemku p.č. 1335 a 2180/1 k.ú

Vyvěšeno: 13.10.2016

Sejmuto: 1.11.2016

Vyvěšeno:13.10.2016 Sejmuto: 1.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Sdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.

Vyvěšeno: 15.9.2016

Sejmuto: 31.10.2013Toggle editor

Vyvěšeno:15.9.2016 Sejmuto: 31.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 19.10.2016

Sejmuto: 31.10.2016

Vyvěšeno:19.10.2016 Sejmuto: 31.10.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/490

Vyvěšeno: 12.10.2016

Sejmuto: 27.10.2016

Vyvěšeno:12.10.2016 Sejmuto: 27.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků parc. č. 5701/493, 5701/494 a 5701/495

Vyvěšeno: 12.10.2016

Sejmuto: 27.10.2016

Vyvěšeno:12.10.2016 Sejmuto: 27.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr veřejné nabídky pachtu pozemků parc. č. 3055, 3054, 1813 a 1811

Vyvěšeno: 12.10.2016

Sejmuto: 27.10.2016

Vyvěšeno:12.10.2016 Sejmuto: 27.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy podkrovního bytu 332"

Vyvěšeno: 5.10.2016

Sejmuto: 26.10.2016

Vyvěšeno:5.10.2016 Sejmuto: 26.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Kompostárna Hrádek" v Hrádku, na pozemku p.č. 1801,1802 a 1803 k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 20.09.2016

Sejmuto: 13.10.2016

Vyvěšeno:20.9.2016 Sejmuto: 13.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje

Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje

Vyvěšeno:27.9.2016 Sejmuto: 12.10.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje

Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje

Vyvěšeno:27.9.2016 Sejmuto: 12.10.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Vyvěšeno:2.8.2016 Sejmuto: 9.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Vyvěšeno: 23.08.2016

Sejmuto: 09.10.2016

Vyvěšeno:23.8.2016 Sejmuto: 9.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 24.08.2016

Sejmuto: 9.10.2016

Vyvěšeno:24.8.2016 Sejmuto: 9.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje

Vyvěšeno: 24.08.2016

Sejmuto: 09.10.2016

Vyvěšeno:24.8.2016 Sejmuto: 9.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o nařízení opakovaného veřejného ústního jednání v úz. řízení "Hrádek, rozšíření NN pro lokalitu sklepů"

Vyvěšeno: 02.09.2016

Sejmuto: 04.10.2016

Vyvěšeno:2.9.2016 Sejmuto: 4.10.2016 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Výpis usnesení č. 3/2016 z Valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 15.09.2016

Sejmuto: 01.10.2016

Vyvěšeno:15.9.2016 Sejmuto: 1.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Vyvěšeno: 14.09.2016

Sejmuto: 30.09.2016

Vyvěšeno:14.9.2016 Sejmuto: 30.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 21.09.2016

Sejmuto: 30.09.2016

Vyvěšeno:21.9.2016 Sejmuto: 30.9.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Obvodního baňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského č.j. SBS 21530/2016/OBÚ-01/2

Vyvěšeno: 12.09.2016

Sejmuto: 29.09.2016

Vyvěšeno:12.9.2016 Sejmuto: 29.9.2016 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1506/1 formou veřejné nabídky

Vyvěšeno: 05.09.2016

Sejmuto: 27.09.2016

Vyvěšeno:5.9.2016 Sejmuto: 27.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/351

Vyvěšeno: 07.09.2016

Sejmuto: 26.09.2016

Vyvěšeno:7.9.2016 Sejmuto: 26.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků parc. č. 7098/1 a parc. č. 7098/5

Vyvěšeno: 07.09.2016

Sejmuto: 26.09.2016

Vyvěšeno:7.9.2016 Sejmuto: 26.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - RD a přípojky IS na pozemku p.č. 1335 a 2180/1 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 01.09.2016

Sejmuto: 23.09.2016

Vyvěšeno:1.9.2016 Sejmuto: 23.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK

Vyvěšeno: 24.08.2016

Sejmuto: 23.09.2016

Vyvěšeno:24.8.2016 Sejmuto: 23.9.2016 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/226 a p.č. 5701/367

Vyvěšeno: 06.09.2016

Sejmuto: 22.09.2016

Vyvěšeno:6.9.2016 Sejmuto: 22.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Doplňující informace k VZMR s názvem "Výstavba kompostárny v obci Hrádek"

Vyvěšeno: 12.09.2016

Sejmuto: 22.09.2016

Vyvěšeno:12.9.2016 Sejmuto: 22.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 02.09.2016

Sejmuto: 19.09.2016

Vyvěšeno:2.9.2016 Sejmuto: 19.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy podkrovního bytu 332"

Vyvěšeno: 02.09.2016

Sejmuto: 14.09.2016

Vyvěšeno:2.9.2016 Sejmuto: 15.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba kompostárny v obci Hrádek"

Vyvěšeno: 02.09.2016

Sejmuto: 14.09.2016

Vyvěšeno:2.9.2016 Sejmuto: 14.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - 13.09.2016

Vyvěšeno: 07.09.2016

Sejmuto: 13.09.2016

Vyvěšeno:7.9.2016 Sejmuto: 13.9.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 22.08.2016

Sejmuto: 12.09.2016

Vyvěšeno:22.8.2016 Sejmuto: 12.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 24.08.2016

Sejmuto: 02.09.2016

Vyvěšeno:24.8.2016 Sejmuto: 2.9.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr převodu vodovodního řadu do evidence DSO VAK ZNOJEMSKO

Vyvěšeno: 04.08.2016

Sejmuto: 26.08.2016

Vyvěšeno:4.8.2016 Sejmuto: 26.8.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení MěÚ Znojmo o lhůtě a místě, kde vlastníci lesů obdrží lesní hospodářskou osnovu

Vyvěšeno: 02.08.2016

Sejmuto: 26.08.2016

Vyvěšeno:2.8.2016 Sejmuto: 26.8.2016 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ve věci změny (zmenšení) dobývacího prostoru Božice V

Vyvěeno: 26.07.2016

Sejmuto: 24.08.2016

Vyvěšeno:26.7.2016 Sejmuto: 24.8.2016 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení úz. řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Hrádek, rozšíření NN pro lokalitu sklepů"

Vyvěšeno: 08.07.2016

Sejmuto: 11.08.2016

Vyvěšeno:8.7.2016 Sejmuto: 11.8.2016 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 20.07.2016

Sejmuto: 29.07.2016

Vyvěšeno:20.7.2016 Sejmuto: 29.7.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu

Vyvěšeno: 27.04.2016

Sejmuto: 27.07.2016

Vyvěšeno:27.4.2016 Sejmuto: 27.7.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr veřejné nabídky prodeje pozemku parc. č. 1506/1

Vyvěšeno: 30.06.2016

Sejmuto: 18.07.2016

Vyvěšeno:30.6.2016 Sejmuto: 18.7.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Bytový dům - 4 B.J., přípojky IS" na pozemku parc. č. 2139 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 20.062016

Sejmuto: 13.07.2016

Vyvěšeno:20.6.2016 Sejmuto: 13.7.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
DSO J, H, D - Výzva k předložení nabídky k VZMR na akci: Výměna zkorodovaných šachet na splaškové kanalizace v obci Hrádek

Vyvěšeno: 16.06.2016

Sejmuto: 11.07.2016

Vyvěšeno:16.6.2016 Sejmuto: 11.7.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 5701/82

Vyvěšeno: 21.06.2016

Sejmuto: 08.07.2016

Vyvěšeno:21.6.2016 Sejmuto: 8.7.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výpis usnesení č. 2/2016 z valné hromady DSO J, H, D

Vyvěšeno: 20.06.2016

Sejmuto: 07.07.2016

Vyvěšeno:20.6.2016 Sejmuto: 7.7.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Závěrečný účet VaK Znojemsko

Vyvěšeno: 04.06.2016

Sejmuto: 30.06.2016

Vyvěšeno:14.6.2016 Sejmuto: 30.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 15.6.2016

Sejmuto: 24.06.2016

Vyvěšeno:15.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení o vydání OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z

Vyvěšeno: 7.6.2016

Sejmuto: 23.06.2016

Vyvěšeno:7.6.2016 Sejmuto: 23.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná nabídka na prodej pozemku parc. č. 1506/1

Vyvěšeno: 6.6.2016

Sejmuto: 22.06.2016

Vyvěšeno:6.6.2016 Sejmuto: 22.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "OPRAVA STŘECHY ZŠ HRÁDEK - STARÁ BUDOVA"

Oprava střechy

Vyvěšeno:10.6.2016 Sejmuto: 22.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ HRÁDEK"

Vyvěšeno: 10.06.2016

Sejmuto: 21.06.2016

Vyvěšeno:10.6.2016 Sejmuto: 21.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Doplňující informace k VZMR s názvem "OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ HRÁDEK"

Vyvěšeno: 15.06.2016

Sejmuto: 21.06.2016

Vyvěšeno:15.6.2016 Sejmuto: 21.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na schůzi SO Dyje

Pozvánka

Vyvěšeno:6.6.2016 Sejmuto: 15.6.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - 14.06.2016

Vyvěšeno: 6.6.2016

Sejmuto: 14.6.2016

Vyvěšeno:6.6.2016 Sejmuto: 14.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 6426/1 o výměře 212 m²

Vyvěšeno: 26.05.2016

Sejmuto: 13.06.2016

Vyvěšeno:26.5.2016 Sejmuto: 13.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Závěrečný účet SO Dyje 2015

Závěrečný účet

Vyvěšeno:25.5.2016 Sejmuto: 10.6.2016 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Zásad úz. rozvoje JmK a Vyhodnocení vlivů Zásad úz. rozvoje JmK na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 27.04.2016

Sejmuto: 08.06.2016

Vyvěšeno:27.4.2016 Sejmuto: 8.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Závěrečný účet Obce Hrádek za rok 2015

Závěrečný účet

Vyvěšeno:18.5.2016 Sejmuto: 6.6.2016 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Informace FÚ

Vyvěšeno:29.4.2016 Sejmuto: 30.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace FÚ složenky

FÚ složenky

Vyvěšeno:29.4.2016 Sejmuto: 30.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
FÚ - Veřejná vyhláška

FÚ veřejná vyhláška

Vyvěšeno:29.4.2016 Sejmuto: 30.5.2016 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 12.05.2016

Sejmuto: 27.05.2016

Vyvěšeno:12.5.2016 Sejmuto: 27.5.2016 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 18. zasedání ZOH

Pozvánka

Vyvěšeno:18.5.2016 Sejmuto: 26.5.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/488

Vyvěšeno: 09.05.2016

Sejmuto: 25.05.2016

Vyvěšeno:9.5.2016 Sejmuto: 25.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná nabídka prodeje pozemku parc. č. 1506/1

Vyvěšeno: 09.05.2016

Sejmuto: 24.05.2016

Vyvěšeno:9.5.2016 Sejmuto: 24.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Závěrečný účet Daníž

Závěrečný účet

Vyvěšeno:4.5.2016 Sejmuto: 20.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výpis usnesení ze zasedání Valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice č. 1/2016 z 19.04.2016

Vyvěšeno: 29.04.2016

Sejmuto: 16.05.2016

Vyvěšeno:29.4.2016 Sejmuto: 16.5.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění návrhu ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 20.04.2016

Sejmuto: 09.05.2016

Vyvěšeno:20.4.2016 Sejmuto: 9.5.2016 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
SPÚ - Nabídka pozemků v k.ú. Hrádek u Znojma k pronájmu

Vyvěšeno: 3.2.2016

Sejmuto: 3.5.2016

Vyvěšeno:3.2.2016 Sejmuto: 3.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 17. zasedání ZOH, 28.4.2016

Pozvánka

Vyvěšeno:20.4.2016 Sejmuto: 29.4.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Usnesení o elektronické dražbě č.j. 077 EX 8308/09-105

Vyvěšeno: 16.3.2016

Sejmuto: 27.4.2016

Vyvěšeno:16.3.2016 Sejmuto: 27.4.2016 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr nájmu části pozemku p.č. st. 32, části p.č. 5701/262 a p.č. 7194/2

Vyvěšeno: 06.04.2016

Sejmuto: 27.04.2016

Vyvěšeno:6.4.2016 Sejmuto: 27.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 1331

Vyvěšeno: 06.04.2016

Sejmuto: 27.04.2016

Vyvěšeno:6.4.2016 Sejmuto: 27.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 1506/1

Vyvěšeno: 07.04.2016

Sejmuto: 27.04.2016

Vyvěšeno:7.4.2016 Sejmuto: 27.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/487

Vyvěšeno: 07.04.2016

Sejmuto: 27.04.2016

Vyvěšeno:7.4.2016 Sejmuto: 27.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
ZMĚNA konání Valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice na úterý 19.04.2016

Vyvěšeno: 13.04.2016

Sejmuto: 19.04.2016

Vyvěšeno:13.4.2016 Sejmuto: 19.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr nájmu prostor sloužících k podnikání v budově s čp. 203

Vyvěšeno: 22.3.2016

Sejmuto: 15.04.2016

Vyvěšeno:22.3.2016 Sejmuto: 15.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka va Valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - 14.04.2016

Vyvěšeno: 30.3.2016

Sejmuto: 14.04.2016

Vyvěšeno:30.3.2016 Sejmuto: 14.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice na rok 2016

Návrh rozpočtu DSO J, H, D

Vyvěšeno:30.3.2016 Sejmuto: 14.4.2016 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazku vinařských obcí "Daníž" na rok 2016

Vyvěšeno: 21.3.2016

Sejmuto: 13.4.2016

Vyvěšeno:21.3.2016 Sejmuto: 13.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 16. zasedání ZOH

Pozvánka

Vyvěšeno:23.3.2016 Sejmuto: 1.4.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Exekuční příkaz na prodej nemovitých věcí č.j. 180 EX 8424/15-8 a usnesení 180Ex 8424/15-19

Vyvěšeno: 16.3.2016

Sejmuto: 31.3.2016

Vyvěšeno:16.3.2016 Sejmuto: 31.3.2016 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Hrádek 2016

Návrh rozpočtu 2016

Vyvěšeno:11.3.2016 Sejmuto: 31.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 29.2.2016

Sejmuto: 31.3.2016

Vyvěšeno:29.2.2016 Sejmuto: 31.3.2016 Dokument: Kategorie: Výroční zprávy
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje

Pozvánka

Vyvěšeno:15.3.2016 Sejmuto: 30.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu pozemku p.č. 5701/166 a p.č. 5701/33

Vyvěšeno: 10.03.2016

Sejmuto: 28.03.2016

Vyvěšeno:10.3.2016 Sejmuto: 28.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu SO Dyje 2016

Návrh rozpočtu

Vyvěšeno:8.3.2016 Sejmuto: 23.3.2016 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat pozemek p.č. 2139/2

Vyvěšeno: 1.3.2016

Sejmuto: 18.3.2016

Vyvěšeno:1.3.2016 Sejmuto: 18.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat pozemek p.č. 2177

Vyvěšeno: 02.03.2016

Sejmuto: 18.03.2016

Vyvěšeno:2.3.2016 Sejmuto: 18.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SPÚ - Zveřejnění nabídky nemovitých věcí - celků určených k vydání oprávněným osobám podle z.č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 02.02.2016

Sejmuto: 02.03.2016

Vyvěšeno:2.2.2016 Sejmuto: 2.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce směnit pozemky

Vyvěšeno: 09.02.2016

Sejmuto: 25.02.2016

Vyvěšeno:9.2.2016 Sejmuto: 25.2.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr nájmu části pozemku parc. č. 5701/236

Vyvěšeno: 9.2.2016

Sejmuto: 25.2.2016

Vyvěšeno:9.2.2016 Sejmuto: 25.2.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na prodej pozemku parc. č. 5701/41

Vyvěšeno: 09.02.2016

Sejmuto: 25.02.2016

Vyvěšeno:9.2.2016 Sejmuto: 25.2.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu části pozemku parc. č. 5701/36

Vyvěšeno: 09.02.2016

Sejmuto: 25.02.2016

Vyvěšeno:9.2.2016 Sejmuto: 25.2.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 10.2.2016

Sejmuto: 18.2.2016

Vyvěšeno:10.2.2016 Sejmuto: 18.2.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. st. 1051

Vyvěšeno: 28.01.2016

Sejmuto: 15.02.2016

Vyvěšeno:28.1.2016 Sejmuto: 15.2.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat pozemky p.č. 5701/109, 5701/110, 7185 a 7186

Vyvěšeno: 22.1.2016

Sejmuto: 08.02.2016

Vyvěšeno:22.1.2016 Sejmuto: 8.2.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat pozemky p.č. 5701/108, 5701/242 a 5701/469

Vyvěšeno: 22.01.2016

Sejmuto: 08.02.2016

Vyvěšeno:22.1.2016 Sejmuto: 8.2.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu

Nabídka pozemků

Vyvěšeno:6.11.2015 Sejmuto: 2.2.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje

Vyvěšeno: 14.01.2016

Sejmuto: 01.02.2016

Vyvěšeno:14.1.2016 Sejmuto: 1.2.2016 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 22.12.2015

Sejmuto: 30.01.2016

Vyvěšeno:22.12.2015 Sejmuto: 30.1.2016 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Výpis usnesení č. 5/2015 ze zasedání Valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice konané dne 15.12.2015

Vyvěšeno: 7.1.2016

Sejmuto: 25.1.2016

Vyvěšeno:7.1.2016 Sejmuto: 25.1.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na 14. zasedání ZOH

Pozvánka

Vyvěšeno:6.1.2016 Sejmuto: 21.1.2016 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 7098/1 a p.č. 7098/5

Vyvěšeno: 11.12.2015

Sejmuto: 31.12.2015

Vyvěšeno:11.12.2015 Sejmuto: 31.12.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Pozvánka DSO

Vyvěšeno:8.12.2015 Sejmuto: 23.12.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu, rozpočtový výhled, kalkulace vodné stočné

VaK materiály

Vyvěšeno:7.12.2015 Sejmuto: 22.12.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 13. zasedání ZOH

Pozvánka

Vyvěšeno:9.12.2015 Sejmuto: 17.12.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Pozvánka

Vyvěšeno:9.12.2015 Sejmuto: 16.12.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr pachtu pozemku p.č. 5701/108 a p.č. 5701/242

Vyvěšeno: 18.11.2015

Sejmuto: 04.12.2015

Vyvěšeno:18.11.2015 Sejmuto: 4.12.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 24.09.2012

Vyvěšeno: 18.11.2015

Sejmuto: 04.12.2015

Vyvěšeno:18.11.2015 Sejmuto: 4.12.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška usnesení

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:18.11.2015 Sejmuto: 3.12.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1528

Vyvěšeno: 16.11.2015

Sejmuto: 02.12.2015

Vyvěšeno:16.11.2015 Sejmuto: 2.12.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje

Pozvánka

Vyvěšeno:18.11.2015 Sejmuto: 25.11.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na 12. zasedání ZOH, které se koná 12.11.2015 v 18:00 hod.
Vyvěšeno:4.11.2015 Sejmuto: 19.11.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyvěšeno: 07.10.2015

Sejmuto: 07.11.2015

Vyvěšeno:7.10.2015 Sejmuto: 7.11.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražba nemovitosti Hrádek čp.244

Dražba

Vyvěšeno:30.9.2015 Sejmuto: 5.11.2015 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu

Pozemky

Vyvěšeno:5.8.2015 Sejmuto: 5.11.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usmrcování špačka

Usmrcování špačka

Vyvěšeno:20.8.2015 Sejmuto: 1.11.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná výzva na obsazení pozice ÚČETNÍ/ÚČETNÍHO

Vyvěšeno: 07.10.2015

Sejmuto: 30.10.2015

Vyvěšeno:7.10.2015 Sejmuto: 30.10.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 11. zasedání ZOH, které se koná 22. října 2015 v 18:00 hod. v KD v Hrádku

Pozváka

Vyvěšeno:14.10.2015 Sejmuto: 29.10.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Výpis usnesení č. 4/2015 z valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 12.10.2012

Sejmuto: 27.10.2015

Vyvěšeno:12.10.2015 Sejmuto: 27.10.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků - stavebních parcel

Vyvěšeno: 07.10.2015

Sejmuto: 22.10.2015

Vyvěšeno:7.10.2015 Sejmuto: 22.10.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje p.č. 7329 a p.č. st. 134/2

Vyvěšeno: 29.09.2015

Sejmuto: 15.10.2015

Vyvěšeno:29.9.2015 Sejmuto: 15.10.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu p.č. 5701/47

Vyvěšeno: 29.09.2015

Sejmuto: 15.10.2015

Vyvěšeno:29.9.2015 Sejmuto: 15.10.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pachtu p.č. 5701/31

Vyvěšeno: 29.09.2015

Sejmuto: 15.10.2015

Vyvěšeno:29.9.2015 Sejmuto: 15.10.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/111, p.č. 5701/112, p.č. 5701/243 a p.č. 5701/244

Vyvěšeno: 29.09.2015

Sejmuto: 15.10.2015

Vyvěšeno:29.9.2015 Sejmuto: 15.10.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zrušení výběrového řízení na pozici externí účetní

Vyvěšeno: 22.09.2015

Sejmuto: 07.10.2015

Vyvěšeno:22.9.2015 Sejmuto: 7.10.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje
Vyvěšeno:24.9.2015 Sejmuto: 1.10.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Usnesení o přerušení správního řízení ve věci povolení změny dobývacího prostoru Božice V, ev. č. 7 0827

Vyvěšeno: 15.09.2015

Sejmuto: 01.10.2015

Vyvěšeno:15.9.2015 Sejmuto: 1.10.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Jaroslavice

Vyvěšeno: 11.09.2015

Sejmuto: 30.09.2015

Vyvěšeno:11.9.2015 Sejmuto: 30.9.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout prostory sloužící podnikání na adrese Hrádek čp. 14

Vyvěšeno: 14.09.2015

Sejmuto: 30.09.2015

Vyvěšeno:14.9.2015 Sejmuto: 30.9.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání ZOH, které se koná 10.09.2015 v 18:00 hod.

Pozvánka

Vyvěšeno:2.9.2015 Sejmuto: 11.9.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - Výpis Usnesení č. 3/2015

Vyvěšeno: 24.08.2015

Sejmuto: 10.09.2015

Vyvěšeno:24.8.2015 Sejmuto: 10.9.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Rozhodnutí o odvolání nebezpečí vzniku požárů

Požáry

Vyvěšeno:20.8.2015 Sejmuto: 4.9.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Nebezpečí vzniku požárů

Vznik požárů

Vyvěšeno:7.7.2015 Sejmuto: 28.8.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Valla Michal, nar. 1981, Kopecká Růžena, nar. 1969

Vyvěšeno: 07.08.2015

Sejmuto: 22.08.2015

Vyvěšeno:7.8.2015 Sejmuto: 22.8.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Výzva na podání nabídek na dodavatele technologie - veřejná zakázka malého rozsahu - "Separace a svoz BRO v obci Hrádek"

Vyvěšeno: 04.08.2015

Sejmuto: 20.08.2015

Vyvěšeno:4.8.2015 Sejmuto: 20.8.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Vyvěšeno: 20.07.2015

Sejmuto: 20.08.2015

Vyvěšeno:20.7.2015 Sejmuto: 20.8.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Smlouva o dílo - Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce hygienického bloku - KD Hrádek"

Smlouva o dílo

Vyvěšeno:4.8.2015 Sejmuto: 19.8.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - úterý 18.8.2015

Vyvěšeno: 12.08.2015

Sejmuto: 18.8.2015

Vyvěšeno:12.8.2015 Sejmuto: 18.8.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti - Valla Michal, Kopecká Růžena

Vyvěšeno: 21.07.2015

Sejmuto: 05.08.2015

Vyvěšeno:21.7.2015 Sejmuto: 5.8.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Novostavba RD Hrádek" na pozemcích p.č. 5701/60, 5701/61 a 5701/281 v k.ú. Hrádek u Znojma

VYvěšeno: 10.07.2015

Sejmuto: 27.07.2015

Vyvěšeno:10.7.2015 Sejmuto: 27.7.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 9. zasedání ZOH
Vyvěšeno:15.7.2015 Sejmuto: 24.7.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr propachtování části pozemku p.č. 5701/287 o výměře 489 m2 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 07.07.2015

Sejmuto: 23.07.2015

Vyvěšeno:7.7.2015 Sejmuto: 23.7.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výpis usnesení č. 2/2015 z valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice konané dne 16.06.2015

Vyvěšeno: 24.06.2015

Sejmuto: 10.07.2015

Vyvěšeno:24.6.2015 Sejmuto: 10.7.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce hygienického bloku - Kulturní dům Hrádek"

VZ malého rozsahu "Rekonstrukce hygienického bloku - KD Hrádek"

Vyvěšeno:22.6.2015 Sejmuto: 7.7.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání ZOH

Pozvánka

Vyvěšeno:17.6.2015 Sejmuto: 2.7.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Novostavba RD Hrádek na p.č. 5701/60, 5701/61 a 5701/281 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 15.06.2015

Sejmuto: 30.06.2015

Vyvěšeno:15.6.2015 Sejmuto: 30.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/102 a p.č. 7097 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 09.06.2015

Sejmuto: 25.06.2015

Vyvěšeno:9.6.2015 Sejmuto: 25.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/355 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 09.06.2015

Sejmuto: 26.06.2015

Vyvěšeno:9.6.2015 Sejmuto: 25.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje části pozemku p.č. 142 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 09.06.2015

Sejmuto: 25.06.2015

Vyvěšeno:9.6.2015 Sejmuto: 25.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr nájmu prostor sloužících k podnikání v budově s čp. 203 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 09.06.2015

Sejmuto: 25.06.2015

Vyvěšeno:9.6.2015 Sejmuto: 25.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na jednání valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko

Vyvěšeno: 09.06.2015

Sejmuto: 24.06.2015

Vyvěšeno:9.6.2015 Sejmuto: 24.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi DSO Dyje - 17.6.2015 zasedací místnost OÚ Hrádek
Vyvěšeno:3.6.2015 Sejmuto: 18.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - 16.06.2015

Vyvěšeno: 05.06.2015

Sejmuto: 16.06.2015

Vyvěšeno:5.6.2015 Sejmuto: 16.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu - schválení komplexní poz. úpravy v k.ú. Jaroslavice

Vyvěšeno: 22.05.2015

Sejmuto: 08.06.2015

Vyvěšeno:22.5.2015 Sejmuto: 8.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje stavebních parcel v OSRD "Východ"

Vyvěšeno: 19.05.2015

Sejmuto: 05.06.2015

Vyvěšeno:19.5.2015 Sejmuto: 5.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 28.5.2015 v 18,00 hod. v KD Hrádek

Pozvánka

Vyvěšeno:20.5.2015 Sejmuto: 4.6.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení likvidace lomu (štěrkopískovny) v dobývacím prostoru Božice V, ev.č. 7 0827

Vyvěšeno: 25.05.2015

Sejmuto: 31.05.2015

Vyvěšeno:15.5.2015 Sejmuto: 31.5.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrádek

Vyvěšeno: 29.04.2015

Sejmuto: 29.05.2015

Vyvěšeno:29.4.2015 Sejmuto: 29.5.2015 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/483 - ost. plocha o výměře 65 m2 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 12.05.2015

Sejmuto: 28.05.2015

Vyvěšeno:12.5.2015 Sejmuto: 28.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/109, 110, 7185, 7186, vše v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 12.05.2015

Sejmuto: 28.05.2015

Vyvěšeno:12.5.2015 Sejmuto: 28.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr propachtování pozemku p.č. 7329 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 12.05.2015

Sejmuto: 28.05.2015

Vyvěšeno:12.5.2015 Sejmuto: 28.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 6440/2, 6440/1 a 5701/477 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 12.05.2015

Sejmuto: 28.05.2015

Vyvěšeno:12.5.2015 Sejmuto: 28.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/339 a 7197/1 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 12.05.2015

Sejmuto: 28.05.2015

Vyvěšeno:12.5.2015 Sejmuto: 28.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/280 - ost. plocha o výměře 211 m2 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 12.05.2015

Sejmuto: 28.05.2015

Vyvěšeno:12.5.2015 Sejmuto: 28.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/485 - ost. plocha o výměře 141 m2 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 12.05.2015

Sejmuto: 28.05.2015

Vyvěšeno:12.5.2015 Sejmuto: 28.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž

Vyvěšeno: 04.05.2015

Sejmuto: 26.05.2015

Vyvěšeno:4.5.2015 Sejmuto: 26.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:25.3.2015 Sejmuto: 23.5.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Hrádek

Vyvěšeno: 29.04.2015

Sejmuto: 15.05.2015

Vyvěšeno:29.4.2015 Sejmuto: 15.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška FÚ

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:29.4.2015 Sejmuto: 14.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Závěrečný účet DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice za rok 2014 včetně příloh

Vyvěšeno: 27.04.2015

Sejmuto: 13.05.2015

Vyvěšeno:27.4.2015 Sejmuto: 13.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení správního řízení a stanovení termínu ústního jednání o povolení hornické činnosti,dobývací prostor Božice

dobývací prostor

Vyvěšeno:21.4.2015 Sejmuto: 6.5.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno:9.2.2015 Sejmuto: 5.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Závěrečný účet Svazku obcí Dyje za rok 2014

Závěrečný účet

Vyvěšeno:17.4.2015 Sejmuto: 4.5.2015 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Závěrečný účet Obce Hrádek za rok 2014
Vyvěšeno:17.4.2015 Sejmuto: 4.5.2015 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 264/2015/OUH - Jan Povalač, nar. 1994

Vyvěšeno: 17.04.2015

Sejmuto: 02.05.2015

Vyvěšeno:17.4.2015 Sejmuto: 2.5.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Zápis o stavu veřejného pořádku k územnímu obvodu obce Hrádek za rok 2014

Vyvěšeno: 04.02.2015

Sejmuto: 30.04.2015

Vyvěšeno:4.2.2015 Sejmuto: 30.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, které se koná v úterý 28.04.2015 od 18:00 hod. v KD

Vyvěšeno: 20.04.2015

Sejmuto: 29.04.2015

Vyvěšeno:20.4.2015 Sejmuto: 28.4.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Rozhodnutí o společném územním rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu, na pozemku p.č. 2174 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 10.04.2015

Sejmuto: 27.04.2015

Vyvěšeno:10.4.2015 Sejmuto: 27.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu, na pozemku p.č. 1515 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 09.04.2015

Sejmuto: 25.04.2015

Vyvěšeno:9.4.2015 Sejmuto: 25.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/482 o výměře 88 m2

Vyvěšeno: 09.04.2015

Sejmuto: 24.04.2015

Vyvěšeno:9.4.2015 Sejmuto: 24.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/481 o výměře 58 m2

Vyvěšeno: 09.04.2015

Sejmuto: 24.04.2015

Vyvěšeno:9.4.2015 Sejmuto: 24.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Závěrečný účet Svazku znojemských vinařských obcí Daníž za rok 2014

Vyvěšeno: 08.04.2015

Sejmuto: 24.04.2015

Vyvěšeno:8.4.2015 Sejmuto: 24.4.2015 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Komplexní pozemková úprava v KÚ Jaroslavice-oznámení o vystavení návrhu komplexní úpravy

Komplexní úprava

Vyvěšeno:5.3.2015 Sejmuto: 23.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výpis usnesení č. 1/2015 z valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 07.04.2015

Sejmuto: 22.04.2015

Vyvěšeno:7.4.2015 Sejmuto: 22.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Obce Hrádek na rok 2015

Návrh rozpočtu

Vyvěšeno:3.4.2015 Sejmuto: 20.4.2015 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:3.4.2015 Sejmuto: 18.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška-příloha č.1

Návrh Labe

Vyvěšeno:3.4.2015 Sejmuto: 18.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška-příloha č.2

Příloha č.2

Vyvěšeno:3.4.2015 Sejmuto: 18.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška-příloha č.3

Příloha č.3

Vyvěšeno:3.4.2015 Sejmuto: 18.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška-příloha č.4

Příloha č.4

Vyvěšeno:3.4.2015 Sejmuto: 18.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška-příloha č.5

Příloha č.5

Vyvěšeno:3.4.2015 Sejmuto: 18.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška-příloha č.6
Vyvěšeno:3.4.2015 Sejmuto: 18.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:25.3.2015 Sejmuto: 9.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Jan Povalač, nar. 1994

Vyvěšeno: 25.03.2015

Sejmuto: 09.04.2015

Vyvěšeno:25.3.2015 Sejmuto: 9.4.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Výpis usnesení č. 3/2013 ze zasedání Valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 21.01.2015

Sejmuto: 31.03.2015

Vyvěšeno:21.1.2015 Sejmuto: 31.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 13.03.2015

Sejmuto: 31.03.2015

Vyvěšeno:13.3.2015 Sejmuto: 31.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice na rok 2015

Vyvěšeno: 13.03.2015

Sejmuto: 31.03.2015

Vyvěšeno:13.3.2015 Sejmuto: 31.3.2015 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Výroční zpráva o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - za rok 2014

Vyvěšeno: 27.02.2015

Sejmuto: 31.03.2015

Vyvěšeno:27.2.2015 Sejmuto: 31.3.2015 Dokument: Kategorie: Výroční zprávy
Název dokumentu:
Stanovy Svazku obcí Dyje

Stanovy svazku

Vyvěšeno:11.3.2015 Sejmuto: 26.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací - p.č.2178 "ORD Východ"

Stanovení místní úpravy

Vyvěšeno:11.3.2015 Sejmuto: 26.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Změna územního rozhodnutí - "SV Božice-zkapacitnění vodovodu.

Rozhodnutí

Vyvěšeno:11.3.2015 Sejmuto: 26.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazku obcí Dyje na rok 2015

Návrh rozpočtu svazku

Vyvěšeno:11.3.2015 Sejmuto: 26.3.2015 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 04.03.2015

Sejmuto: 19.03.2015

Vyvěšeno:4.3.2015 Sejmuto: 19.3.2015 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž na rok 2015

Vyvěšeno: 02.03.2015

Sejmuto: 18.03.2015

Vyvěšeno:2.3.2015 Sejmuto: 18.3.2015 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného úz. a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Novostavba RD, přípojky IS, zpevněné plochy a plotu na p.č. 1515 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 23.02.2015

Sejmuto: 12.03.2015

Vyvěšeno:23.2.2015 Sejmuto: 12.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Novostavba RD, přípojky IS, zpevněné plochya plotu" na p.č. 2174 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 23.02.2015

Sejmuto: 12.03.2015

Vyvěšeno:23.2.2015 Sejmuto: 12.3.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Rozhodnutí STÚ Jaroslavice o umístění stavby a stavební povolení na stavbu "Novostavba RD, přípojky IS, zpevněné plochy a plotu" na pozemku p.č. 2175 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 12.02.2015

Sejmuto: 02.03.2015

Vyvěšeno:12.2.2015 Sejmuto: 2.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení o odročení dražby - RD s čp. 44 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 13.02.2015

Sejmuto: 28.02.2015

Vyvěšeno:13.2.2015 Sejmuto: 28.2.2015 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemku p.č. 4620/3 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 25.11.2014

Sejmuto: 25.02.2015

Vyvěšeno:25.11.2014 Sejmuto: 25.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr propachtování II. Etapy kanalizace DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 09.02.2015

Sejmuto: 25.02.2015

Vyvěšeno:9.2.2015 Sejmuto: 25.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje plynárenského zařízení spol. RWE GasNet, s.r.o.

Vyvěšeno: 09.02.2015

Sejmuto: 25.02.2015

Vyvěšeno:9.2.2015 Sejmuto: 25.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 2181/4, p.č. 2182/2 a p.č. 2180/4 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 09.02.2015

Sejmuto: 25.02.2015

Vyvěšeno:9.2.2015 Sejmuto: 25.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/112, p.č. 5701/244, p.č. 5701/111 a p.č. 5701/243 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 09.02.2015

Sejmuto: 25.02.2015

Vyvěšeno:9.2.2015 Sejmuto: 25.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení o odročení dražby - RD s čp. 44, k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 08.01.2015

Sejmuto: 17.02.2015

Vyvěšeno:8.1.2015 Sejmuto: 17.2.2015 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky VZ malého rozsahu - Oprava místních komunikací po pokládce splaškové kanalizace

Vyvěšeno: 23.01.2015

Sejmuto: 16.02.2015

Vyvěšeno:23.1.2015 Sejmuto: 16.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání připomínek nebo námitek ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parc.č. 2178 v obci Hrádek

Vyvěšeno: 23.01.2015

Sejmuto: 09.02.2015

Vyvěšeno:23.1.2015 Sejmuto: 9.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 23.01.2015

Sňato: 09.02.2015

Vyvěšeno:23.1.2015 Sejmuto: 9.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhláška OS ve Znojmě - určení data úmrtí p. Jana Rauera

Vyvěšeno: 07.01.2015

Sejmuto: 09.02.2015

Vyvěšeno:7.1.2015 Sejmuto: 9.2.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka Státního pozemkového úřadu - pozemek k pronájmu

Vyvěšeno: 05.11.2014

Sejmuto: 03.02.2015

Vyvěšeno:5.11.2014 Sejmuto: 3.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
OZV č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 11.12.2014

Sejmuto: 31.01.2015

Vyvěšeno:11.12.2014 Sejmuto: 31.1.2015 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení zahájení územního řízení "SV Božice - zkapacitnění vodovodu"

Vyvěšeno: 15.01.2015

Sejmuto: 31.01.2015

Vyvěšeno:15.1.2015 Sejmuto: 31.1.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, které se uskuteční ve čtvrtek 29.01.2015 od 18:00hod. v KD

Vyvěšeno: 21.01.2015

Sejmuto: 30.01.2015

Vyvěšeno:21.1.2015 Sejmuto: 30.1.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Novostavba RD, přípojky IS, zpevněné plochy, plot, v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 09.01.2015

Sejmuto: 29.01.2015

Vyvěšeno:9.1.2015 Sejmuto: 29.1.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr propachtování části pozemku p.č. 5701/36 o výměře 969 m2 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 07.01.2015

Sejmuto: 23.01.2015

Vyvěšeno:7.1.2015 Sejmuto: 23.1.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu pozemků (částí pozemků) v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 07.01.2015

Sejmuto: 23.01.2015

Vyvěšeno:7.1.2015 Sejmuto: 23.1.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr propachtování pozemků p.č. 5701/112, 244, 111, 243 v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 07.01.2015

Sejmuto: 23.01.2015

Vyvěšeno:7.1.2015 Sejmuto: 23.1.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje"

Vyvěšeno: 05.01.2015

Sejmuto: 21.05.2015

Vyvěšeno:5.1.2015 Sejmuto: 21.1.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK

Vyvěšeno: 05.12.2014

Sejmuto: 13.01.2015

Vyvěšeno:5.12.2014 Sejmuto: 13.1.2015 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
AKTUALIZACE - Záměr prodeje stavebních parcel v lokalitě "OSRD Východ"

Vyvěšeno: 06.08.2014

Sejmuto: 31.12.2014

Vyvěšeno:6.8.2014 Sejmuto: 31.12.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.11.2014

Vyvěšeno: 26.11.2014

Sejmuto: 31.12.2014

Vyvěšeno:26.11.2014 Sejmuto: 31.12.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2015, výše ceny a kalkulace vodného a stočného

Vyvěšeno: 03.12.2014

Sejmuto: 18.12.2014

Vyvěšeno:3.12.2014 Sejmuto: 18.12.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:3.12.2014 Sejmuto: 17.12.2014 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici účetní

Vyvěšeno: 26.11.2014

Sejmuto: 16.12.2014

Vyvěšeno:26.11.2014 Sejmuto: 16.12.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 01.12.2014

Sejmuto: 16.12.2014

Vyvěšeno:1.12.2014 Sejmuto: 16.12.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, které se koná ve středu 10.12.2014 od 19:00 hod. v KD

Vyvěšeno: 2.12.2014

Sejmuto: 11.12.2014

Vyvěšeno:2.12.2014 Sejmuto: 11.12.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici uklízeč/uklizečka

Vyvěšeno: 13.11.2014

Sejmuto: 30.11.2014

Vyvěšeno:13.11.2014 Sejmuto: 30.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu pozemků (jejich částí)

Vyvěšeno: 13.11.2014

Sejmuto: 28.11.2014

Vyvěšeno:13.11.2014 Sejmuto: 28.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr propachtování části pozemku p.č. 5701/36 o výměře 969m2

Vyvěšeno: 13.11.2014

Sejmuto: 28.11.2014

Vyvěšeno:13.11.2014 Sejmuto: 28.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků (stavebních parcel) v lokalitě OSRD VÝCHOD - aktualizace pozemků, které ještě nebyly prodány

Vyvěšeno: 13.11.2014

Sejmuto: 28.11.2014

Vyvěšeno:13.11.2014 Sejmuto: 28.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 27.11.2014

Vyvěšeno: 19.11.2014

Sejmuto: 28.11.2014

Vyvěšeno:19.11.2014 Sejmuto: 28.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výpis usnesení z valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice z 30.09.2014

Vyvěšeno: 30.10.2014

Sejmuto: 15.11.2014

Vyvěšeno:30.10.2014 Sejmuto: 15.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o konání ustavujícícho zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 31.10.2014

Sejmuto: 11.11.2014

Vyvěšeno:31.10.2014 Sejmuto: 11.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zamýšleném převodu

Vyvěšeno: 05.08.2014

Sejmuto: 05.11.2014

Vyvěšeno:5.8.2014 Sejmuto: 5.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka Státního pozemkového úřadu na pronájem pozemku p.č. 198/1 - zahrada o výměře 953 m2

Vyvěšeno: 05.08.2014

Sejmuto: 04.11.2014

Vyvěšeno:5.8.2014 Sejmuto: 4.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opis výsledku hlasování v obci do I. kola voleb do Senátu PČR

Vyvěšeno: 13.10.2014

Sejmuto: 28.10.2014

Vyvěšeno:13.10.2014 Sejmuto: 28.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - doručení návrhu územního plánu Hrádek

Vyvěšeno: 09.09.2014

Sejmuto: 27.10.2014

Vyvěšeno:9.9.2014 Sejmuto: 27.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Hrádek konaných 10. a 11. října 2014

Volby

Vyvěšeno:11.10.2014 Sejmuto: 26.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení KrÚ JmK, Odboru životního prostředí č.j. JMK 106729/2014, o postoupení podání dle § 12 zákona č. 500/2004 Sb., v pl. znění.

Vyvěšeno: 07.10.2014

Sejmuto: 22.10.2014

Vyvěšeno:7.10.2014 Sejmuto: 22.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Hrádek a do Senátu Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 24.09.2014

Sejmuto: 18.10.2014

Vyvěšeno:24.9.2014 Sejmuto: 18.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana JmK č. 2/2014 ze dne 17. září 2014 o vyhlášení stavu nebezpečí

Rozhodnutí 2/2014

Vyvěšeno:18.9.2014 Sejmuto: 16.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zatupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 26.08.2014

Sejmuto: 12.10.2014

Vyvěšeno:26.8.2014 Sejmuto: 12.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce a Senátu PČR konané 10. a 11.10.2014

Vyvěšeno: 30.08.2014

Sejmuto: 12.10.2014

Vyvěšeno:29.8.2014 Sejmuto: 12.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o stanovení počtu členů OKVK pro volby do zastupitelstva obce a Senátu PČR

Vyvěšeno: 11.08.2014

Sejmuto: 12.10.2014

Vyvěšeno:11.8.2014 Sejmuto: 12.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení-volby do zastupitelstev obcí

Vyvěšeno: 19.07.2014

Sejmuto: 11.10.2014

Vyvěšeno:19.7.2014 Sejmuto: 11.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídek zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Pořízení technologie pro Kompostárnu Hrádek".

Vyvěšeno: 18.09.2014

Sejmuto: 03.10.2014

Vyvěšeno:18.9.2014 Sejmuto: 3.10.2014 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana JmK č. 1/2014 ze dne 15. září 2014 o vyhlášení stavu nebezpečí

Vyvěšeno: 17.09.2014

Sejmuto: 30.09.2014

Vyvěšeno:17.9.2014 Sejmuto: 2.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Vyvěšeno: 24.09.2014

Sejmuto: 01.10.2014

Vyvěšeno:24.9.2014 Sejmuto: 1.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje - pátek 26.09.2014

Vyvěšeno: 19.09.2014

Sejmuto: 26.09.2014

Vyvěšeno:19.9.2014 Sejmuto: 26.9.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na odborného zaměstnance Městského úřadu Hrušovany nad Jevišovkou

Vyvěšeno: 28.08.2014

Sejmuto: 15.09.2014

Vyvěšeno:28.8.2014 Sejmuto: 16.9.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:2.9.2014 Sejmuto: 11.9.2014 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 1336 - orná půda o výměře 1.028 m2

Vyvěšeno: 08.09.2014

Sejmuto: 08.09.2014

Vyvěšeno:22.8.2014 Sejmuto: 8.9.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/479 - ostatní plocha o výměře 313 m2

Vyvěšeno: 21.08.2014

Sejmuto: 07.09.2014

Vyvěšeno:21.8.2014 Sejmuto: 7.9.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr propachtování pozemku p.č. 7090/8 - orná půda o výměře 1.839 m2

Vyvěšeno: 21.08.2014

Sejmuto: 07.09.2014

Vyvěšeno:21.8.2014 Sejmuto: 7.9.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Sdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatnění odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.

Vyvěšeno: 15.08.2014

Sejmuto: 31.08.2014

Vyvěšeno:15.8.2014 Sejmuto: 31.8.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků p.č. 5701/60, p.č. 5701/61 a p.č. 5701/211

Vyvěšeno: 07.08.2014

Sejmuto: 25.08.2014

Vyvěšeno:7.8.2014 Sejmuto: 25.8.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků

Vyvěšeno: 06.08.2014

Sejmuto: 22.08.2014

Vyvěšeno:6.8.2014 Sejmuto: 22.8.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 06.08.2014

Sejmuto: 15.08.2014

Vyvěšeno:6.8.2014 Sejmuto: 15.8.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 780 o výměře 9 m2

Vyvěšeno: 29.07.2014

Sejmuto: 14.08.2014

Vyvěšeno:29.7.2014 Sejmuto: 14.8.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/349 o výměře 56 m2 a zemního sklepa

Vyvěšeno: 29.07.2014

Sejmuto: 14.08.2014

Vyvěšeno:29.7.2014 Sejmuto: 14.8.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka Státního pozemkového úřadu na pronájem pozemku p.č. 198/1

Vyvěšeno: 12.05.2014

Sejmuto: 05.08.2014

Vyvěšeno:12.5.2014 Sejmuto: 5.8.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace REGISTRAČNÍHO ÚŘADU k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konaných 10. a 11. října 2014

Vyvěšeno: 01.07.2014

Sejmuto: 05.08.2014

Vyvěšeno:1.7.2014 Sejmuto: 5.8.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Hrádek pro volební období 2014-2018

Vyvěšeno: 26.06.2014

Sejmuto: 15.07.2014

Vyvěšeno:26.6.2014 Sejmuto: 15.7.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění s názvem "Oprava místních komunikací po pokládce splaškové kanalizace"

Vyvěšeno: 17.06.2014 Sejmuto: 07.07.2014

Vyvěšeno:17.6.2014 Sejmuto: 7.7.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje

Vyvěšeno: 18.06.2014

Sejmuto: 27.06.2014

Vyvěšeno:18.6.2014 Sejmuto: 27.6.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na Valnou hromadu zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO + uveřejnění dokumentů k projednání

Vyvěšeno: 06.06.2014

Sejmuto: 23.06.2014

Vyvěšeno:6.6.2014 Sejmuto: 23.6.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní

Vyvěšeno: 26.05.2014

Sejmuto: 21.06.2014

Vyvěšeno:26.5.2014 Sejmuto: 21.6.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce propachtovat a pronajmout nemovitosti

Vyvěšeno: 05.06.2014

Sejmuto: 21.06.2014

Vyvěšeno:5.6.2014 Sejmuto: 21.6.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr výpůjčky nemovitostí

Vyvěšeno: 05.06.2014

Sejmuto: 21.06.2014

Vyvěšeno:5.6.2014 Sejmuto: 21.6.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemků a staveb ve vlastnictví zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO

Vyvěšeno: 06.06.2014

Sejmuto: 20.06.2014

Vyvěšeno:6.6.2014 Sejmuto: 20.6.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nařízení Města Znojma č. 2/2014, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov na období let 2016-2025 v zařizovacím obvodu "Znojmo"

Vyvěšeno: 29.05.2014

Sejmuto: 16.06.2014

Vyvěšeno:29.5.2014 Sejmuto: 16.6.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Hrádek za rok 2013
Vyvěšeno:26.5.2014 Sejmuto: 16.6.2014 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2013
Vyvěšeno:27.5.2014 Sejmuto: 16.6.2014 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Svazku znojemských vinařských obcí "Daníž" za rok 2013

Vyvěšeno: 28.05.2014

Sejmuto: 13.06.2014

Vyvěšeno:28.5.2014 Sejmuto: 13.6.2014 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška FÚ - Hromadné předpisné seznamy na vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2014

Vyvěšeno: 30.04.2014

Sejmuto: 02.06.2014

Vyvěšeno:30.4.2014 Sejmuto: 2.6.2014 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Informace o změně zapisovatele OKVK pro volby do Evropského parlamentu

Vyvěšeno: 07.05.2014

Sejmuto: 24.05.2014

Vyvěšeno:7.5.2014 Sejmuto: 24.5.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zveřejnění informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno: 07.05.2014

Sejmuto: 24.05.2014

Vyvěšeno:7.5.2014 Sejmuto: 24.5.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 14.05.2014

Sejmuto: 22.05.2014

Vyvěšeno:14.5.2014 Sejmuto: 22.5.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výpis usnesení z Valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice ze dne 03.04.2014

Vyvěšeno: 17.04.2014

Sejmuto: 02.05.2014

Vyvěšeno:17.4.2014 Sejmuto: 2.5.2014 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Vyvěšeno:11.4.2014 Sejmuto: 28.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Hrádek
Vyvěšeno:8.4.2014 Sejmuto: 24.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/446

Vyvěšeno: 09.04.2014

Sejmuto: 25.04.2014

Vyvěšeno:9.4.2014 Sejmuto: 24.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:15.4.2014 Sejmuto: 24.4.2014 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:15.4.2014 Sejmuto: 24.4.2014 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Obce Hrádek na rok 2014

Vyvěšeno: 02.04.2014

Sejmuto:23.04.2014

Vyvěšeno:2.4.2014 Sejmuto: 23.4.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o rozšíření obvodu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jaroslavice o část k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 03.04.2014

Sejmuto: 18.04.2014

Vyvěšeno:3.4.2014 Sejmuto: 18.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce propachtovat pozemek p.č. 7154/1 - zahrada o výměře 445 m2

Vyvěšeno: 01.04.2014

Sejmuto: 17.04.2014

Vyvěšeno:1.4.2014 Sejmuto: 17.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh výroku územního rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění novostavby RD, přípojky IS, zpevněné plochy a oplocení na pozemku p.č. 2171, k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 28.03.2014

Sejmuto: 14.04.2014

Vyvěšeno:28.3.2014 Sejmuto: 14.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazku obcí Dyje na rok 2014
Vyvěšeno:26.3.2014 Sejmuto: 14.4.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Vyvěšeno:24.3.2014 Sejmuto: 9.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice -03.04.2014

Vyvěšeno: 17.03.2014

Sejmuto: 03.04.2014

Vyvěšeno:17.3.2014 Sejmuto: 3.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej RD čp. 116, pozemku p.č. st. 23/1 a příslušenství

Vyvěšeno: 17.03.2014

Sejmuto: 02.04.2014

Vyvěšeno:17.3.2014 Sejmuto: 2.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout, propachtovat a prodat nemovitosti

Vyvěšeno: 17.03.2014

Sejmuto: 02.04.2014

Vyvěšeno:17.3.2014 Sejmuto: 2.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazku znojemských vinařských obcí "Daníž"
Vyvěšeno:17.3.2014 Sejmuto: 2.4.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice na rok 2014

Vyvěšeno: 17.03.2014

Sejmuto: 02.04.2014

Vyvěšeno:17.3.2014 Sejmuto: 2.4.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Zpráva o stavu veřejného pořádku k územnímu obvodu obce Hrádek za rok 2013

Vyvěšeno: 12.02.2014

Sejmuto: 27.03.2014

Vyvěšeno:12.2.2014 Sejmuto: 27.3.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:18.3.2014 Sejmuto: 27.3.2014 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice za rok 2013
Vyvěšeno:10.3.2014 Sejmuto: 27.3.2014 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území JmK

Vyvěšeno: 17.02.2014

Sejmuto: 04.03.2014

Vyvěšeno:17.2.2014 Sejmuto: 4.3.2014 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:18.2.2014 Sejmuto: 27.2.2014 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2013
Vyvěšeno:6.2.2014 Sejmuto: 24.2.2014 Dokument: Kategorie: Výroční zprávy
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - stavební povolení k provedení stavby vodního díla "Splašková kanalizace v obci Valtrovice a v obci Křídlůvky".

Vyvěšeno: 20.01.2014

Sejmuto: 04.02.2014

Vyvěšeno:20.1.2014 Sejmuto: 4.2.2014 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh výroku úz. rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění novostavby RD, přípojky IS a zpevněné plochy na pozemku p.č. 2179, k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 14.01.2014

Sejmuto: 29.01.2014

Vyvěšeno:14.1.2014 Sejmuto: 29.1.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh výroku územního rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace pro novostavby rodinných domů v k.ú. Hrádek u Znojma

Vyvěšeno: 29.11.2013

Sejmuto: 16.12.2013

Vyvěšeno:29.11.2013 Sejmuto: 16.1.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:18.12.2013 Sejmuto: 14.1.2014 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Prodloužení lhůty pro podání nabídky do zadávacího řízení "Realizace protipovodňových opatření SO DYJE"
Vyvěšeno:18.12.2013 Sejmuto: 7.1.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky "Realizace protipovodňových opatření SO DYJE"
Vyvěšeno:27.11.2013 Sejmuto: 7.1.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhláška Okresního soudu ve Znojmě ve věci určení data úmrtí paní Libuše Herelové, nar. 1931

Vyvěšeno: 30.10.2013

Sejmuto: 30.12.2013

Vyvěšeno:30.10.2013 Sejmuto: 30.12.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pravidla rozpočtového provizoria DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice na rok 2014
Vyvěšeno:12.12.2013 Sejmuto: 30.12.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovisko MŽP ČR k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., v pl. znění - Bioplynová stanice Velký Karlov

Vyvěšeno: 04.12.2013

Sejmuto: 19.12.2013

Vyvěšeno:4.12.2013 Sejmuto: 19.12.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:11.12.2013 Sejmuto: 19.12.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - "Realizace protipovodňových opatření SO DYJE"
Vyvěšeno:27.11.2013 Sejmuto: 17.12.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh Rozpočtového výhledu ZSO VAK Znojemsko na období 2015 - 2017
Vyvěšeno:2.12.2013 Sejmuto: 17.12.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Kalkulace vodného a stočného 2014 - VAK Znojemsko
Vyvěšeno:2.12.2013 Sejmuto: 17.12.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2014
Vyvěšeno:2.12.2013 Sejmuto: 17.12.2013 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Záměr prodeje a pronájmu pozemku

Vyvěšeno: 26.11.2013

Sejmuto: 12.12.2013

Vyvěšeno:26.11.2013 Sejmuto: 12.12.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:22.11.2013 Sejmuto: 10.12.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Vyvěšeno: 18.11.2013

Sejmuto: 10.12.2013

Vyvěšeno:18.11.2013 Sejmuto: 10.12.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Nařízení obce Hrádek č. 3/2013 Tržní řád

Vyvěšeno: 19.11.2013

Sejmuto: 06.12.2013

Vyvěšeno:19.11.2013 Sejmuto: 6.12.2013 Dokument: Kategorie: Nařízení obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:30.10.2013 Sejmuto: 7.11.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici technický pracovník-údržbář

Vyvěšeno: 14.10.2013

Sejmuto: 06.11.2013

Vyvěšeno:14.10.2013 Sejmuto: 6.11.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Přestavba technické části objektu MŠ a Zateplení obvodového pláště objektu MŠ

Vyvěšeno: 24.07.2013

Sejmuto: 31.10.2013

Vyvěšeno:24.7.2013 Sejmuto: 31.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.

Vyvěšeno: 28.08.2013

Sejmuto: 31.10.2013

Vyvěšeno:28.8.2013 Sejmuto: 31.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Znojmo a Obcí Hrádek - projednávání přestupků

vyvěšeno: 25.09.2013

sejmuto: 31.10.2013

Vyvěšeno:25.9.2013 Sejmuto: 31.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č. 4/2013, Alexandra Surovíková, nar. 1976

Vyvěšeno: 14.10.2013

Sejmuto: 29.10.2013

Vyvěšeno:14.10.2013 Sejmuto: 29.10.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Hrádek
Vyvěšeno:10.10.2013 Sejmuto: 26.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Hrádek
Vyvěšeno:11.10.2013 Sejmuto: 26.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Vyvěšeno:2.10.2013 Sejmuto: 21.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1886

vyvěšeno: 26.09.2013

sejmuto: 11.10.2013

Vyvěšeno:26.9.2013 Sejmuto: 11.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - změna nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 6765/7 se spol . SOLAR 2 s.r.o.

vyvěšeno: 26.09.2013

sejmuto: 11.10.2013

Vyvěšeno:26.9.2013 Sejmuto: 11.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na prodej a pronájem nemovitostí (jejich částí)

vyvěšeno: 26.09.2013

sejmuto: 11.10.2013

Vyvěšeno:26.9.2013 Sejmuto: 11.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vyvěšeno:23.9.2013 Sejmuto: 10.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Obci Hrádek
Vyvěšeno:23.9.2013 Sejmuto: 10.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy - stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

vyvěšeno: 23.09.2013

sejmuto: 10.08.2013

Vyvěšeno:23.9.2013 Sejmuto: 8.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 316/2013/OUH - Surovíková Alexandra, nar. 1976

vyvěšeno: 23.09.2013

sejmuto: 10.08.2013

Vyvěšeno:23.9.2013 Sejmuto: 8.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh výroku úz. rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - novostavba RD a garáže, přípojky IS a oplocení na p.č. 2182/7, 2183/2 a p.č. 2185/2, k.ú. Hrádek u Znojma - Knotek Martin

vyvěšeno: 23.09.2013

sejmuto: 08.10.2013

Vyvěšeno:23.9.2013 Sejmuto: 8.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh výroku úz. rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - novostavba RD a garáže, přípojky IS a oplocení na p.č. 2181/3, 2182/5, 2183/4 a p.č. 2185/3, k.ú. Hrádek u Znojma - Knotek Jakub

vyvěšeno: 23.09.2013

sejmuto: 08.10.2013

Vyvěšeno:23.9.2013 Sejmuto: 8.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh výroku územního rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - novostavby rodinného domu, přípojky IS, zpevněné plochy a oplocení - Gašparová Zuzana

Vyvěšeno: 18.09.2013

Sejmuto: 03.10.2013

Vyvěšeno:18.9.2013 Sejmuto: 3.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu "NP Podyjí" obdrží lesní hospodářskou osnovu

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:17.7.2013 Sejmuto: 30.9.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 384/2013/OUH - Surovíková Alexandra, nar. 1976

Vyvěšeno: 03.09.2013

Sejmuto: 19.09.2013

http://obec-hradek.cz/administrator/index.php?option=com_urednideska#

Vyvěšeno:3.9.2013 Sejmuto: 19.9.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:5.9.2013 Sejmuto: 12.9.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení MŽP ČR o veřejném projednání posudku včetně doplnění dokumentace - "Bioplynová stanice Velký Karlov".

Vyvěšeno: 29.08.2013

Sejmuto: 11.09.2013

Vyvěšeno:29.8.2013 Sejmuto: 11.9.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana JMK o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vyvěšeno: 23.08.2013

Sejmuto: 07.09.2013

Vyvěšeno:23.8.2013 Sejmuto: 7.9.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění doplňku dokumentace vlivů záměru na ŽP a posudku o vlivech záměru na ŽP - Bioplynová stanice Velký Karlov

Vyvěšeno: 05.08.2013

Sejmuto: 05.09.2013

Vyvěšeno:5.8.2013 Sejmuto: 5.9.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vyvěšeno: 30.07.2013

Sejmuto: 23.08.2013

Vyvěšeno:30.7.2013 Sejmuto: 23.8.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Surovíková Alexandra, nar. 1976

Vyvěšeno: 07.08.2013

Sejmuto: 22.08.2013

Vyvěšeno:7.8.2013 Sejmuto: 22.8.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr pronájmu nemovitostí (pozemků)

Vyvěšeno: 26.07.2013

Sejmuto: 12.08.2013

Vyvěšeno:26.7.2013 Sejmuto: 12.8.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh výroku územního rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - manželé Škrabalovi

Vyvěšeno: 26.06.2013

Sejmuto: 11.07.2013

Vyvěšeno:26.6.2013 Sejmuto: 11.7.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření a zdolání nebezpečné nákazy varroázy včel

Vyvěšeno: 13.06.2013

Sejmuto: 03.07.2013

Vyvěšeno:13.6.2013 Sejmuto: 3.7.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nařízení č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD

Vyvěšeno: 13.06.2013

Sejmuto: 30.06.2013

Vyvěšeno:13.6.2013 Sejmuto: 30.6.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce odprodat pozemky

Vyvěšeno: 12.06.2013

Semuto: 27.06.2013

Vyvěšeno:12.6.2013 Sejmuto: 27.6.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nebytové prostory v budově na čp. 203

Vyvěšeno: 12.06.2013

Sejmuto: 27.06.2013

Vyvěšeno:12.6.2013 Sejmuto: 27.6.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:18.6.2013 Sejmuto: 27.6.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:7.6.2013 Sejmuto: 18.6.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky: Přestavba technické části objektu MŠ a Zateplení obvodového pláště objektu MŠ

Vyvěšeno: 24.05.2013

Sejmuto: 10.06.2013

Vyvěšeno:24.5.2013 Sejmuto: 10.6.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:29.5.2013 Sejmuto: 6.6.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Výzva pro občany - možnost vyjádřit se k přípravě "nového" Územního plánu obce Hrádek

Vyvěšeno: 04.12.2012

Sejmuto: 31.05.2012

Vyvěšeno:4.12.2012 Sejmuto: 31.5.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Obce Hrádek za rok 2012
Vyvěšeno:14.5.2013 Sejmuto: 31.5.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhodnocení kalkulace vodného, stočného a rozpočtu VaK Znojemsko za rok 2012
Vyvěšeno:14.5.2013 Sejmuto: 30.5.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na směnu nemovitostí (pozemků) mezi obcí Hrádek a Agrem Jevišovice, a.s.

Vyvěšeno: 13.05.2013

Sejmuto: 29.05.2013

Vyvěšeno:13.5.2013 Sejmuto: 29.5.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na prodej a pronájem nemovitostí (pozemků) ve vlastnictví obce Hrádek

Vyvěšeno: 10.05.2013

Sejmuto: 27.05.2013

Vyvěšeno:10.5.2013 Sejmuto: 27.5.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam čj. 1782209/13/300-14400-705400 - vyměření daně z nemovitostí na rok 2013

Vyvěšeno: 25.04.2013

Sejmuto: 27.05.2013

Vyvěšeno:25.4.2013 Sejmuto: 27.5.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2012
Vyvěšeno:29.4.2013 Sejmuto: 16.5.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovy Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:24.4.2013 Sejmuto: 10.5.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Svazku znojemských vinařských obcí "Daníž" za rok 2012
Vyvěšeno:24.4.2013 Sejmuto: 10.5.2013 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Výpis usnesení č. 1/2013 z Valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

Výpis usnesení DSO

Vyvěšeno:18.4.2013 Sejmuto: 5.5.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o uložení písemnosti - Fafílek Milan, Fafílková Jana

Vyvěšeno:22.04.2013

Sejmuto: 02.05.2013

Vyvěšeno:22.4.2013 Sejmuto: 2.5.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zpráva o stavu veřejného pořádku k úz. obvodu obce Hrádek za rok 2012

Zpráva Policie ČR

Vyvěšeno:21.2.2013 Sejmuto: 30.4.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nařízení obce Hrádek č. 1/2013, zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Nařízení č. 1/2013, zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Vyvěšeno:15.4.2013 Sejmuto: 30.4.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na prodej pozemku p.č. 6942/8

Vyvěšeno: 09.04.2013

Sejmuto: 25.04.2013

Vyvěšeno:9.4.2013 Sejmuto: 25.4.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej kotliny s kotlem

Vyvěšeno: 09.04.2013

Sejmuto: 25.04.2013

Vyvěšeno:9.4.2013 Sejmuto: 25.4.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Obce Hrádek na rok 2013
Vyvěšeno:9.4.2013 Sejmuto: 25.4.2013 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:17.4.2013 Sejmuto: 25.4.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu Svazku Daníž - 18.04.2013

Vyvěšeno: 20.03.2013

Sejmuto: 18.04.2013

Vyvěšeno:20.3.2013 Sejmuto: 18.4.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:10.4.2013 Sejmuto: 18.4.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č. 2/2013 - Štolpová Lenka, nar. 1962

Vyvěšeno: 27.03.2013

Sejmuto: 11.04.2013

Vyvěšeno:27.3.2013 Sejmuto: 11.4.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr obce Hrádek - prodej pozemků v lokalitě OS RD "Východ"

Vyvěšeno: 10.10.2012

Sejmuto: 10.04.2013

Vyvěšeno:10.10.2012 Sejmuto: 10.4.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazku obcí Dyje na rok 2013
Vyvěšeno:20.3.2013 Sejmuto: 5.4.2013 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Hrádek

Vyvěšeno: 06.03.2013

Sejmuto: 05.04.2013

Vyvěšeno:6.3.2013 Sejmuto: 5.4.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr prodeje nemovitosti na adrese Hrádek čp. 116

Vyvěšeno: 13.03.2013

Sejmuto: 01.07.2013

Vyvěšeno:13.3.2013 Sejmuto: 28.3.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:19.3.2013 Sejmuto: 28.3.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - "Rozhodnutí o povolení změny stavby ČOV a kanalizace Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice" před jejím dokončením.

Vyvěšeno: 11.03.2013

Sejmuto: 26.03.2013

Vyvěšeno:11.3.2013 Sejmuto: 26.3.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - MUZN 7214/2013. Žádost o povolení změny stavby "ČOV a kanalizace Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice".

Vyvěšeno: 08.02.2013

Sejmuto: 25.02.2013

Vyvěšeno:8.2.2013 Sejmuto: 25.3.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazku znojemských vinařských obcí "Daníž" na rok 2013
Vyvěšeno:6.3.2013 Sejmuto: 23.3.2013 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Lenka Štolpová, nar. 1962

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:7.3.2013 Sejmuto: 22.3.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:6.3.2013 Sejmuto: 19.3.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice za rok 2012
Vyvěšeno:22.2.2013 Sejmuto: 11.3.2013 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Lenka Štolpová, nar. 1962

Vyvěšeno: 13.02.2013

Sejmuto: 01.03.2013

Vyvěšeno:13.2.2013 Sejmuto: 1.3.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr obce odprodat nemovitost - Hrádek čp. 116

Vyvěšeno: 21.12.2012

Sejmuto: 28.02.2013

Vyvěšeno:21.12.2012 Sejmuto: 28.2.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:19.2.2013 Sejmuto: 28.2.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice na rok 2013
Vyvěšeno:7.2.2013 Sejmuto: 22.2.2013 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2012
Vyvěšeno:5.2.2013 Sejmuto: 22.2.2013 Dokument: Kategorie: Výroční zprávy
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Lenka Štolpová, nar. 1962

Vyvěšeno: 28.01.2013

Sejmuto: 12.02.2013

Vyvěšeno:28.1.2013 Sejmuto: 12.2.2013 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Výsledky II. kola volby prezidenta ČR v obci Hrádek konané 25.1. a 26.1.2013

II. kolo volby prezidenta ČR

Vyvěšeno:27.1.2013 Sejmuto: 11.2.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:30.1.2013 Sejmuto: 7.2.2013 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr prodeje pozemku p.č. 1336

Vyvěšeno: 21.01.2013

Sejmuto: 06.02.2013

Vyvěšeno:21.1.2013 Sejmuto: 6.2.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

Vyvěšeno: 14.01.2013

Sejmuto: 26.01.2013

Vyvěšeno:14.1.2013 Sejmuto: 29.1.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky I. kola volby prezidenta ČR v obci Hrádek

Výsledek volby prezidenta ČR

Vyvěšeno:14.1.2013 Sejmuto: 25.1.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nebytové prostory

Vyvěšeno: 21.12.2012

Sejmuto: 23.01.2013

Vyvěšeno:21.12.2012 Sejmuto: 23.1.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu pozemku p.č. 6765/5 a p.č. 6765/8

Vyvěšeno: 07.01.2013

Sejmuto: 23.01.2013

Vyvěšeno:7.1.2013 Sejmuto: 23.1.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zveřejnění informace o době a místě konání volby prezidenta republiky

Vyvěšeno: 27.12.2012

Sejmuto: 12.01.2013

Vyvěšeno:27.12.2012 Sejmuto: 12.1.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Vyvěšeno: 26.12.2012

Sejmuto: 11.01.2013

Vyvěšeno:26.12.2012 Sejmuto: 11.1.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 04.12.2012

Sejmuto: 10.01.2013

Vyvěšeno:4.12.2012 Sejmuto: 10.1.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Smlouva o dílo č. 396/12 - Hrádek - II. etapa kanalizace

Vyvěšeno: 25.06.2012

Sejmuto: 31.12.2012

Vyvěšeno:25.6.2012 Sejmuto: 31.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Varování Krajské hygienické stanice JMK
Vyvěšeno:26.11.2012 Sejmuto: 31.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obec Hrádek hledá kronikáře obce

Vyvěšeno: 04.12.2012

Sejmuto: 31.12.2012

Vyvěšeno:4.12.2012 Sejmuto: 31.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

Vyvěšeno: 17.12.2012

Sejmuto: 21.12.2012

Vyvěšeno:17.12.2012 Sejmuto: 21.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:12.12.2012 Sejmuto: 20.12.2012 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Záměr na prodej pozemků ve vlastnictví obce Hrádek

Vyvěšeno: 03.12.2012

Sejmuto: 19.12.2012

Vyvěšeno:3.12.2012 Sejmuto: 19.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na jednání valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - 18.12.2012

Vyvěšeno: 03.12.2012

Sejmuto: 18.12.2012

Vyvěšeno:3.12.2012 Sejmuto: 18.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 11. a 12.1.2013

Vyvěšeno: 27.11.2012

Sejmuto: 17.12.2012

Vyvěšeno:27.11.2012 Sejmuto: 17.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Kalkulace STOČNÉHO Zájmového sdružení VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 2013
Vyvěšeno:30.11.2012 Sejmuto: 17.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Kalkulace VODNÉHO Zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 2013
Vyvěšeno:30.11.2012 Sejmuto: 17.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro konání volby prezidenta ČR - 11. a 12. ledna 2013,popř. 25. a 26. ledna 2013

Vyvěšeno: 30.11.2012

Sejmuto: 17.12.2012

Vyvěšeno:30.11.2012 Sejmuto: 17.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtového výhledu ZSO VaK Znojemsko na období 2014-2016
Vyvěšeno:30.11.2012 Sejmuto: 17.12.2012 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu ZSO VaK Znojemsko na rok 2013
Vyvěšeno:30.11.2012 Sejmuto: 17.12.2012 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Výpis usnesení valné hromady DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:30.11.2012 Sejmuto: 16.12.2012 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schuzi Svazku obcí Dyje

Vyvěšeno: 20.11.2012

Sejmuto: 4.12.2012

Vyvěšeno:20.11.2012 Sejmuto: 4.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro prezidentské volby konané 11. a 12. ledna 2013

Vyvěšeno: 12.11.2012

Sejmuto: 30.11.2012

Vyvěšeno:12.11.2012 Sejmuto: 30.11.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
POZVÁNKA na 18. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Vyvěšeno: 21.11.2012

Sejmuto: 29.11.2012

Vyvěšeno:21.11.2012 Sejmuto: 29.11.2012 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Vyvěšeno:15.11.2012 Sejmuto: 27.11.2012 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Posuzování vlivů záměru "Bioplynová stanice Velký Karlov" na životní prostředí

Vyvěšeno: 01.11.2012

Sejmuto: 19.11.2012

Vyvěšeno:1.11.2012 Sejmuto: 19.11.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.

Vyvěšeno: 20.08.2012

Sejmuto: 31.10.2012

Vyvěšeno:20.8.2012 Sejmuto: 31.10.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce odprodat a pronajmout pozemky

Vyvěšeno: 03.10.2012

Sejmuto: 18.10.2012

Vyvěšeno:3.10.2012 Sejmuto: 18.10.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Vyvěšeno:24.9.2012 Sejmuto: 13.10.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dodatek č. 2 ke stanovám Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:26.9.2012 Sejmuto: 11.10.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce odprodat pozemky

Vyvěšeno: 21.09.2012

Sejmuto: 08.10.2012

Vyvěšeno:21.9.2012 Sejmuto: 8.10.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby "SV Božice - zkapacitnění vodovodu".

Vyvěšeno: 13.09.2012

Sejmuto: 01.10.2012

Vyvěšeno:13.9.2012 Sejmuto: 1.10.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce odprodat pozemek p.č. 5701/358

Vyvěšeno: 13.09.2012

Sejmuto: 01.10.2012

Vyvěšeno:13.9.2012 Sejmuto: 1.10.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Vyvěšeno:17.9.2012 Sejmuto: 27.9.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:12.9.2012 Sejmuto: 25.9.2012 Dokument: Kategorie: Usnesení a pozvánky
Název dokumentu:
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
Vyvěšeno:27.8.2012 Sejmuto: 13.9.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů
Vyvěšeno:27.8.2012 Sejmuto: 13.9.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č. 11/2012, kterým se ruší údaj o místu trvalého pobytu na adrese Hrádek č.p. 331 - Fafílek Milan, Fafílková Jana

Vyvěšeno: 29.08.2012

Sejmuto: 13.09.2012

Vyvěšeno:29.8.2012 Sejmuto: 13.9.2012 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č. 7/2012, kterým se ruší údaj o místu trvalého pobytu na adrese Hrádek č.p. 332 - Chlubna Václav, nar. 1983

Vyvěšeno: 28.08.2012

Sejmuto: 12.09.2012

Vyvěšeno:28.8.2012 Sejmuto: 12.9.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č. 9/2012, kterým se ruší údaj o místu trvalého pobytu na adrese Hrádek č.p. 331 - Krejčí Vlastimil, nar. 1970

Vyvěšeno: 28.08.2012

Sejmuto: 12.09.2012

Vyvěšeno:28.8.2012 Sejmuto: 12.9.2012 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu: