Facebook profil obce Hrádek

Vyhledávání

Letos se tradiční krojované hody konaly poprvé ve své historii v jiném termínu než je druhý týden v říjnu. Bohužel v loňském roce se nekonaly vůbec.  Jsme tedy velmi rádi, že se naše krojovaná mládež, pod vedením stárkové Lucie Hrazdílkové a stárka Martina Válka, dala opět dohromady a zajistila nepřerušení této tradice. Již  v pátek se při posezení u KD sešlo spoustu lidí, kteří se rádi viděli, popovídali si a zahájili hodový víkend v naší obci. V sobotu přivítal krojované pan místostarosta Mgr. Šturala u obecního úřadu a předal do rukou stárka hodové právo. Krojovaní se odebrali pozvat místní občany na večerní krojovou zábavu. Kulturní dům byl večer opět plný lidí a krojovaná mládež předtančila tradiční besedu. V neděli se krojovaní vydali na místní hřiště, kde se konalo Rozloučení s prázdninami. S dětmi ozdobili májku, zatančili a šli se připravit na předání hodového práva zpět místostarostovi. Na obecním úřadě bude uloženo do příštího roku a už se opravdu těšíme, až ho předáme nové stárkové a stárkovi.

Zdenka Táborská, OÚ Hrádek

https://www.youtube.com/watch?v=msyQfA3q2tA

Kompletní fotogalerii najdete zde >>

Odkazy

Vinařské stezky

Vodáci

MAS Znojemské vinařství 

Krizport 

Svazek obcí Dyje

Pálení klestí 

Vodárenská společnost 

Czechpoint 

Povodňový plán

Krizport - chytré blondýnky

Znak obce Hrádek