• Znojemská vinařská obec
  • Znojemská vinařská obec
  • Znojemská vinařská obec

Oprava věže kostela sv. Petra a Pavla v Hrádku

V úterý 4. prosince 2018 jsme měli jedinečnou příležitost, spolu s panem farářem a zástupci památkového úřadu, zúčastnit se otevření měděné krabičky, která byla uložena v kopuli, která je umístěna na věži kostela sv. Petra a Pavla. Již sama atmosféra při otevření byla napjatá, plná očekávání a zvědavosti, jaké vzkazy či poselství nám předci v kopuli zanechali. Po otevření krabičky jsme nejprve úžasli, v jakém stavu byly uložené dokumenty zachovány. Nejstarší nalezený dokument je datován rokem 1764, tedy rokem, kdy se začal kostel stavět (pozn.: vysvěcen pak byl 22. června 1767). Tento dokument je napsán v latině, na překlad čekáme. Další zajímavosti, které nám předchozí generace zanechaly byla listina psaná 31.05.1863 hrádeckým děkanem Peňázem, který v Hrádku působil od 28.9.1848), který zde přiložil i svou fotografii (pozn.: psáno německy – na překlad rovněž čekáme), zpěvník z roku 1850, různé mince (např. z roku 1812, 1816,1851), medailonky a bankocetle (pozn.: první papírové peníze používané na území Rakousko-Uherska v letech 1762—1811, které z pověření vlády emitovala Wiener Stadt Banco). Z dostupných materiálů bylo zjištěno, že 2.5.1863 byl z věže sejmut kříž s makovicí, restaurován a 31. května znovu nasazen tesařem Friedlem z Jaroslavic za „víření bubnů a troupení trumpet“. Dle dochovaných záznamů pak k poslednímu sejmutí kopule došlo v roce 1902 (z fotodokumentace je však známo, že věž se opravovala i v roce 1932 – zda došlo i k otevření kopule zatím nevíme, u krabičky totiž byla nalezena skleněná lahvička obsahující jistý dokument, který však nešel vytáhnout – bude provedeno odborníky). Z roku 1902 byly v kopuli nalezeny 3 noviny, a rovněž  ručně psaný dokument (německy) tehdejším čestným děkanem a hrádeckým farářem P. Johannem Nepomukem Kreitzem (který jako farář působil v Hrádku 56 let, přičemž jako kněz nepůsobil tedy jinde, což bylo už v té době vzácné), který zde taktéž přiložil svou fotografii (pozn.: děkan Kreitz byl v roce 1911 pohřben na hrádeckém hřbitově, jeho hrob se dosud nachází vedle hlavního kříže).

Jak jsem již výše psal, všichni, kdo byli účastni ohledání dokumentů (a mincí), úžasli nad jejich stavem, vše bylo úžasně zachovalé. Dle sdělení pracovníků památkového úřadu budou veškeré uložené materiály umístěny zpět do kopule, přičemž bychom k nim měli vložit i vzkaz pro další generace z „naší“ doby.

Mgr. Ing. Jiří Sýkora, DiS .

Referent OÚ

banner

Informace
pro vodáky

Odkazy

vinarstvi banner krizport sodyje logo

banner klesti voda logo

 

edpp long

Erb patička

Golden Orange

© 2019 Obec Hrádek. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

CMS by Joomla