• Znojemská vinařská obec
  • Znojemská vinařská obec
  • Znojemská vinařská obec

 

V souvislosti s aktuální situací ohrožení životů a zdraví obyvatel výskytem alkoholických nápojů obsahujících methylalkohol, vyzývá hejtman Jihomoravského kraje všechny občany, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem či složením, protože se tak vystavují nebezpečí ohrožení zdraví a života.

Pro informování občanů zřídil Jihomoravský kraj prostřednictvím Nemocnice Kyjov zvláštní krizovou informační telefonní linku s číslem 518 601 335, která 24 hodin denně poskytne zájemcům informace o příznacích otravy methylalkoholem a nutných postupech k léčbě postižených pacientů.

Informace pro obyvatele Jihomoravského kraje jsou průběžně zveřejňovány na webové stránce JMK www.kr-jihomoravsky.cz, kde jsou uvedeny vhodné postupy při podezření na požití nebo výskyt alkoholu s příměsí methylalkoholu. Na této stránce jsou také základní informace o projevech otravy methylalkoholem a doporučený postup při podezření na otravu a dále kontakty na pracoviště, na která se  mohou obracet jednotliví občané v případě podezření na kontaminaci jimi konzumovaných lihovin methylalkoholem.

Jihomoravský kraj sestavil seznam subjektů, které jsou připraveny provést pro obyvatele JMK test na obsah zdraví škodlivých látek. Testování lihovin a destilátů bude hrazeno z rozpočtu JMK, tedy pro obyvatele JMK bude bezplatně.

Testování lihovin a destilátů lez žadateli bezplatně předem dojednat u:

- Mendelovy univerzity v Brně,
- Masarykovy univerzity v Brně,
- Chemické laboratoře Salayová ve Velkých Bílovicích,
- Moravských naftových dolech v Hodoníně.

Bližší informace a podmínky provádění testů s kontaktními telefony a emailovými adresami budou pro občany zveřejněny na webové stránce Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz ve složce "OBECNÉ INFORMACE K OTRAVĚ METHYLALKOHOLEM".

 

 

 

 

 

banner

Informace
pro vodáky

Odkazy

vinarstvi banner krizport sodyje logo

banner klesti voda logo

 

edpp long

Erb patička

Golden Orange

© 2019 Obec Hrádek. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

CMS by Joomla