• Znojemská vinařská obec
  • Znojemská vinařská obec
  • Znojemská vinařská obec

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

V sobotu 27. října 2018 proběhlo v KD v Hrádku ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hrádek. Ustavující zasedání vedl dosavadní starosta, p. Ondřej Kubic. Předsedkyně volební komise, paní Táborská, seznámila přítomné s výsledky voleb do Zastupitelstva obce Hrádek. Po stanovení zapisovatele, složení slibu, schválení programu a schválení funkce jako uvolněné se přistoupilo k návrhům kandidátů na starostu.

Volba starosty - funkce uvolněná

Volební strana č. 1 Česká strana sociálně demokratická navrhla na starostu pana Mgr. Roberta Šturalu. Volební strana č. 2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová navrhla na starostu pana Ondřeje Kubice. Volební strana č. 3 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTU OBCE HRÁDEK navrhla na starostu pana Ing. Jindřicha Rosu. Volební strana č. 4 navrhla na starostu pana Onřeje Kubice. 

Hlasování:

Mgr. Robert Šturala  - 4 pro, 2 proti, 5 zdržel se

Ing. Jinřich Rosa - 2 pro, 5 proti, 4 zdržel se

Ondřej Kubic - 5 pro, 2 proti, 4 zdržel se

Z důvodu, že se pro ani proti návrhu nevyslovila nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, nebylo  přijato žádné usnesení.

 

Volba místostarosty - funkce neuvolněná

Volební strana č. 1 Česká strana sociálně demokratická nenavrhla žádného kandidáta. Volební strana č. 2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová navrhla na místostarostu pana Ing. Štěpána Škrabala. Volební strana č. 3 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTU OBCE HRÁDEK navrhla na místostarostu pana Ing. Jindřicha Rosu. Volební strana č. 4 nenavrhla žádného kandidáta.

Hlasování:

Ing. Štěpán Škrabal - 1 pro, 0 proti, 10 zdržel se 

Ing. Jindřich Rosa - 2 pro, 0 proti, 9 zdržel se

Z důvodu, že se pro ani proti návrhu nevyslovila nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, nebylo  přijato žádné usnesení.

 

Jelikož z žádného hlasování nebyl zvolen starosta ani místostarosta, poděkoval dosavadní starosta občanům i zastupitelům za účast a ustavující zasedání ukončil.

Na úřední desce je již zveřejněná pozvánka na další zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, které se bude konat 8. listopadu 2018 v 18:00 hod. v KD.

 

Zdeňka Táborská

referentka OÚ

 

banner

Informace
pro vodáky

Odkazy

vinarstvi banner krizport sodyje logo

banner klesti voda logo

 

edpp long

Erb patička

Golden Orange

© 2019 Obec Hrádek. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

CMS by Joomla