Facebook

Vyhledávání

Obec Hrádek

Hrádek je obec ležící na jižní Moravě v okrese Znojmo, jihovýchodně od města Znojma, která k 1.1.2012 měla 921 obyvatel a 338 objektů s číslem popisným. Katastrální výměra je 2.168,66 ha, z toho zemědělská půda je 1.916,52 ha a lesní pozemky 113,73 ha.

Archeologické nálezy z okolí Hrádku dokládají lidské osídlení území již z pravěku. Existují archeologické nálezy z doby kamenné, železné a bronzové.

Se vznikem přemyslovského království se stává řeka Dyje jižní hranicí. Český kníže Břetislav I., vládnoucí v letech 1034 - 1055, vybudoval na přechodech řeky Dyje řetězec tvrzí - Hradů, mezi nimi i tvrz „NAGRADKU“. První zmínka tohoto místního názvu je v historických pramenech datována rokem 1045. K roku 1046 se váže první zmínka o románské rotundě svatého Oldřicha, která je v těsném sousedství stávajícího kostela sv. Petra a Pavla, který je postaven v pozdně barokním slohu. Roku 1342 byl již Hrádek údajně městečkem. V roce 1785 bylo potvrzeno městu Hrádku právo konat výroční trhy.

Nejproslulejší památkou v obci je románská rotunda - kaple sv. Oldřicha z poloviny 13. století, která se dochovala ze staroslavného zeměpanského hradu z 1. poloviny 11. století.

Obec je členem těchto svazků a sdružení:

Svazek obcí DYJE - www.sodyje.cz, sdružující obce Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice, Strachotice, Slup, Valtrovice a Křídlůvky.

Svazek obcí Daníž - www.daniz.cz

Místní akční skupina Znojemské vinařstvíwww.znojemskevinarstvi.cz, území tohoto mikroregionu tvoří 41 obcí na okrese Znojmo.

Odkazy

taboriskte

taboriskte

vinarstvi 

banner krizport 

sodyje logo

banner klesti 

voda 

logo 

edpp long

BLOND1

Erb patička